Balso par Aleksandra Pelēča literārās prēmijas Lasītāju simpātijas balvu

Atzīmējot Aleksandra Pelēča (1920. gada 10. aprīlis – 1995. gada 12. oktobris) dzimšanas dienu, tiks piešķirta kārtējā Aleksandra Pelēča literārā prēmija kādai Talsu pusei veltītai grāmatai. Šobrīd apzināti un prēmijai tiek izvirzīti 2023. gadā izdoti darbi, kas ir cieši saistīti ar Talsu novada kultūrvēsturisko dzīvi.

Aicinām lasītājus balsot par kādu no Aleksandra Pelēča prēmijai izvirzītajām grāmatām un noteikt Lasītāju simpātijas balvas saņēmēju. Literārās prēmijas saņēmēju noteiks vērtēšanas komisija.

Balsot par sev tuvāko grāmatu var no 1. februāra līdz 7. aprīlim Talsu Galvenās bibliotēkas tīmekļvietnē www.talsubiblioteka.lv, kā arī apmeklējot savu vietējo bibliotēku. Sabiedrības balsojums noteiks lasītāju simpātiju balvas ieguvēju.

10. aprīlī Talsu Galvenajā bibliotēkā notiks konkursa noslēguma pasākums, kurā tiks paziņoti rezultāti un pasniegta prēmija.

 

Apkopojot un izvērtējot lasītāju un interesentu iesūtītos pieteikumus, Aleksandra Pelēča prēmijai izvirzītas šādas 2023. gadā izdotās grāmatas:


Balsot par sev tuvāko grāmatu var reizi dienā no vienas IP adreses. Ja esi nobalsojis iepriekšējās dienas, piemēram, 21:00, nākamais balsojums tiks pieņemts ne ātrāk kā pēc 15 stundām. Ja mājās ar vienu IP adresi ir vairākas iekārtas, balsojums tiks pieņemts tikai no pirmās, ar kuru tiks veikts balsojums.

Aleksandra Pelēča literārajai prēmijai izvirzītās grāmatas

Aleksandra Pelēča prēmijai izvirzītas šādas 2023. gadā izdotās grāmatas:

1. Belte, tas mālders : Belte, se mỡļṱiji / Renāte Blumberga, Baiba Damberga, Jānis Belte. – Rīga : Līvõ kultūr sidām, Līvŏd Īt, 2023. – 125, [2] lp. – ISBN 9789934888946.

Dedzīgs lībietis, savdabis, fantasts un sapņotājs, zivju kūpinātājs un tirgotājs, zāģētavas īpašnieks, viesu mājas saimnieks, dzejas rindu rakstītājs, stāstnieks, atsaucīgs un dzīvespriecīgs, devīgs, labdabīgs, bet pāri visam mākslinieks. Tādu laikabiedri atceras Kriņķeļu Jāni jeb pirmo lībiešu mākslinieku Jāni Belti. 

Pelēča prēmijas grāmata 2023

2. Ernštreite Zane.  Lībiešu [kultūr]telpa : Zanes Ernštreites sarunās un Agneses Zeltiņas fotogrāfijās / sastādītāja  Zane Ernštreite. – [Ventspils] : LU Lībiešu institūta atbalsta biedrība ; Ventspils lībiešu apvienība Rānda, [2023]. – 333, [1] lpp. – ISBN 9789934238581.

Grāmatā lasāmas divdesmit Zanes Ernštreites veidotās sarunas ar cilvēkiem, kuriem ir lībiešu saknes un lībiskā apziņa, kā arī tiem, kuri aktīvi, ilggadīgi un nepārtraukti ir darbojušies un darbojas lībiešu labā.

Pelēča prēmijas grāmata 2023

3. Nacionāli dekoratīvais stils Talsu novadā : National decorative style in Talsi region / teksta autori: Guna Millersone, Gatis Vanags – Talsi : Talsu novada muzejs, [2023]. – 152 lpp. – ISBN 9789934865145.

 

“Nacionāli dekoratīvais stils Talsu novadā” iekļautais materiāls balstās uz Talsu novada muzeja krājumā esošajām liecībām par šī savdabīgā stila izpausmēm mūsu novadā 20. gs. 30. – 60. gados. Izdevumā stāstīts arī par trīs mūsu pusē esošajām celtnēm, kuru interjerus dekorējuši jaunie Talsu puses mākslinieki Kārlis Freimanis (1910-1987), Kārlis Sūniņš (1907 – 1979) un Žanis Sūniņš (1904 – 1993).

Pelēča prēmijas grāmata 2023

4. Gaist līvu dziesma debesīs : lībiešu dziesmas ansamblis “Līvlist” Valdas Marijas Šuvcānes dienasgrāmatu pierakstos / Jēkabs Raipulis, Baiba Šuvcāne, Valda Marija Šuvcāne – Rīga : Latvijas Mediji, [2023]. – 325, [41] lpp. – ISBN 9789934292279.

 

Tas ir stāsts par lībiešu kopienu daudzu gadu garumā. Darba pamatā ir ansambļa dziedātājas Valdas Marijas Šuvcānes rakstītā dienasgrāmata par ansambļa “Līvlist” gaitām no 1972. līdz 2005. gadam. Plaši izmantoti arī fragmenti no ansambļa dziedātāja Jēkaba Raipuļa piezīmju un atmiņu hronikas “Piecdesmit gadi kopā ar “Līvlist””.

.

Pelēča prēmijas grāmata 2023

5. Stendes miežu selekcionāre Genovefa Timule / sakārtojusi Solveiga Maļecka – Talsi : Aleksandra Pelēča lasītava, 2023. – 66 lpp. – ISBN 9789934513718.

Grāmatā ir iekļauti ne tikai atmiņu stāstījumi, apraksts par selekcionāri, fotogrāfijas, bet arī vairāki attēli no pierakstu kladēm. Selekcionāre ikdienā rakstīja dienasgrāmatu, kurā piefiksēja padarītos darbus, laikapstākļus, stādījumu shēmas, augsnes bagātināšanas reizes un citus dzīvē nozīmīgus notikumus.

Pelēča prēmijas grāmata 2023

6. Pelēcis Aleksandrs. Pelēkā barona memuāri : (Kaķa Tarasa Kartupeļa stāsts). – Talsi : Aleksandra Pelēča lasītava, 2023. – 43 lpp. – ISBN 9789934513688.

Teksts bez datējuma 2005. gadā uziets Aleksandra atstātajos dokumentos. Tas ir stāsts par dzīvības neatslābstošo spēku un ilgām pēc dzimtenes, kas neapšaubāmi piemita Sibīrijas izsūtījumu izturējušiem un pārdzīvojušiem ļaudīm. Par stāsta galveno varoni Aleksandrs izvēlējies ukraiņu tautības likteņa biedra uzdāvināto kaķēnu, ko nosaucis ukraiņu rakstnieka Nikolaja Gogoļa (1809 – 1852) noveles “Tarass Buļba” varoņa vārdā, šo vārdu latviskojot – Tarass Kartupelis

 

Pelēča prēmijas grāmata 2023

7. Vērdiņš Kārlis. Lībiešu balādes : Līvõd balādõd / tulkotājs Valts Ernštreits. – Rīga : Neputns, 2023. – ISBN 9789934601781.

 

Grāmata “Lībiešu balādes” ir rakstīta, iztēlojoties, kāda varētu būt lībiešu laikmetīgā dzeja, ko sarakstījis autors, kurš dzīvo lībiešu kultūras vidē un kura tekstos organiski ieplūst vietējie ticējumi, paražas un vēsturiskā atmiņa. Šī dzejas grāmata ir lielisks mēģinājums atdzīvināt un bagātināt reiz mūsu piekrastē skanējušo valodu.

Pelēča prēmijas grāmata 2023

8. Mitrevica Maruta. Kurzemes šūpulī : dzimtas hronika. – [Rīga] : Ezerrozes grāmatas. – 181, [1] lpp. – ISBN 9789934301124.

Kādas dzimtas hronika, kas sākas ar 19. gadsimta sākuma Sabiles pusi, veidota, izmantojot baznīcu arhīva materiālus, dzimtas locekļu atmiņu stāstus.

Pelēča prēmijas grāmata 2023

9. Rozefelds Vilnis. Senajā Ziemeļkurzemē. – [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, [2023] 266 lpp. – ISBN 9789934301599.

 

Šajā darbā mēģināts izzināt, kur, kad un kā Ziemeļkurzemē Kolkasraga jūras līča piekrastē izveidojās mūsu senču apmetnes. Parādīts, kā dažādie sociālekonomiskie apstākļi ietekmējuši atsevišķu indivīdu etnisko piederību, dzīvesvietu, sociālo stāvokli.

Pelēča prēmijas grāmata 2023

[collapse]