Atzīmēs Aleksandra Pelēča dzimšanas dienu

Aleksandra Pelēča literārā prēmija

Atzīmējot Aleksandra Pelēča (10.04.1920 – 12.10.1995) dzimšanas dienu, 8. aprīlī plkst. 17:00 grāmatu un novada vēstures mīļotāji tiek aicināti tikties klātienē, lai izceltu, suminātu un cildinātu Talsu pusei veltītas grāmatas un autorus, un uzzinātu kārtējo Aleksandra Pelēča literārās prēmijas laureātu. Šogad apbalvojumu saņems Renāte Blumberga par grāmatu „Lībiešu tautas nama vēsture”.

A. Pelēča prēmijai tika izvirzītas astoņas 2021. gadā izdotas grāmatas, kas skar Talsu novada kultūrvēsturisko dzīvi. Aleksandra Pelēča literārā prēmija tiek piešķirta autoram par izcilu literāru darbu, kas ir dziļi saistīts ar sava laikmeta un novada norisēm. Vērtēšanas komisijas augstāko novērtējumu šogad ieguvusi Renātes Blumbergas grāmata „Lībiešu tautas nama vēsture: No ieceres līdz atklāšanai”.

Grāmata atklāj Lībiešu tautas nama tapšanas gaitu no ieceres līdz atklāšanai 1939. gada 6. augustā. Kādreizējā lībiešu sabiedriskās un kultūras dzīves centrā, Mazirbes ciemā, uzceltajam namam ir piešķirts valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa statuss. Tautas nams joprojām tiek uzlūkots par lībiešu un viņu valodas radinieku sadarbības simbolu, turklāt gadu ritumā tautas nams līdzās karogam un himnai ir kļuvis par vienu no lībiešu tautas trim simboliem. Pētījums sagatavots, balstoties Igaunijas, Latvijas un Somijas arhīvu un privāto kolekciju dokumentu studijās.

A. Pelēča literārās prēmijas pasniegšanas pasākumā tiks atklāti arī iedzīvotāju balsojuma rezultāti: ikviens līdz 4. aprīlim varēja balsot par savu mīļāko apbalvojumam izvirzīto grāmatu.

Talsu pilsētas dome par godu rakstnieka Aleksandra Pelēča (1920.–1995.)  80  gadu jubilejai  2000. gadā iedibināja tradīciju piešķirt literāro prēmiju literāro darbu  autoriem  par  ieguldījumu A. Pelēča  daiļrades  pētniecībā  un  popularizēšanā, mākslinieciski augstvērtīgiem darbiem prozā, dzejā, publicistikā, literatūrzinātnē, kas veltīti Talsu novadam.