Atmiņu pēcpusdiena bibliotekāriem

 


22. aprīļa pēcpusdienā Rojas pagasta bibliotēkā notika atmiņu pēcpusdiena “Bibliotēka laiku lokos”, kurā tikās pagastā dzīvojoši bibliotekāri, kuri dažādos laikos strādājuši vai joprojām strādā bibliotēkā.

Par darbu Rojas vidusskolas bibliotēkā un tā specifiku atmiņās dalījās rakstniece Dzintra Žuravska, viņas darba turpinātāja skolas bibliotekāre Antra Ozollapa stāstījumu papildināja šodienas skatījumā. Ko savos nedaudz gados bibliotekāres darbā tālajos 50. gados Jaungulbenes pusē piedzīvojusi, stāstīja pensionāre Vija Purgaile, bet Rojas Jūras zvejniecības muzeja krājuma glabātāja Anda Rācenāja atcerējās bibliotēkai veltītos darba gadus Bauskas novadā. Protams, par savu izvēli kļūt bibliotekārei un darba gados piedzīvoto stāstīja arī Rojas pagasta bibliotēkas darbinieces Daiga Dambīte, Iluta Graudiņa un Irēna Svitiņa. Žēl, ka dažādu iemeslu dēļ neieradās citas bijušās bibliotekāres, kuras savulaik strādājušas gan z/k “Banga” publiskajā un tehniskajā bibliotēkā, skolas bibliotēkā vai citu novadu bibliotēkās.

Ne visām bibliotekāra profesija bijusi apzināta izvēle, vairākos gadījumos tā bijusi nejaušības vadīta, tomēr bibliotekāram vienmēr ir bijis jābūt ne tikai labam sava darba speciālistam, bet arī psihologam. Mūsdienās grūti salīdzināt darbu toreiz un tagad, bet tas ir mūsu piedzīvotais un saglabājams atmiņu “failos” par agrākajiem laikiem, citādiem apstākļiem, citādu skatījumu uz lietām un norisēm. Un, lai arī bibliotekāru darba specifika ir ļoti mainījusies, nemainīga ir vēlme, lai ikvienam apmeklētājam bibliotēka asociētos ar viņa otrajām mājām, ar vietu, kur atgriezties vēlreiz.

 

 

Teksts Irēna Svitiņa , foto Iluta Graudiņa