Aktualizēts Tematisko nodarbību piedāvājums Talsu Galvenajā bibliotēkā

Sākoties jaunajam mācību gadam, Talsu Galvenā bibliotēka piedāvā vairāk kā 30 tematiskās nodarbības, kas paredzētas pirmsskolām, pamatskolām, vidusskolām un ikvienam interesentam, lai veidotu sadarbību ar mācību iestādēm.  

Piedāvājumā ietilpst informācijas meklēšanas prasmes apguve :

  • bibliotēkas Kopkatalogā Alise 
  • novadpētniecības datubāzē 
  • Dižļaužu bibliogrāfiskajā vārdnīcā 
  • abonētajās datubāzēs Letonika, Britannica, laikrakstu datubāzē News.lv

Dažādas tematiskās nodarbības par literatūru un tās procesiem, autoriem, novadpētniecību, nodarbības ar aktīvu līdzdarbošanos, gan lieliem, gan maziem – daudzveidīga satura izglītojošas un izklaidējošas spēles, aktivitātes un daudz citu interesantu, mācību procesu papildinošu, nodarbību.

Visu tematisko nodarbību piedāvājumu atradīsiet šeit – Tematisko nodarbību saraksts.