Aizritējusi šī gada kārtējā Bibliotēku nedēļa

Bibliotēku nedēļa visās Latvijas bibliotēkās tika atzīmēta laikā no 17. līdz 23. aprīlim, kad bibliotēkas tika aicinātas rīkot dažādas aktivitātes – sarunas, diskusijas, atmiņu vakarus, konkursus, publikācijas –, kas pievērstu uzmanību biedrības nozīmei Latvijas bibliotekāru dzīvē un bibliotēku nozares kopainā.

Piedāvājam nelielu ieskatu pagājušās Bibliotēku nedēļas notikumos Talsu Galvenajā bibliotēkā:

 


 

17. aprīliī sarunu ciklā ”mazpilSētas stāstnīca” tikāmies ar Līksmu Sokolovu – Talsu Valsts ģimnāzijas bibliotekāri, kulturoloģijas un teātra mākslas skolotāju, latviskās jaunrades kluba “Savējie” un folkloras kopas “Četras ogas” vadītāju. Līksma Sokolova ir uzaugusi Nevejā, mācījusies vietējā skolā, pēc tam Dundagas vidusskolā. Pēc skolas absolvēšanas studējusi bibliotekāra profesiju Rīgā. Pirmā darba vieta – Sabiles bērnu bibliotēka, kur strādājusi 16 gadus. Šobrīd Līksma strādā Talsu Valsts ģimnāzijā. Mācījusies arī par skolotāju un pasniedz kulturoloģiju un teātra mākslu. Sarunu iespējams noskatīties ierakstā bibliotēkas facebook profilā.

 


20. aprīlis 17:00 Talsu Galvenajā bibliotēkā notika tikšanās ar Latvijas sabiedrisko mediju tiesībsardzi Andu Rožukalni. Publiskajā lekcijā tika runāts ne tikai par medijpratību. Galvenā sarunu tēma skāra žurnālistikas, sabiedrisko mediju un sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbības pamatprincipius, žurnālistikas un mediju darbības ētikas kodeksu un darbības vadlīnijas, iepazīstinot lekcijas apmeklētājus ar konkrētiem un uzskatāmiem piemēriem no ombuda darba.

 

 


21. aprīlī jaunākie bibliotēkas lasītāji tikās ar grāmatas ”Āpsēns Viljams – naskā ķepa” autori Kristu Kukuvasu un mākslinieci Kristiānu Kristbergu.

”Āpsēns Viljams – naskā ķepa” – tas ir Kristas Kukuvasas radīts stāsts bērniem. Āpsēns Vilijs mīl sapņot, lasītgrāmatas un plānot lielus piedzīvojumus. Tikšanās reizē jaunāko klašu bērni uzzināja grāmatas tapšanas stāstu, pārrunāja grāmatas varoņu dažādos raksturus. Aktīvi iesaistījās radošajās aktivitātēs, ko piedāvāja grāmatas autores – bērni zīmēja, krāsoja.

 


21. aprīlī bibliotēkā “Grāmatu mīļu kopā sanākšana” tikās lasošie jaunieši. Pirmajā tikšanās reizē dalībnieki runāja par pēdējo izlasīto grāmatu, par lasīšanas paradumiem un lasītāju klubiņa attīstīšanu. “Grāmatu mīļu kopā sanākšana” tapa sadarbojoties ar Mariju Danielu Duščaku, kura studiju kursa ietvaros “Lietotāju grupas – bērni un jaunieši” veica brīvprātīgo darbu. 

Nākamā grāmatu mīļu tikšanās reize 12. maijā plkst. 17.00.

 


Bibliotēku nedēļas pasākumi noslēdzās 22. aprīlī ar Bibliotēkas Lielo talku. Talsu Galvenā bibliotēka Bibliotēku nedēļas laikā iesaistījās Lielās talkas tradicionālajās norisēs, organizējot vides uzkopšanas aktivitāti Talsu Jaunajos kapos. Talkotāji grāba lapas, vāca zarus. Kapsētā bibliotēka bija apzinājusi piecpadsmit ar literatūru, grāmatām un kultūru saistītu apglabāto personu kapavietas, par kurām pastāstīja klātesošajiem. Par talkas aktivitātēm vari lasīt šeit – http://www.talsubiblioteka.lv/bibliotekas-liela-talka-jaunajos-kapos/

 

Visas nedēļas garumā Talsu Galvenajā bibliotēkā bija pieejamas dažādas aktivitātes – krustvārdu mīkla par Talsu Galveno bibliotēku, orientēšanās bibliotēkā, virtuālā fotoizstāde. 21. aprīlī – Aizmāršīgo lasītāju diena (tā ir iespēja visu dienu nodot Talsu Galvenās bibliotēkas grāmatas, nemaksājot kavējuma naudu).