Aicinājums jauniešiem pieteikties nodarbībām par stāstniecību

Talsu Galvenā bibliotēka aicina pieteikties 14-16 gadus vecus jauniešus  (8.-9. klašu grupa) triju nodarbību ciklam “Jaunatnes stāsti rītdienai”, kas norisināsies Talsu Galvenajā bibliotēkā 6., 21. un 29.  septembrī plkst. 11:00-12:00.

Pieteikties dalībai var līdz 31. augustam (ieskaitot), zvanot uz Talsu Galvenās bibliotēkas Novadpētniecības lasītavas tālruni – 63291597 vai rakstot uz e-pastu lita.zandberga@talsi.lv (vietu skaits ierobežots).

Iepazīstot stāstus par Talsu novadu un attīstot prasmi tos veidot, jauniešiem būs iespēja izprast stāstniecību kā nozīmīgu nemateriālā kultūras mantojuma daļu vietējās kopienas pastāvēšanā. Jaunieši līdzdarbosies novadpētniecības resursu papildināšanā, veidojot stāstus par notikumiem kopienā, un bibliotēkai tos publicējot un piedāvājot Latvijas folkloras krātuvē.

Pirmajā nodarbībā TGB sniegs informāciju par Latvijas folkloras krātuves krājumu un digitālo arhīvu, kurā tiek glabāti materiāli arī par Talsiem.

Otrajā nodarbībā Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieks Dr. philol. Guntis Pakalns dalīsies ar nostāstiem, teikām par Talsiem un tās apkārtni, dodot jauniešiem iespēju uzzināt, dalīsies zināšanās par folkloras pētniecību, stāstu veidošanu un to tālāknodošanu. Gunta Pakalna pētnieciskās intereses ir saistītas ar Latviešu tautasdziesmu, to poētiku un mitoloģiju, Latviešu folkloristikas vēstures, mutvārdu stāstīšanu mūsdienās (angliski storytelling) un stāstniecību Latvijā un pasaulē. Kopš 2017. gada – Latvijas stāstnieku asociācijas biedrs, bet no 2010. gada UNESCO LNK tīkla “Stāstu bibliotēkas” eksperts, vairāku zinātnisku un populārzinātnisku rakstu autors.

Trešajā nodarbībā jaunieši dalīsies ar saviem, brīvi izvēlētā formā veidotajiem stāstiem par notikumiem kopienā un sadzīvē. Jauniešu stāstus TGB publicēs, ievietos Digitālo objektu pārvaldības sistēmā (DOM) un piedāvās Latvijas folkloras krātuves arhīvam, tā popularizējot nemateriālā kultūras mantojuma kvalitatīvu dokumentēšanu un tālāknodošanu, veidojot novadpētniecībā izmantojamus resursus.

Talsu Galvenā bibliotēka projektu īsteno ar Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma” projektu konkursa “Kurzemes Kultūras Programma 2023” atbalstu.