Skaļās lasīšanas sacensības

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrs Latvijas publiskajām bibliotēkām piedāvā jaunu lasīšanas programmu “Skaļās lasīšanas sacensības”.

Programmā pieteikušās arī Talsu reģiona bibliotēkas: Dundagas, Rojas, Sabiles bērnu, Stendes, Talsu bērnu, Valdemārpils bibliotēkas.

“Skaļās lasīšanas sacensībā” aicināti piedalīties 5. un 6. klašu skolēni. Katrs skolēns izvēlas grāmatu un tajā sameklē 3 – 5 minūtēs izlasāmu fragmentu.

1.posmā lasīšana notiek klasē, visi skolēni nolasa savu fragmentu, un vietējā žūrija izvirza vienu čempionu no klases. Katra skola izvirza vienu čempionu, neatkarīgi no klašu skaita.

Talsu Kristīgās vidusskolas skolotāja Aija Valgelina programmu vērtē pozitīvi, un uzskata , ka šāda kolektīva aktivitāte rosinātu bērnus biežāk pievērsties grāmatai. Skolotāja atveda 5. klasi uz bērnu bibliotēku, skolēni noklausījās apskatu par grāmatām, no kurām izvēlēties fragmentus. Lai skolēniem būtu priekšstats par uzstāšanos, bibliotekāre Dzintra nolasīja savu izvēlēto fragmentu. Aija Valgelina pieteikusi bibliotēkas apmeklējumam arī 6. klasi.

Mēs, bibliotekāri, ļoti novērtējam skolotājas darbu un atbildību par savu skolēnu attīstību.

Darbojoties lasīšanas programmā, būtiskākais ir lasīt visiem, ieklausīties savā klases biedrā, līdzi just un priecāties, ka otrs atradis saistošu grāmatu.

Reģionālais konkurss notiks 2018. gada 14. martā Talsu tautas namā, bet uz finālu Rīgā brauks viens čempions no Talsu reģiona, līdzi ņemot savu klasi.

Jānovēl “Skaļās lasīšanas “programmai darbīgs īstenošanas laiks.

 

Informāciju sagatavoja – 

Talsu bērnu bibliotēka vadītāja Ilze Jaunbērziņa