“Vienīgais, kas man ir jāzina, ir ceļš uz bibliotēku”

20. aprīlī Rojas pagasta bibliotēkā notika Bibliotēku nedēļai veltīta tematiska pēcpusdiena “Bibliotēka manā dzīvē”. Savās atmiņās un sajūtās par pirmo saskarsmi ar grāmatu un bibliotēku dalījās gan bijušie un esošie bibliotekāri, gan mūsu bibliotēkas lasītāji.

Šogad Bibliotēku nedēļa notiek no 17. – 23. aprīlim, un tās laikā bibliotēkas aicinātas rīkot ne tikai Latvijas Bibliotēku biedrībai /sakarā ar simtgadi/ veltītas aktivitātes, bet arī bibliotēku nozarei kopumā. Mūsu atmiņu un sarunu laikā bijām vienprātīgi, ka bibliotēku darbā nozīmīgs ir ne tikai grāmatu un periodisko izdevumu piedāvājums, bet arī telpu iekārtojums un, protams, bibliotekāra personība. Dzintra vēl arvien atceras savas pirmās bibliotekāres Dzidras omulīgo sirsnību, kas iedrošinājusi doties turp atkal un atkal. Ar interesi uzklausījām arī viņas stāstījumu par darba gadiem Rojas bērnu bibliotēkā. Anna atcerējās laiku, kad sāka strādāt z/k “Banga” bibliotēkā, kas faktiski ir mūsu bibliotēkas priekštece. Inese, aizbraucot uz Rīgu, vislabprātāk iegriežas Rīgas Centrālajā bibliotēkā, jo tur jūtas ļoti mājīgi. Vairākiem pirmā saskare ar bibliotēku bijusi skolā. Zigmundam pirmā tieši bibliotēkā paņemtā grāmata /lai gan mājās tāda pašiem bijusi plauktā/ atklāja brīnumaino grāmatu pasauli.  Katram savs stāsts, bet visi saglabājuši uzticību lasīšanai un grāmatai.

Paldies par mūsu bibliotekārēm un bibliotēkai veltītajiem sirsnīgajiem un labajiem vārdiem! Bibliotēkas funkcijas laika gaitā ir ļoti mainījušās. Galvenais, ka mūsu bibliotekāres vienmēr ar smaidu un pacietību centīsies palīdzēt jebkurā situācijā, lai sameklētu vajadzīgo plašajā informācijas klāstā. Esat laipni gaidīti!

Teksts I. Svitiņa; Foto D. Dambīte