Turpinās projekts “Grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām”

Grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām 2022

Pateicoties LNB Bibliotēku attīstības centra izstrādātajai un Latvijas Republikas Kultūras ministrijas atbalstītajai programmai “Grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām”, arī šogad esam saņēmuši grāmatas, kuras pēc sašķirošanas nonāks novada bibliotēkās un būs pieejamas lasītājiem.

Talsu novada pašvaldības publiskās bibliotēkas saņēmušas 391 eksemplāru, par kopējo summu 4100 eiro.

Vērtīgo grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām īstenota Latvijas Kultūras ministrijas izstrādātā rīcības plāna Covid-19 seku likvidēšanas ietvaros. Iepirkumam piešķirtais finansējums – 300 000 EUR no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.