Tikšanās ar rakstnieci, tulkotāju Rutu Svažu un mākslinieku Gustu Linkeviču

19. aprīli Talsu Galvenajā bibliotēkā notika tikšanās ar rakstnieci, tulkotāju Rutu Svažu un mākslinieku Gustu Linkeviču. Tikšanās notika projektā “Lasītājs izzina un vērtē”, kura īstenošanas laikā bērni un jaunieši tiek aicināti uz tikšanos ar rakstniekiem un tulkotājiem, kuru literārie darbi 2023. gadā iekļauti Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra īstenotās lasīšanas veicināšanas programmas Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2023” daiļliteratūras darbu sarakstā.

Uz tikšanos bija ieradušies Talsu 2. vidusskolas trešo klašu audzēkņi. Klausītāji uzzināja daudz interesanta par drosmīgo Pelesdēlu Gudrinieku un citiem Dziļmeža iemītniekiem. Ruta Svaža iepazīstināja bērnus arī ar citām gan pašas sacerētajām, gan tulkotajām grāmatām. Savukārt Gusts Linkevičs pastāstīja un parādīja kā top ilustrācijas grāmatām. Bērni arī paši varēja iemēģināt roku stāstu rakstīšanā un zīmēšanā. Labākajiem zīmētājiem mākslinieks dāvināja savus zīmējumus, bet labākajiem rakstītājiem tika saldas balvas.

Noslēdzot projektu, maijā – sākumskolas vecuma bērniem tiešsaistē būs iespēja iepazīt Aneti Meleci un viņas sarakstīto darbu „Pazudušais miedziņš”.

Ruta Svaža

Ruta Svaža

Ruta Svaža

Ruta Svaža

Ruta Svaža

Ruta Svaža

Projektu Talsu Galvenā bibliotēka īsteno ar Valsts kultūrkapitāla fonds atbalstu.