Talsu novadniekam, literatūrzinātniekam Ilgonim Bērsonam – 80

Šī gada 11.jūnijā plkst. 14-00 Talsu Galvenajā bibliotēkā notika Talsu novadnieka, literatūrzinātnieka Ilgoņa Bērsona 80 gadu jubilejas pasākums, kurā mūsu izcilais novadnieks tika apbalvots ar Talsu novada domes Atzinības rakstu par ilggadīgu Talsu novada literatūras vēstures pētniecību un dokumentēšanu, jauno literātu konsultēšanu.

[quote_left]
Literatūrzinātnieka mūžs ir
nerimtīga dziņa
apgūt bezgalīgi plašos laukus –
art, sēt, iegūt ražu un
to vētīt vēl un vēl.
(I. Bērsons)
[/quote_left]

Šo sestdien divos pēcpusdienā Talsu Galvenās bibliotēkas kolektīvs literatūrzinātnieku Ilgoni Bērsonu sagaidīja kā savējo, lai jaukā un sirsnīgā pasākumā pateiktos viņam par ilggadīgo sadarbību un kopdarbu, apsveiktu apaļajā 80 gadu dzīves jubilejā. Ilgoņa Bērsona jubilejas pasākumā piedalījās Talsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Dedzis, Talsu novada literātu apvienības pārstāvji: dzejniece Maija Laukmane un novadpētnieks Zigurds Kalmanis, bijušās Talsu rajona padomes Kultūras nodaļas vadītājas Skaidra Zvejniece un Dzintra Eglīte, kā arī daudzi citi cienījamā jubilāra talanta cienītāji un viņa ģimenes locekļi.

Jubilejas pasākumu Talsu Galvenajā bibliotēkā ievadīja Ilgoņa Bērsona literārā darba mūža apkopojums lasījumā „Starpgrāmatu skatpunkti” ar kuriem klātesošos iepazīstināja Rakstniecības, teātra un mūzikas vēstures muzeja kolekcijas kurators Andrejs Grāpis. Brīnišķīgu muzikālu priekšnesumu jubilāram sniedza soliste Baiba Veismane, izpildot mūspuses komponistes Daigas Rūtenbergas dziesmas. Tad sekoja apsveikuma vārdi, ziedi un daudzie paldies jubilāram. Kā pirmais Ilgoni Bērsonu skaistajā dzīves jubilejā sveica Talsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Dedzis, pasniedzot jubilāram novada domes Atzinības rakstu par ilggadīgu Talsu novada literatūras vēstures pētniecību un dokumentēšanu, novada jauno literātu konsultēšanu un sakarā ar dzīves 80 gadu jubileju.

[col_1]

[frame title=”” href=”” src=”http://talsubiblioteka.lv/wp-content/uploads/2011/06/100_2025.jpg” width=”320″ height=”” type=”left” target=””]
[frame title=”” href=”” src=”http://talsubiblioteka.lv/wp-content/uploads/2011/06/100_20271.jpg” width=”320″ height=”” type=”left” target=””]
[frame title=”” href=”” src=”http://talsubiblioteka.lv/wp-content/uploads/2011/06/100_2029.jpg” width=”320″ height=”” type=”left” target=””]
[/col_1]

Ilgonis Bērsons, literatūrzinātnieks, literatūras vēsturnieks, publicists, dzejnieks, Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda doktors, Atzinības Krusta virsnieks dzimis 1931.gada 11.jūnijā Dursupes Mežgrēzās (agrāk Zentenes, tagad Balgales pagasts).

Ilgus gadus Ilgonis Bērsons ir bijis Talsu rajona literātu konsultants, viņa veidotā literārā lapaspuse „Avots” bijusi viena no labākajām novadu literārajām lapaspusēm Latvijā. Dzīvojot Rīgā, Ilgonis Bērsons joprojām uztur ciešus kontaktus ar dzimto Talsu novadu un novada literārajām norisēm, piedalās dzejas pasākumos un Talsu novada un Kurzemes Dzejas dienās, ir klātesošs katrā ar Talsu novada literatūru un literātiem saistītos notikumos un pasākumos.

Ilgonis Bērsons ir daudzu ar literatūru un dzeju saistīto norišu ideju radītājs, literātu dzīves un biogrāfiju pētnieks. Jānis Dimants, Kārlis Dziļleja, Kārlis Draviņš, Pēteris Ilkāvs, Aleksandrs Pelēcis, Vilis Veldre – nav tādu mūsu puses visai Latvijai atpazīstamu dzejnieku un prozas autoru, kurus par atpazīstamiem lielā mērā darījis tieši Ilgonis Bērsons, publicējot par šiem literātiem materiālus valsts presē, grāmatās, runājot radio raidījumos un TV. 2010. gadā Ilgonim Bērsonam tika piešķirta Gada balva par mūža ieguldījumu literatūrā.

Kultūras nodaļa saka lielu paldies Talsu Galvenās bibliotēkas kolektīvam (vadītāja Vija Nagle) par sirsnīgo Ilgoņa Bērsona jubilejas pasākuma organizēšanu un novēl cienījamajam jubilāram vēl daudzus radošus gadus bezgalīgi plašo literatūras lauku pētniecībā.

Informāciju sagatavoja
Lolita Neilande
Talsu novada pašvaldības Kultūras nodaļas
projektu koordinatore
63225725, 28656927
lolita.neilande@talsi.lv
www.talsi.lv