Talsu Galvenajā bibliotēkā pieejama datubāze “Britannica Online”

Izmantojot 21. gadsimta tehnoloģijas, Britannica (http://www.library.eb.co.uk/) piedāvā pastāvīgi atjauninātu informāciju, atbilstoši lietotāju prasībām. Datu bāzes veidotāji sadarbojas  ar vairāk kā 4000 speciālistiem, kas ir izcili savas nozares pārstāvji. Vairāk kā simts redaktori rediģē iegūtos tekstus, pārbaudot to  precizitāti, valodas līmeni un stilistiku, kāda nepieciešama katrai vecuma grupai.

Britannica Online Library Edition ir universāla daudznozaru enciklopēdisko publikāciju datu bāze bibliotēkām, kurā apkopota droša un uzticama informācija visām vecuma grupām –

 • jauniešiem,
 • studentiem,
 • pieaugušajiem,

līdz ar to tā noderēs gan mācību, gan studiju, gan arī darba procesā, ļaujot gūt informāciju dažādās zinātņu nozarēs, un ne tikai.

Datu bāze piedāvā iespēju ne tikai atrast informāciju, bet arī pētīt – katrai tēmai tiek dots konteksts un papildus opcijas informācijas padziļinātai meklēšanai. Pieejamie resursi:

 • biogrāfijas,
 • video,
 • attēli,
 • kartes,
 • klasiķu darbu pilnteksti,
 • ievērojami citāti,
 • jaunākās ziņas,
 • gada notikumu apkopojumi u.c.

Informācijas meklēšana ir ērta un lietotājam draudzīga. Informācija pieejama angļu valodā.

Datubāzi ir iespējams izmantot attālināti, izmantojot saiti!

https://library.eb.com/storelibrarycard?id=talsilibrary
PAROLI pēc pieprasījuma var saņemt visi bibliotekā reģistrētie lietotāji, interesējoties par to bibliotēkā vai pa e-pastu.