Talsu Galvenajā bibliotēkā notiks bibliotekāru apmācības kursi

Gada noslēgumā Talsu reģiona publisko un skolu bibliotekāri vēlreiz tiksies vienkopus lai apgūtu paaugstinātu bibliotekārās prasmes darbam ar BIS ALISE.

SIA “Tieto Latvija” BIS ALISE funkcionālā konsultante Marina Saņuka stāstīs kā un kad var izmantot tos datus un informāciju, kas ir ievadīta un uzkrājas BIS ALISE. Kā arī piedāvās iedziļināties tēmās –

  • Katalogs – saturs un kvalitāte
  • Krājuma uzskaite un statistika. Inventarizācija
  • Lasītāju apkalpošana
  • Lasītāju saraksts – saturs un kvalitāte
  • Darbs ar parādniekiem
  • Statistika
  • Krājuma izmantošanas analīze
  • Darbu uzskaite. Darbinieku noslodze
  • Datoru un citu ierīču izmantošana
  • WebPAC – informācija lasītājam

Apmācības kurss paredzēts bibliotēku vadītājiem (arī tiem, kuri ikdienā nestrādā ar sistēmu), sistēmbibliotekāriem un pārējiem bibliotēku darbiniekiem, kuriem ir interese par sistēmas iespējām.

Apmācība notiks Talsu Galvenajā bibliotēkā, piektdien 16. decembrī no plkst. 10.00.