Talsu Galvenā bibliotēka un Talsu novada bibliotēkas atsāk lasītāju apkalpošanu klātienē no 10. jūnija

Talsu Galvenā bibliotēka un Talsu novada bibliotēkas atsāk lasītāju apkalpošanu klātienē no 10. jūnija.

Lasītājiem pieejamie pakalpojumi:

 • Grāmatu un periodikas izsniegšana, saņemšana
 • Lasītavas pakalpojumi – žurnālu un avīžu lasīšana uz vietas ne ilgāk kā 1 stundu
 • Datorpakalpojumi –  tikai pieaugušajiem lietišķu darbu (e-pasts, maksājumi u.t.) veikšanai ne ilgāk kā 30 min.
 • Bibliotēkas maksas pakalpojumi (printēšana, iesiešana, u.c.) – saskaņā ar maksas cenrādi.
 • Visi tiešsaistē un attālināti pieejamie pakalpojumi – datubāzes, SBA, izziņas.
 • E-grāmatu bibliotēka www.3td.lv

Bērnu nodaļā tikai grāmatu žurnālu izsniegšana. Nebūs pieejamas galda spēles, datori un rotaļlietas!

Lai  izvairītos  no  drūzmēšanās  un  liekas  uzkavēšanās  bibliotēkā,  aicinām  grāmatas  rezervēt  jau  iepriekš, izmantojot:

 • IT Alise elektronisko katalogu
 • e-pastu: tgb_gramata@talsi.lv
 • telefonu: 25676733

Apmeklētājus aicinām:

 • Ilgstoši, bez pamatota iemesla neuzturēties bibliotēkas telpās
 • Ienākot bibliotēkā dezinficēt rokas
 • Ievērot distanci
iconKopkatalogs