Talsu Galvenā bibliotēka izsludina konkursu uz Bērnu nodaļas vadītāja amatu

Talsu Galvenā bibliotēka izsludina konkursu uz Bērnu nodaļas vadītāja amatu uz nenoteiktu laiku.  (Kods pēc klasifikatora 1431 11)

Talsu Galvenā bibliotēka aicina darbā Bērnu nodaļas vadītāju, kurš nodrošinātu Bērnu nodaļas un Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu bērnu lasīšanas veicināšanu un inovatīvu darba formu ieviešanu darbā ar bērniem.

 

Konkursā var piedalīties jebkurš pilngadīgs LR pilsonis, kurš iesniedzis pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem pretendentu atlases dokumentiem.

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • Augstākā akadēmiskā vai augstākā profesionālā izglītība bibliotēku vai augstākā izglītība citā  jomā;
 • Darba pieredze bibliotekārajā vai  citās jomās darbā ar bērniem, tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • Informācijas iegūšanas un analīzes prasmes;
 • Teicamas datora lietošanas iemaņas;
 • Precizitāte;
 • Labas sadarbības veidošanas un komunikācijas prasmes;
 • Pozitīva attieksme pret darbu, klientiem un kolēģiem.
 • Prasme uzstāties auditorijas priekšā;
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienu Eiropas Savienības oficiālo valodu profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;

Galvenie pienākumi:

 • Nodrošināt iestādes nolikumā noteikto funkciju izpildi;
 • Organizēt Bērnu nodaļas darbu;
 • Organizēt pilsētas un novada mērogā bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējošus pasākumus;
 • Sadarbībā ar skolām, pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem īstenot lasīšanas veicināšanas programmas – Bērnu Žūriju, Lielos Lasīšanas svētkus, Skaļās lasīšanas sacensības u.c. ;
 • Veikt inovatīvu darba formu ieviešanu darbā ar bērniem (akcijas, konkursi, viktorīnas u. c. pasākumi);
 • Piedalīties ar iestādes darbību vai darbības uzlabošanu saistītu projektu realizācijā;
 • Koordinēt un veikt metodisko pārraudzību par bibliotekārā darba funkcijām darbā ar bērniem un jauniešiem Talsu, Dundagas, Mērsraga, Rojas novadu publiskajās un skolu bibliotēkās.

Pieteikuma dokumenti:

 • Dzīves apraksts (CV – Europass formātā);
 • Motivācijas vēstule ietverot Bērnu nodaļas attīstības redzējumu;
 • Izglītības dokumentu kopijas;
 •  Var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu dokumentu, tai skaitā svešvalodu apguves, kopijas;
 • Var iesniegt rekomendācijas un atsauksmes.

 

Mēs piedāvājam:

 • Atalgojumu 930 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas;
 • Profesionālās kompetences pilnveides iespējas;
 • Drošu, estētisku un sakārtotu darba vidi;
 • Interesantu un dinamisku darbu

 

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie un prasībām atbilstošie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Talsu Galvenā bibliotēka, Brīvības iela 17A, Talsi, LV-3201, iesniegt personīgi, slēgtā aploksnē Talsu Galvenajā bibliotēkā, darba laikā, uz aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz Talsu Galvenās bibliotēkas Bērnu nodaļas vadītājas vietu” vai iesūtīt e-pastā biblioteka@talsi.lv, ar norādi „Konkursam uz Talsu Galvenās bibliotēkas Bērnu nodaļas vadītājas vietu.”

 Pieteikums jāiesniedz vai jāiesūta līdz 2020. gada 15. jūlija plkst. 15.00. Pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiks vērtēti.

Pieteikumu izvērtēšanas komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti dalībai darba intervijā.

 

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām TNP: personas datu apstrādes pārzinis ir TNP Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201, tālr. Nr. 632321106; datu apstrādes juridiskais pamats – Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b)apakšpunkts un c)apakšpunkts, 9.panta 2.punkta b)apakšpunkts un Darba likums.