Sveicam un lepojamies!

2017. gada 24. novembrī Kurzemes publisko bibliotēku bibliotekāri pulcējās Liepājas Latviešu biedrības namā  uz Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas 240. gadskārtas konferenci “LAIKS. CILVĒKI. BIBLIOTĒKA.”.

Konferences laikā svinīgi tika pasniegta Voldemāra Caunes balva “Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem”. Šogad konkursam uz balvu tika pieteikti 9 kandidāti no dažādām Latvijas vietām – Pāvilostas, Kuldīgas, Preiļiem, Rīgas, Ventspils, Saldus, Dobeles novada, Talsiem un Daugavpils.

Konkursa komisija izvērtējusi pretendentu pieteikumus, piešķīra Voldemāra Caunes balvu Talsu pilsētas bērnu bibliotēkas  vadītājai Ilzei Jaunbērziņai un Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles Bērnu bibliotēka “Zīlīte” vadītājai Annai Pakerei.

” Ilze Jaunbērziņa  savā darbā par galveno prioritāti izvirzījusi bērnu un jauniešu Lasīšanas veicināšanas aktivitātes. Viņa ir  apveltīta ar izcilu organizatora talantu,  spējām un prasmi radoši organizēt lielus, pilsētas mēroga pasākumus bērnu un jauniešu auditorijai. Katrs viņas veidotais pasākums tiek organizēts tā, lai mazie un lielie bibliotēkas apmeklētāji iepazītu un iemīlētu rakstīto vārdu. ”

Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka no 2007. gada izsludina konkursu Voldemāra Caunes balvai „Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem”, kuru piešķir reizi gadā bibliotekāriem, kuri vispārliecinošāk, aktīvāk un sekmīgāk veicina jaunās paaudzes iesaistīšanu bibliotēku pakalpojumu izmantošanā, motivējot bērnus un jauniešus vairāk lasīt, mācīties un attīstīt savas radošās spējas.

Vairāk par Voldemāra Caunes balvu.