Palīgs Skolām

TALSU GALVENĀ BIBLIOTĒKA NOVADA PIRMSSKOLAS UN SKOLAS MĀCĪBU IESTĀDĒM PIEDĀVĀ ATBALSTU MĀCĪBĀM UN PĒTNIECĪBAI.

Talsu Galvenā bibliotēka Talsu novada skolām piedāvā dažādas tematiskas nodarbības. Nodarbības paredzētas mācību procesa papildināšanai, lasīšanas veicināšanai un pieejamo bibliotēkas resursu izmantošanas apgūšanai. Nodarbības tiek organizētas klātienē, tiešsaistes platformā ZOOM, vai arī izmantojot citus skolas vai skolotāja piedāvātos attālinātos risinājumus.

Lai pieteiktos nodarbībām rakstīt – biblioteka@talsi.lv

 

Pirmsskolas izglītības iestādēm

Pirmsskolas izglītības iestādēm: 

 1. Zaķu skola (nodarbības laikā runājam par to, kas ir Lieldienas, kādi ir Lieldienu ticējumi, kas jādara Lieldienās u.c. Nodarbības ilgums 30 minūtes).
 2. Pavasara vēstneši (nodarbības laikā stāstam par pirmajiem pavasara vēstnešiem, lauku darbiem, kā tiek likta pirmā sēkliņa zemē u.c. Nodarbības ilgums 30 minūtes).
 3. Talsi svin dzimšanas dienu  (nodarbības laikā stāstām par Talsiem, kā tie radušies, kādi nostāsti un teikas ir par pilsētu, apskatām ievērojamākās Talsu vietas, foto ekskursija pa Talsu 9 pakalniem. Nodarbības ilgums 30 minūtes).
 4. Nodarbību cikls par visām latviešu gadskārtām (nodarbību laikā stāstām par latviešu gadskārtām un to tradīcijām. Līgo un Jāņi, Māras diena, Miķeļdiena, Mārtiņdiena, Ziemassvētki, Meteņi, Lieldienas un Ūsiņi. Svētku svinēšana no sendienām līdz mūsdienām, ticējumi, mīklas, praktisks darbiņi – olu krāsošana, vainagu pīšana u.c. Nodarbības ilgums 30 minūtes).
 5. Mazi putni, lieli putni (Viss par un ap putniem. Kādi putni sastopami Latvijā, kādus putnus un to dziesmas atpazīstam. Nodarbības ilgums 30 minūtes).

[collapse]
Skolēniem 1. - 4. klase

Skolēniem 1. – 4. klase: 

 1. Atminiet pasaku (nodarbība 1.klases skolēniem, kuras laikā tiek rādīta prezentācija par populārākajām pasakām. Rādām attēlus, un skolēniem jāatmin, kas tā par pasaku, jāpapildina pasakas teksts u.c. Nodarbības ilgums 30 minūtes).
 2. Mazi putni, lieli putni (nodarbība 2. klases skolēniem, kuras laikā izmantojot grāmatas, rādām un stāstām par putniem – kādi putni sastopami Latvijā, kādus un cik daudz atpazīstam. Nodarbības ilgums 30 minūtes).
 3. Vai pazīsti savu pilsētu? (Nodarbība 1. – 4. klases skolēniem par Talsiem, atzīmējot Talsu dzimšanas dienu. Skolēniem jāatmin, kādas vietas tiek rādītas, stāstām par teikām un nostāstiem par to, kā radušies pakalni u.c. Nodarbības ilgums 30 minūtes).
 4. Latviešu bērnu grāmatu ilustratori (nodarbība 3. un 4.klases skolēniem, kuras laikā rādām populārāko pasaku un stāstu ilustrācijas, iepazīstinām ar to autoriem. Nodarbības ilgums 40 minūtes).
 5. Ko stāsta folklora (nodarbība 3. un 4.klases skolēniem, kuras laikā kopīgi lasām un iepazīstam latviešu tautas ticējumus, tautas dziesmas un teikas. Nodarbības ilgums 40 minūtes).
 6. Grāmatu vēsture (nodarbība 3. un 4.klases skolēniem, kuras laikā rādām un stāstām par to, kā radās grāmatas, kura bija pirmā grāmata, kādas grāmatas bija kādreiz, kādas tās ir tagad u.t.t. Nodarbības ilgums 40 minūtes).
 7. Jaunāko grāmatu apskati pēc klases audzinātāja pieprasījuma (nodarbības ilgums 30-40 minūtes).
 8. Informatīvi pasākumi par lasīšanas veicināšanas programmām ( iepazīstinām ar tādam lasīšanas veicināšanas programmām, kā Grāmatu starts un Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija. Paskaidrojam, kā piedalīties, kāpēc ir vērts piedalīties u.t.t. Nodarbības ilgums 30 minūtes).

[collapse]
Skolēniem 5. - 9. klase

Skolēniem 5. – 9. klase: 

 1. Kā radās skolas (nodarbība par skolu vēsturi, kādas agrāk izskatījās skolas, kādi bija mācību priekšmeti, kura bija pirmā skola Talsos u.c. Nodarbības ilgums 40 minūtes).
 2. Grāmatu māksla (nodarbības laikā rādām vizuāli interesantas un citādākas grāmatas, kuras pieejamas Talsu Galvenajā bibliotēkā. Nodarbības ilgums 40 minūtes).
 3. Jaunāko grāmatu apskati (nodarbības ilgums 40 minūtes).
 4. Vecvārdi literatūrā (nodarbības laikā rādām, kur meklēt skaidrojumus (vecvārdu vārdnīcas, tezaurs, pielikumi grāmatās). Praktiski uzdevumi, kuru laikā jāatrod vecvārdu skaidrojumi. Nodarbības ilgums 40 minūtes).
 5. Tautas dzejniece Aspazija (nodarbība, kurā skolēni uzzina par Aspazijas dzīvesstāstu, viņas radīto daiļradi. Nodarbības ilgums 40 minūtes).
 6.  Dainu tēvs Barons (nodarbība, kurā stāstām par K. Barona dzīvesstāstu, kā viņš apkopojis latviešu tautasdziesmas, kopā lasām tās. Nodarbības ilgums 40 minūtes).
 7. Informatīvi pasākumi par lasīšanas veicināšanas programmām (iepazīstinām ar tādam lasīšanas veicināšanas programmām, kā Skaļās lasīšanas sacensības, Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija, Zvaigznes ABC lasīšanas stafete u.c. Paskaidrojam, kā piedalīties, kāpēc ir vērts piedalīties u.t.t. Nodarbības ilgums 30 – 40 minūtes).

[collapse]
Vidusskolas vecuma klasēm (10.-12.kl.)

Vidusskolas vecuma klasēm (10.-12.kl.)

 1. Seminārs “Talsu dzejnieks Aleksandrs Pelēcis (10.04.1920.-12.10.1995.)”

Seminārā tiek izklāstīts Aleksandra Pelēča dzīves gājums, pieredzētais Sibīrijā. Tiek sniegta informācija par A. Pelēča izdotajām grāmatām. Tiek stāstīts par A. Pelēča patriotisko garu un dzimtenes mīlestību. Seminārā tiek izmantota bibliotēkas veidota izstāde.

Semināra ilgums: 15-20 minūtes. Stāstījums tiešsaistē.

 

 1. Nodarbība “Bibliotēkas Novadpētniecības datubāze – palīgs mācībās”

Nodarbības laikā skolēni tiek informēti par Talsu reģiona bibliotēku veidotā kopkataloga daļu “Novadpētniecības datubāzi”, apskatot rīkus, meklēšanas iespējas, parādot, kā notiek atlasīto aprakstu saraksta izveidošana un pielietošana.

Nodarbības laikā bibliotekārs darbojas kopkatalogā, paralēli stāstot.

Nodarbības ilgums: 15-20 minūtes. Stāstījums tiešsaistē.

 

 1. Nodarbība “Kultūras mantojuma saglabāšana”

Nodarbības laikā pastāstīsim par bibliotēku un sabiedrības iesaisti kultūras mantojuma saglabāšanā. Stāstīsim par LNB  digitālās bibliotēkas (laikrakstu, grāmatu un fotogrāfiju portālu) veidošanu.

Nodarbības ilgums: aptuveni 30 minūtes. Tiešsaiste.

[collapse]

 

Nodarbības tiek organizētas klātienē vai tiešsaistes platformā ZOOM. Pēc nodarbības uz skolu vai pirmsskolas izglītības iestādi nogādājam nodarbības laikā apskatītās grāmatas.

Talsu Galvenās bibliotēkas Bērnu nodaļa pēc skolotāju un audzinātāju pieprasījuma, veido tematiskās nodarbības, kā arī apmācības, kā izmantot bibliotēkā pieejamos resursus. 

 

Palīgmateriāli

Grāmatu apskati jauniešiem

Grāmatu apskats jauniešiem (04.2021)

[collapse]