Reģiona bibliotekāri tiekas pēdējā šī gada seminārā

28. novembrī Talsu reģiona bibliotekāri tikās kārtējā darba seminārā.

LNB Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre un Latvijas bibliotekāru biedrības valdes priekšsēdētāja Māra Jēkabsone stāstīja par redzēto un dzirdēto IFLA 83. ģenerālkonferencē Vroclavā, Polijā, kā arī pārrunāja Latvijas bibliotekāru biedrības aktualitātes.

Par Publisko bibliotēku gada pārskatu teksta atskaites sastādīšanu stāstīja Ilze Kļaviņa,  LNB Bibliotēku attīstības centra skolu un publisko bibliotēku projektu koordinatore.

Ar jaunu tiešsaistes apmācības un pašizglītošanās kursu bibliotekāriem “Andragoģija”  iepazīstināja LNB Kompetenču  attīstības centra projektu vadītāja Vita Juraga.

Ar aktualitātēm un jaunumiem grāmatu klāstā bibliotekārus iepazīstināja Liega Piešiņa