Publiskots pirmais ziņojums par Latvijas bibliotēkām

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centrs sadarbībā ar citiem LNB un bibliotēku nozares speciālistiem sagatavojis un publiskojis pirmo pārskata ziņojumu par Latvijas bibliotēkām “Latvijas bibliotēkas 2017. un 2018. gadā”.
 

Izdevuma mērķauditorija ir bibliotēku direktori, bibliotekāri un citi bibliotēku nozares speciālisti, kā arī bibliotēku dibinātāji, finansētāji, atbalstītāji un sadarbības partneri. Izdevums izmantojams informācijas gūšanai par to, kas notiek bibliotēku nozarē, kāda ir tās virzība un attīstības tendences, nākotnes prognozes. Materiāls izmantojams arī pašanalīzei, ideju un ierosmju gūšanai, bibliotēku interešu aizstāvībai.

Pārskatu veido septiņas nodaļas un astoņas apakšnodaļas. Izdevuma sākumā sniegts aktuālais Latvijas bibliotēku sistēmas apraksts un galveno statistikas rādītāju apskats. Pārskata daļa, kas veltīta bibliotēku darbam 2017. un 2018. gadā, sniegta atsevišķi aplūkojot akadēmisko, speciālo, publisko un skolu bibliotēku tendences, kā arī ieskicējot LNB lomu bibliotēku sistēmas attīstībā. Atsevišķi izcelts bibliotēku darbs ar bērniem un jauniešiem, novadpētniecības un izglītojošais darbs, bibliotēku projektdarbība un nozīme kopienu attīstībā, kā arī bibliotēku loma ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā. Ziņojumu noslēdz izmantoto informācijas avotu saraksts. Izdevuma tekstā rodams bagātīgs klāsts noderīgu saišu un norāžu uz dažādiem nozares informācijas resursiem.

 

Vairāk par Ziņojumu Latvijas Bibliotēku portālā:
 
Izdevums pieejams: LNB publikāciju sistēmā