Programmas “Latviešu grāmatai 500” norises Talsu Galvenajā bibliotēkā 2022. gadā

Lai izgaismotu bibliotēkā glabātās unikālās vērtības, Talsu Galvenā bibliotēka  ir iesaistījusies LNB rīkotajā pasākumu ciklā “Latviešu grāmatai 500”, piedāvājot vairākas aktivitātes un nodarbības, ieplānojot Latvijas Nacionālās bibliotēkas lektoru viesošanos bibliotēkā laika posmā līdz 2025. gadam.  Domājot par unikālajām rokrakstu un periodikas vērtībām, kas tiek glabātas Talsu Galvenajā bibliotēkā, šogad akcentētas viesugrāmatas un krājumā glabātie senākie laikraksti. Apmeklētāji tiek iesaistīti jaunu darbu radīšanā un bibliotekāri izglītojas kultūras mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā. 

 

Bibliotēkas lepnums – viesugrāmata 

Talsu Galvenajā bibliotēkā ir viesugrāmata divos sējumos, kas glabā mūsu ciemiņu ierakstus kopš 1947. gada. Tajā savus vēlējumus un autogrāfus atstājuši ievērojami literāti, kultūras darbinieki, skatuves mākslinieki un citi, kas viesojušies rīkotajos pasākumos. Viesugrāmata tiek papildināta šobaltdien, atstājot tagadnes “pēdas” nākotnē. Šī unikālais rokrakstu paraugu krājums ir spilgta bibliotēkas vēstures un laikmeta notikumu liecība. Saistībā ar pasākumu programmu “Latviešu grāmatai 500” Talsu Galvenā bibliotēka piedāvā nodarbību par  viesugrāmatu un rokrakstiem. 

Kopīgi radīta dzeja

Septembra Dzejas dienu laikā Talsu Galvenā bibliotēka rīkoja akciju “Raksti dzejā”, kurā apmeklētāji iesaistītījās radošā procesā, kopīgi radot dzejoļus par Talsiem.  Katrs akcijas dalībnieks rindu pēc rindas varēja turpināt iepriekšējā dalībnieka uzrakstīto. Akcijas noslēgumā dzejoļi “devās ielās” – bibliotēkas apkārtnes bruģis pārtapa par lapaspusi, uz kuras sarakstītas dzejas rindas.  

Līdz oktobra beigām bibliotēkas apmeklētāju sacerētie dzejoļi rokrakstos ir apskatāmi izstādē.  Savukāt, no novembra tie tiks glabāti Novadpētniecības lasītavā. 

 

 Sevis izzināšana 25. novembrī

Talsu Galvenās bibliotēkas svinībās, kas norisinās par godu trešajai gadadienai, kopš bibliotēkas atrodas jaunajās telpās Brīvības ielā 17A, Novadpētniecības lasītava pārtaps par sevis izzinošu telpu. Aktivitātes laikā katrs varēs uzzināt, ko grāmatas stāsta par cilvēka paradumiem un rokrakstiem. 

 

Senākā avīze bibliotēkā 

Šogad, atzīmējot laikraksta “Latviešu Avīzes” divsimtgadi, Talsu Galvenā bibliotēka pārskatījusi periodisko izdevumu krājumu; senākā avīze ir “Talsu Apriņķa Ziņotājs” 1941. gada numuri. Laikrakta pirmais numurs tika izdots 1940. gada 28. jūnijā, kas bibliotēkā nav saglabājies. Redaktors bija propagandas daļas vadītājs Edgars Mūkins. Bibliotēka ir sagatavojusi nodarbības dažāda vecuma interesentiem par periodiskajiem izdevumiem.

Pilnu nodarbību piedāvājumu skatīt šeit:  Tematiskās nodarbības skolām

 

Jaunas zināšanas bibliotekāriem

Oktobra sākumā Siguldā norisinājās novadpētniecības konference “Kultūras mantojuma un novadpētniecības nozīme kopienu veidošanā digitālajā laikmetā”. Konferencē jomas speciālisti sniedza ieskatu jaunākajās tendencēs, domājot par kultūras notikumu un liecību saglabāšanu digitālajā vidē. Mēneša izskaņā Rīgā notiks tikšanās ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas pārstāvjiem, lai diskutētu par Latvijas vēsturē nozīmīgo notikumu atzīmēšanu, unikālo vērtību un reto grāmatu saglabāšanu. Novembrī Talsu novada publisko bibliotēku bibliotekāriem paredzēta tikšanās ar speciālistiem no Latvijas Nacionālās bibliotēkas, lai diskutētu par Digitālās bibliotēkas aktualitātēm, digitālās vides priekšrocībām un izaicinājumiem, digitālās ekosistēmas attīstīšanu Latvijas bibliotēkās.

 

Iesaisties!

Latvijas Nacionālās bibliotēkas pārstāvji, ieskicējot “Latviešu grāmatai 500”  plānotās aktivitātes, aicina ikvienu bibliotēku iesaistīties norisēs, izcelt un akcentēt savas apkārtnes unikālās vērtības un vēsturiskus notikumus. Tiek veidota Grāmatniecības pieturpunktu karte, kurā iespējams atzīmēt nozīmīgu vietu vai notikumu. 

Katrai bibliotēkai ir iespēja dalīties ar stāstu un dižoties ar organizētajiem pasākumiem un aktivitātēm, kas veidotas, domājot par  latviešu grāmatas piecsimtgadi, iesūtot norišu atskatus un fotomateriālus Latvijas bibliotēku portālā. Tā ir vieta, kur bibliotēka var pievienoties kopīgā ceļā uz piecsimtgades jubileju. Karte un sīkāka informācija pieejama Latvijas Bibliotēku portālā: https://www.biblioteka.lv/gramatai500/ 

https://www.biblioteka.lv/jauna-portala-sadala-un-aicinajums-bibliotekam-piedalities-latviesu-gramatai-500-svinesana/

 

 

Šogad aprit 200 gadi, kopš izdotas pirmās avīzes latviešu valodā, nākošgad grāmatizdevējam Ansim Gulbim aprit 150 gadi, 2024. gadā aprit 500 gadi kopš pirmās publiskās bibliotēkas Latvijā aizsākumiem, savukārt, 2025. gadā pirmajai grāmatai latviešu valodā apritēs 500 gadu. Par godu gadadienām Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB)  aicina ikvienu bibliotēku doties kopīgā ceļā uz gaidāmo jubileju, daloties ar saviem stāstiem un atziņām par grāmatniecības vēsturi vietējā kopienā. Pasākumu cikls norisināsies līdz pat 2025. gadam, katru gadu akcentējot ar jubilejai saistītu būtisku notikumu.

Godināsim latviešu valodu kā vienu no Latvijas valsts simboliem. Atzīmēsim Latviešu grāmatas piecsimtgadi kopā!

Informāciju par “Latviešu grāmatai 500” jubileju un norisēm atradīsiet arī:  https://www.gramatai500.lv/

 

Lita Zandberga

Talsu Galvenā bibliotēka