Periodika

 

Talsu Galvenajā bibliotēkā abonētie un pieejamie periodikas izdevumi –

Avīzes

Diena     (laikraksts iznāk 5 reizes nedēļā, pieejami visi pielikumi)

Dienas Bizness    (laikraksts iznāk 5 reizes nedēļā)

Talsu Vēstis          (reģionālais laikraksts, iznāk 3 reizes nedēļā)

Neatkarīgā Rīta Avīze    (laikraksts iznāk 5 reizes nedēļā)

Latvijas Avīze    (laikraksts iznāk 5 reizes nedēļā)

Pavards             (laikraksts iznāk reizi nedēļā – trešdienās)

Brīvā Latvija     (Rietumeiropas Latviešu laikraksts, iznāk reizi nedēļā)

Ievas Padomu avīze (nedēļas izdevums)

[collapse]
Žurnāli

Ieva

Ievas Veselība

Ievas Stāsti

Ievas Māja

Ievas Virtuve

Ievas Dārzs

Saimniece

Santa

Taka

Una

Pastaiga

Ceļojums Vēsturē

Citādā Pasaule

Čaklās Rokas

Leģendas

Literatūra. Teātris. Kino.

Likums un Taisnība

Lilit Veselība

Ko Ārsti Tev Nestāsta

Zintnieks

Mājas Viesis

Mistērija

Praktiskais Latvietis

Dari Pats

Dārza Pasaule

Deko

Patiesā Dzīve

Pērle

Agro Tops

Annas Psiholoģija

Auto Bild Latvija

Astes

OK

Mājas Virtuve

Mans Mazais

Nezināmā Vēsture

Noslēpumi un Fakti

Klubs

IR

Ilustrētā Junioriem

Ilustrētā Pasaules Vēsture

Ilustrētā Zinātne

Izglītība un Kultūra

GEO

100 Labi Padomi

36,6 C

Planētas Noslēpumi

Vakara Ziņas

Vides Vēstis

Privātā Dzīve

Psiholoģija

Psiholoģija Skolai un Ģimenei

Kas Jauns

Kapitāls

Burda (krievu valodā)

Verena (krievu valodā)

Laura (Wohnen Kreativ) (vācu valodā)

 

KĀ DĀVINĀJUMI BIBLIOTĒKĀ PIEEJAMI

Studija

Enerģija un Pasaule

Jaunā Gaita

Putni Dabā

Rīgas Laiks

[collapse]

 

Lasītava

Lasītavā 2. stāvā iespējams lasīt avīzes un žurnālus, kas glabājas vismaz 5 gadus, ir pieejams plašs uzziņu literatūras klāsts: enciklopēdijas, rokasgrāmatas, jaunākā vairāk pieprasītā nozaru literatūra.

Te atrodas arī sakārtotas mapes par dažādiem aktuāliem tematiem, literatūra par novadniekiem un viņu grāmatas.

Bibliotēkas lasītavā grāmatas un žurnālus var izmantot lasīšanai uz vietas. Iepriekšējā mēneša un senākus žurnālus izsniedz uz mājām – lasīšanas termiņš 1 nedēļa.

Lasītavā ir pieejama sekojoša informācija:

  • vispārējo uzziņu izdevumu fonds: enciklopēdijas, vārdnīcas
  • periodika (80 nosaukumu periodiskie izdevumi latviešu un svešvalodās)
  • informācijas meklēšana  Talsu, Dundagas, Mērsraga, Rojas novadu bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā, analītikas (periodisko izdevumu rakstu bibliogrāfiskā datu bāze un novadpētniecības datu bāze)
  • tematiskās mapes (kopijas, izgriezumi no periodikas, kas sakārtoti pa tēmām)
  • dzejas un citātu kartotēka
  • datu bāzes – LETONIKA, LURSOFT, LURSOFT Laikrakstu bibliotēka news.lv

Lasītavā ir pieejami šādi pakalpojumi:

  • konsultācijas par bibliotēkas pakalpojumiem, krājumiem, iespējām risināt konkrēto pieprasījumu
  • uzziņu sniegšana
  • bezmaksas datora un interneta pakalpojums
  • informācijas izdruka, kopēšana, skenēšana

 

Kopkatalogs