Pirāti ieņem Talsu bērnu bibliotēku

Talsu bērnu bibliotēkā bibliotekāri ievērojuši, ka bērniem patīk grāmatas par pirātiem. Tāpēc 9. martā teju vai katrā bibliotēkas telpā risinājās darbības, saistībā ar pirātu dzīvi. Talsu 2. vidusskolas 4. b klase ar skolotāju Silviju Ošiņu priekšgalā  uzklausīja bocmaņa norādījumus, lasīja vēstules par tālāko virzīšanos, iepazina jūras dzelmes noslēpumus un beidzot nokļuva uz pirātu kuģa. Kā jau pie pirātiem, uz mīlīgām sarunām nebija cerību. Kapteiņa meita gan atļāva uzkāpt uz kuģa klāja, bet tad visus mocīja ar dažādiem pārbaudījumiem. Pat kuģa nosaukums tika turēts noslēpumā, bet, iesaistoties skolotājai, visi kopā  noskaidroja: “Iekarotājs Melnā bārda”. Bargā kapteiņa meita lika visiem iegaumēt svešvārdus, kas saistīti ar pirātu būšanām un kuģniecību. Kuģojot pa jūrām, gadās visādi, tāpēc jānodrošinās ar glābšanas laivām, tad nu tika taisītas laivas. Pirātiem jābūt stipriem un drosmīgiem, puiši to arī pierādīja, velkot virves.