Pieejamas projekta grāmatas Talsu novada bibliotēkās

Latvijas Nacionālā bibliotēka 2019. gadā aizsāka projektu “Vērtīgo grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām”.  Programma īstenota, pamatojoties uz Latvijas Kultūras ministrijas izstrādāto rīcības plānu Covid-19 seku likvidēšanai. Arī Talsu novada bibliotēkas ir iesaistījušās projektā un  jau trešo gadu grāmatas saņem ar valsts atbalstu.

Apkopojot reģionu galveno bibliotēku un Latvijas Neredzīgo bibliotēkas iesniegto informāciju grāmatu iepirkuma ietvaros 2022. gada  2. posmā publisko bibliotēku vajadzībām, tika iegādātas 225 nosaukumu grāmatas. : 8852 eksemplāros no 28 izdevējiem. No kopējā grāmatu skaita  visā republikā 67% ir oriģinālliteratūra, 33% tulkojumi. Pēc tematikas un izdevumu veida 39%  ir daiļliteratūra, 23% literatūra bērniem, 11% memuāru un dokumentālā literatūra, 10% populārzinātniskā literatūra. Vidējā vienas grāmatas cena ir 11.30 euro.

Top 5 izvēlētās grāmatas visās Latvijas bibliotēkās:

 

1

Lija Brīdaka

Liktenīgie krustojumi

Latvijas Mediji 2022 230
2 Sāra Bredforda Diāna

Latvijas Mediji

2022 193
3 Linda Šmite Ne tikai Staburaga dēls.Valdis

Latvijas Mediji

2022 154
4 Emīlija Šepa Nāriņas Latvijas Mediji 2022 147
5 Marks Uve Klings Diena, kad tētis pārrunāja kutelīgus jautājumus Jāņa Rozes apgāds 2022 136

Talsu novada bibliotēkās 2022. gada 1. posmā saņemtas 392 grāmatas par summu 4100.59 eiro.

Talsu novada publiskās bibliotēkas 2. posmā saņēma 346 eksemplārus par summu 4138.51 eiro.  Divsimt astoņas grāmatas jeb 60% ir daiļliteratūra,  bērnu literatūra ir 70 grāmatas jeb 20%, sabiedriski politiskā literatūra ir 32 grāmatas jeb 9%, pārējās 36 nosaukumu grāmatas veido 10%. Talsu novada bibliotēku pasūtījumi sakrīt ar visas Latvijas bibliotēku Top 5 izvēlētajām grāmatām.

 

Informāciju sagatavoja Aīda Arhipova