Pastendes bibliotēkā apskatāmas Elvas Zemītes veidotās jantras un mandalas

 


Pastendes bibliotēkā no 5. jūlija līdz 15. augustam apskatāma izstāde “Jantras un mandalas”. Izstādē apskatāmo darbu autore ir Elva Zemīte.

Par izstādi autore stāsta –

“Iesākumā vēlos izteikt visdziļāko pateicību savai Dvēseles mammai, kā mēdzu viņu dēvēt, Sarmītei Eidukai par iepazīstināšanu ar punktiņmandalām un savam Skolotājam Kasparam Rikardam par Sakrālās Ģeometrijas studijām.

Šie darbi, līdz ar to arī pati izstāde, bez jums nebūtu tapuši! No sirds pateicos!”

 

Jantra – (sanskritā: ”instruments”) ir ģeometriska diagramma, kuru Indijas reliģijās un filozofijā izmanto pielūgsmei. Daudzviet tā tiek izmantota kā atbalsts dažādos rituālos, meditācijā, jogā u.c. garīgās praksēs. Jantras mēdz būt ļoti dažādas, sākot ar tām, kas zīmētas uz papīra vai zemes, līdz pat tām, kuras iegravētas akmenī un metālā, piemēram tempļos un svētvietās. Tā pat kā Mantra līdzsvaro ķermeni un prātu ar skaņas palīdzību, Jantra nodrošina līdzsvaru vizuāli. 

 

Mandala – (sanskritā: ”svētais aplis”) tiek izmantota garīgajā praksē jau tūkstošiem gadu daž ne dažādās reliģijās, kultūrās un mākslas kontekstos, lai palīdzētu savienoties ar meditatīvo un dziedinošo enerģiju, kā arī veicinātu ciešāku saikni pašam ar sevi un Visumu kopumā. 

 

“Priekš manis šis ir izcils balanss starp vīrišķo un sievišķo enerģiju, kurā caur Sakrālo Ģeometriju izpaužas secīgums, konkrētas formas/līnijas, pieslēdzas prāta apzinātā daba un ir noteikta kārtība, savukārt caur punktiņmandalām pilnībā ļaujos brīvai plūsmai un improvizācijai, sajūtot ik katru krāsas pieskārienu lapai, esot absolūtā tagadnībā un apzinātā savienojumā ar sevi un tām enerģijām, kuras plūst caur mani, radot! “

 

 

 

 

 

 

 

 

Jantras un mandalas Pastendē