Pasniegta kārtējā Aleksandra Pelēča vārdā nosauktā literārā prēmija

Aleksandra Pelēča dzimšanas dienā, 10. aprīlī grāmatu cienītāji tikās Talsu Galvenajā bibliotēkā, lai ieskatītos to grāmatu devumā, kurām ir nozīmīga saistība ar Talsu novada vai reģiona vēsturi, kultūrzīmēm un cilvēkiem. Šajā dienā jau 12. reizi tika pasniegta Talsu novada pašvaldības Aleksandra Pelēča vārdā nosaukta literārā prēmija.

Šogad Aleksandra Pelēča literāro prēmiju saņēma grāmata „Talsu namu stāsti”, kas izdota „Aleksandra Pelēča lasītavā”, autori – Zigurds Kalmanis, Dace Alsberga, fotogrāfijas sagatavojis – Imants Tamsons. Tomēr grāmatas tapšanā piedalījās un savu iegudījumu deva daudz plašāks pētnieku un palīgu skaits – arī daudzi Talsu namu iedzīvotāji ar saviem atmiņu stāstiem un fotogrāfijām.

„Talsu namu stāsti” ir  Talsu vecpilsētas vēstures pētījums, enciklopēdisks vēstījums par Talsu vecpilsētas ielu namu vēsturi, īpašniekiem un tajos agrāk dzīvojošajiem ļaudīm. Šī grāmata ir līdz šim nopietnākais un fundamentālākais pētījums, kas veikts un veltīts Talsu pilsētai un tās iedzīvotājiem kopš Latvijas neatkarības atgūšanas. Pētījuma vērtību nosaka plašais apkopoto materiālu klāsts, arhīvu materiālu apguve, unikālie foto materiāli. Grāmata jau šobrīd ieņem nozīmīgu vietu pilsētas vēstures atspoguļošanā.

Jāatzīst, ka nozīmīgākā prēmija katram autoram ir brīdis, kad grāmata nonāk lasītāja rokās, tā ir kā radīts bērns, kas izaug par mūsu draugu un sabiedroto. „Talsu namu stāsti” ir pilsēta pilsētā, tajā atrodami apraksti par namiem, ielām, cilvēkiem. Šī grāmata ir viena no nozīmīgākajām mūsdienu Talsu grāmatām un būtisks ieguldījums nākotnē,” balvu pasniedzot teica Talsu novada domes priekšsēdētājs Edgars Zelderis.

Ceru, ka talsenieki iegūs kaut nedaudz no visa apjomīgā darba, kas ir ieguldīts grāmatas tapšanā. Kaimiņš kaimiņam daudz ko nepastāsta tā, kā mēs spējām izlobīt no dokumentiem, kas glabājas gan arhīvos, gan cilvēku atmiņu stāstos. Neatsverams ieguvums ir arī Antras Grūbes darbs grāmatas tapšanā,” atzina Zigurds Kalmanis, saņemot prēmiju.

Par Aleksandra Pelēča literārajai prēmijai izvirzītajiem darbiem notika arī lasītāju balsojums, kurā pārliecinoši vislielāko balsu skaitu arī ieguva grāmata „Talsu namu stāsti”. Balsojumā savu vērtējumu izteica vairāk kā 1100 iedzīvotāju. Uzņēmums SIA  „Kurzemes sēklas” kolektīvs pasniedza savu simpātiju balvu, kas tika piešķirta Jāņa Lagzdiņa grāmatai “Klusā daba ar tauri“.

Šogad Talsu Galvenā bibliotēka A. Pelēča literārajai prēmijai izvirzīja vēl šādas 2017. gadā izdotas grāmatas:
„Dievu ugunīs. K. Valdemāra Talsu tautas teātris”, sastādījuši Ausma Zute, Maksimilians Kvite.
,,Diždundaga. Apcerējumi par Dundagas novadu”, sastādījusi Janīna Kursīte.
„Lauku platuma dzelzceļi. Mazbānītis de facto”, Toms Altbergs, Andris Biedriņš, Dainis Punculs, Artūrs Tukišs.
„Filadelfija. Imants Mežaraups – dzīvē un mūzikā”, Luāna Loinerte.
„Klusā daba ar tauri”, Jānis Lagzdiņš.
„Lībiešu krasts. No Ovišiem līdz Melnsilam”, Baiba Šuvcāne.

 

Talsu novada dome par godu Aleksandra Pelēča (1920–1995) 80 gadu jubilejai 2000. gadā iedibināja tradīciju piešķirt literāro prēmiju literāro darbu autoriem par ieguldījumu A. Pelēča daiļrades pētniecībā un popularizēšanā, mākslinieciski augstvērtīgiem darbiem prozā, dzejā, publicistikā, literatūrzinātnē, kas veltīti Talsu, Dundagas, Mērsraga, Rojas novadam. Aleksandra Pelēča literārā prēmija tiek piešķirta vienam novadu autoram par izcilu literāru darbību, kas ir dziļi saistīts ar sava laikmeta un sava novada norisēm un kas ieguvis prēmijas pretendentu izvērtēšanas komisijas augstāko vērtējumu. Katru gadu Talsu Galvenā bibliotēka vērtējumam atlasa iepriekšējā gadā iznākušās grāmatas.

foto – Marta Rake-Lasmane

Informācija sagatavota pēc talsi.lv materāliem