Pasniegs Talsu novada pašvaldības apbalvojumus kultūrā un sportā

Jau rītvakar 7. februārī lēks spožs “MĒneSs” un tiks pasniegti Talsu novada pašvaldības apbalvojumi kultūrā un sportā. Gan kultūras, gan sporta jomas pārstāvji  kopīgi priecāsies par saviem gada laikā gūtajiem sasniegumiem un ieguldījumiem mūsu novada attīstībā, kam pateicoties Talsu vārds izskanējis ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā un pasaulē. Trīs no astoņpadsmit apbalvojumiem dažādās kultūras un sporta nominācijās saņems arī bibliotēku joma.

“Gada bibliotekārs 2019” ir Sabiles bērnu bibliotēkas vadītāja Rudīte Matisone. Bibliotēkā var strādāt radoši un aktīvi, un vienmēr ir ko darīt, lai popularizētu bibliotekāros pakalpojumus Talsu novadā.

Par “Gada notikums kultūrā 2019” atzīta Talsu Galvenā bibliotēka ēkas atklāšana, kā arī iestādes nodrošinātie mūsdienīgie, kvalitatīvie un daudzpusīgie bibliotekārie pakalpojumi (direktore Vija Nagle).

Balva “Par mūža ieguldījumu kultūrā” tiks pasniegta Talsu Galvenās bibliotēkas direktora vietniecei bibliotekārajā darbā Biruta Lorence.

 

Savukārt Talsu novada Pateicība piešķirta Talsu bērnu bibliotēkas vadītājai Ilzei Jaunbērziņai. Viņas mūžs ir bijis veltīts bibliotekārajam darbam, tā iestādes sniegtos pakalpojumus popularizējot Talsu novadā.

Publicitātes foto – Kaspars Poriņš