Pasniedz Aleksandra Pelēča literāro prēmiju 2017

`Mazie un lielie tīrradņi – mūsu meklējošie un rakstošie.`

“Talsiem – 100” veltīto pasākumu virkne sākās tieši Aleksandra Pelēča dzimšanas dienā – 10.aprīlī Talsu Galvenajā bibliotēkā pasniedza Aleksandra Pelēča  literāro prēmiju 2017 par pagājušā gada veikumu novadpētniecībā un rakstniecībā. Šogad apbalvojumu, ko iedibinājusi Talsu novada pašvaldība, saņēma Visvaldis Tukmanis –  par grāmatu ‘’Caur laikiem”. Savukārt iedzīvotāju vērtējumā ar 3063 balsīm Lasītāju atzinības balvu ieguva Vairas Štāles sakārtotā grāmata par Ģibuļu pagasta dejas vēsturi „Pret vējiņu danci griezu”, tikai ar 23 balsīm apsteidzot V. Tukmaņa veikumu.

Gandrīz 700 lappušu apjomīgais V. Tukmaņa pētījums ietver Talsus un apkārtējos pagastus, vēsturi un notikumus. Darbs, aizsākts kā dzimtas pētījums sen pāraudzis šīs robežas, ir tikai pirmā daļa no visa sastrādātā plānotā materiāla. Par paveikto V.Tukmanis saka –

Nebija vienkārši. Braukāju pa pagastiem, tepat pa Talsiem, meklējot cilvēkus, kas kaut ko zinātu, varētu pastāstīt. Atsaucība nebija nekāda īpašā. Es saprotu cilvēkus  –  varbūt vēl baidās, jādzīvo ar tiem pašiem kaimiņiem vēl joprojām, kaut ko pateiks ne tā – labāk nestāstīšu, cilvēki atsaucās ar `Nezinu. Neatceros. Nebiju klāt…`

Otrā grāmatas daļa vēl gaida savu iespēju ieraudzīt dienas gaismu, kurā būs pētījumi par muižām, par baznīcām, ceļiem un dzelzceļiem, par represīvajām organizācijām Talsu apkārtnē.

Talsu novada domes priekšsēdētājs A.Lācarus  uzsvēra –

Visas nominētās grāmatas ir ar dziļām vēstures saknēm, jo katrā no šīm grāmatām ir glabāts kas svarīgs un vērtīgs no seniem, pagājušiem laikiem uz nākotni. Jo – kam nav pagātnes, tam nebūs nākotnes.

Pirmo reizi literārās prēmijas laureāts saņēma arī Igurda Baņķa darinātu piemiņas balvu – no koka veidotu tintnīcu un rakstāmspalvu, ar iededzinātu Aleksandra Pelēča vārdu rokrakstā. Savukārt Lasītāju atzinības balva tika pasniegta ar SIA “Kurzemes sēklas” atbalstu. Šogad lasītājiem bija iespēja līdzi just un balsot par viņuprāt vērtīgāko grāmatu ne tikai internetā, bet arī katrā Talsu novada bibliotēkā, grāmatām kopumā savācot gandrīz 7000 balsu skaitu.

Prēmijai un lasītāju balsojumam Talsu Galvenā bibliotēka 2017.gadā izvirzīja septiņas grāmatas – “Caur laikiem” (Visvaldis Tukmanis), “Pret vējiņu danci griezu” (sakārtojusi Vaira Štāle), “Fricis Makstnieks” (Inese Makstniece), “Talsu novada muzeja raksti II”, “Talsu patērētāju kooperatīvi” (D.Alsberga un Z.Kalmanis),  “Kārļa Zariņa burvju aplis” (Anita Rožkalne), “Skolotājas dzīvesstāsts” (Daina Āboliņa, Mintauts Āboliņš). Pasākumā viesojās un savas grāmatas atvēra visu grāmatu autori. Katram autoram un viņa veikumam īpaši izvēlētus muzikālus ievadvārdus veltīja Baiba Veismane – Rezonga.

Talsu novada pašvaldība literāro prēmiju piešķir no 2000. gada literāro darbu autoriem par ieguldījumu A.Pelēča daiļrades pētniecībā un popularizēšanā, mākslinieciski augstvērtīgiem darbiem prozā, dzejā, publicistikā, literatūrzinātnē, kas veltīti Talsu, Dundagas, Mērsraga, Rojas novadam. Aleksandra Pelēča literārā prēmija tiek piešķirta vienam novadu autoram par izcilu literāru darbību, kas ir dziļi saistīts ar sava laikmeta un sava novada norisēm un kurš ieguvis Prēmijas pretendentu izvērtēšanas komisijas augstāko vērtējumu.