Pasākumu cikls “Manas ģimenes/dzimtas stāsts”

Dundagas bibliotēka uzsāk pasākumu ciklu “Manas ģimenes/dzimtas stāsts” ar Ainas un Alandas Pūliņu atmiņām. Bibliotēkai uzticēto ģimenes lietu izstāde pie mums apskatāma līdz 6. aprīlim, tikšanos ar mūsu novadniecēm plānojam 29. martā plkst. 17:00. Savus pasākumus iekļaujam kopējā programmā “Latviešu grāmatai 500”, ko visi kopā Latvijā atzīmēsim 2025. gadā.

Mūsu iecerei kā pirmās atsaucās Aina Margarēta Pūliņa (dzim. Dzintare) un Alanda Pūliņa. Daudzi dundadznieki zina Ainas skaudro dzīves gājumu bērnībā, kad ģimene devās bēgļu gaitās. Par to varam lasīt arī vairākās publikācijās, piem., žurnāla “Ievas Veselība” 2020. gada 4. septembra Nr.18 Līgas Blauas rakstā “Esmu lepna uz saviem gadiem”. No bēgļu gaitām līdz mums ir atceļojusi no Latvijas līdzpaņemtā sulas krūze, kurai tālajās zemēs (domājams, ka Čehijā) pievienojusies nopirkta maza krūzīte dzeršanai. Varēsiet ielūkoties Dundagas vidusskolas 1948./49. mācību gada 9.a klases skolnieces Ainas Dzintares dienasgrāmatā, kas tad saukusies – uzdevumu burtnīca. Izrādās, ka Ainai ir arī mākslinieces dotības, par ko liecina zīmējumi un skices viņas zīmējumu burtnīcā.

Ainas Pūliņas zīmējums

Varēsiet aplūkot 1923. gadā izdotu “Dziesmu grāmatu”, savukārt 1939. gadā izdotā “Dziesmu grāmata skolai un mājai” piederējusi Ainas māsai Ilgai Dzintarei. Alanda rāda 1938. gadā izdotu grāmatu Guna “Kvēlojošas ogles”, kurai viņa bērnībā ir taisījusi vāciņus no zīmēšanas papīra, vēl ir daļa no grāmatas E.Roga “Pavāru grāmata”, šī grāmata varētu būt izdota ap 1932. gadu. Alanda stāsta, ka ar grāmatu lasīšanu viņa atceras – “Dzintaru” māju virtuvē pie sienas tikšķ pulkstenis un vecmamma lasa, ar smaidu Alanda turpina, ka oma, lasot grāmatas bija iecienījusi sūkāt ledenes. Grāmatas ir vienmēr bijušas klātesošas dzimtas dzīvē.

Ģimenes mums uzticētajās lietās ir Ainas tēta Friča Dzintara (1888-1971) fotogrāfija no 20. gs. 20-gadu vidus, amata zeļļa diploms, Dundagas Krāj-Aizdevu sabiedrības biedra grāmatiņa ar pirmo ierakstu 1928. gadā.

Alandas tētis Maigonis Pūliņš ir labi pazīstams sportists, vieglatlētikas treneris un viņa dzimta cieši saistīta ar jūrniecību un kuģniecību. Viņa tētis Ernests Nikolajs Pūliņš strādāja uz kuģa “Miervaldis”, veda ogles un Otrā pasaules kara laikā vairs netika atpakaļ uz Latviju, palika dzīvot Lielbritānijā. Alanda mums uzticējusi sava tēta treniņu dienasgrāmatu, pierakstus no 1954. gada, šeit atradām ieliktu 1962. gada avīzes “Padomju Karogs” sporta sadaļas izgriezumu, kurā lasāmi jauniešu sasniegumi vieglatlētikā un viņu vidū daudzi ir tieši no Dundagas vidusskolas. Un atkal Alanda ar sev raksturīgo humoru stāsta, ka tētis teicis – tavs vārds atrodams tikai Hitlera kalendārā. Un patiesi – arī šā gada kalendārā 26.oktobrī nav atrodams šāds vārds, bet Alfrēda Ūdra apgādā 1942. gadā izdotajā “Latvju sporta kalendārs 1943. gadam” atrodam vārdu – Alanda. Un šī izdevuma sākumā ir tā laika neatņemama nodeva – Ādolfa Hitlera attēls.

No atnestajām lietām ļoti lielu uzmanību piesaista pastkarte ar Dundagas vējdzirnavas attēlu, kura sūtīta no Dundagas uz Ventspili ar 1911. gada jūlija mēneša datējumu.

Pastkarte ar Dundagas vējdzirnavas attēlu
Pastkarte ar Dundagas vējdzirnavas attēlu, kura sūtīta no Dundagas uz Ventspili ar 1911. gada jūlija mēneša datējumu

Stāstu varētu turpināt vēl un vēl, bet labāk jau atnāciet paši pie mums uz Dundagas bibliotēku un apskatiet visu savām acīm, ieplānojot arī laiku atnākt uz tikšanos 29. martā.

Pūliņu ģimenes bēgļu gaitu liecinieces
Šīs krūzes ir Pūliņu ģimenes bēgļu gaitu liecinieces – lielā, aizbraucot, tika paņemta līdzi no Latvijas, bet mazo iegādājās esot svešumā. Abas krūzes kopā ar ģimeni veiksmīgi atgriezās atpakaļ Dundagā

 

Alfrēda Ūdra apgādā 1942.gadā izdotais “Latvju sporta kalendārs 1943.gadam”, kurā atrodama Alandas vārda diena

 

Maigoņa Pūliņa treniņu dienasgrāmata

 

1923.gadā izdotās “Dziesmu grāmatas” titullapa un atvērums
Friča Dzintara amata zeļļa diploms
Friča Dzintara Dundagas Krāj-Aizdevu sabiedrības biedra grāmatiņa
Dundagas vidusskolas 1948./49.mācību gada 9.a klases skolnieces Ainas Dzintares dienasgrāmata

Ar Alandu Pūliņu sarunājās Dundagas bibliotēkas vadītāja Ruta Emerberga