Pasākums ar Ilgu Kreitusi 5.decembrī nenotiks

Diemžēl Ilga Kreituse nevarēs ierasties uz pasākumu 5. decembrī, līdz ar to tas tiek atcelts!