Informācijas resursu attīstības nodaļa

Darbības virzieni:

 • Bibliotēkas krājumu komplektēšana un apstrāde sadarbībā ar izdevniecībām un grāmatu bāzēm;
 • Dokumentu individuālā un summārā uzskaite;
 • Novadu bibliotēku kopkataloga organizācija;
 • Metodiska un konsultatīva palīdzība novadu bibliotēkām krājumu komplektēšanā;
 • Integrētās informācijas sistēmas ALISE nodrošinājums Talsu Galvenajā bibliotēkā, Ausekļu, Sabiles, Sabiles Bērnu, Stendes, Strazdes, Dižstendes, Dundagas, Valdemārpils, Balgales, Pastendes, Spāres, Kaltenes, Kolkas, Ķūļciema, Laucienes, Laidzes, Lubes, Lībagu, Mērsraga, Rojas, Valdgales, Vandzenes, Uguņu, Īves, Virbu bibliotēkās;
 • Integrētās informācijas sistēmas ALISE nodrošinājums Talsu pamatskolas, Talsu 2. vidusskolas, Talsu Valsts ģimnāzijas, Rojas vidusskolas, Mērsraga vidusskolas, Valdemārpils vidusskolas, Talsu vakara un neklātienes vidusskolas bibliotēkās;
 • Konsultatīva palīdzība novadu bibliotēkām darbā ar sistēmu ALISE;
 • Metodiska un konsultatīva palīdzība skolu bibliotēkām;
 • Novadpētniecības ierakstu par novadu nosūtīšana LNB
 • IIS ALISE sistēmas administratora funkciju veikšana (datu imports un eksports);
 • IIS ALISE datubāzu (elektroniskais kopkatalogs, novadpētniecība) darbības koordinācija un pieejamības nodrošināšana internetā (WEB PAC).

Dati uz 2019. gadu:

Elektroniskais kopkatalogs (dati no 2000.gada) – pavisam 57045 ieraksti;
Novadpētniecības datu bāze (regulāri papildinās) – 70050 ieraksti;
Turpinājumresursu eksemlāri – 7171; novadā -11800;

 

Informācijas resursu attīstības nodaļa – 63291596; e-pasts: iran.tgb@talsi.lv

Dāvinājumu pieņemšana no privātpersonām:

Ar atlasi pieņem dāvinājumus no privātpersonām un organizācijām.

Dāvinājumu pieņemšanas kritēriji:

 • aktualitāte – paaugstināta pieprasījuma literatūra;
 • izdevuma nolietojuma pakāpe – nelietotas vai mazlietotas
 • valoda – pamatā latviešu valoda, populāra daiļliteratūra, detektīvi arī krievu valodā;
 • bibliotēkai ir tiesības saņemtos dāvinājumus dāvināt tālāk citām bibliotēkām vai nodot Depozitārijam