Par bibliotēku akreditāciju

Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novados informācijas, izglītības un izklaides pakalpojumus nodrošina 33 vietējās nozīmes bibliotēkas. MK noteikumi paredz pašvaldību bibliotēku akreditācijas norisi un termiņus, kādos jāveic vietējās nozīmes bibliotēku akreditācija. 2007. gadā visām, tai laikā, Talsu rajona bibliotēkām notika pirmreizējā akreditācija. Ir pagājuši pieci gadi un pēc bibliotēku likuma paveikta vietējās nozīmes bibliotēku atkārtota akreditācija. Visu četru novadu bibliotēkas apzinīgi sagatavojušās šim procesam. Mūsu novados republikas akreditācijas komisija strādās 10., 11., 17. un 18. jūnijā. Vēlu visiem veiksmi!
TGB direktore Vija Nagle