Papildināts publiski pieejamo tematisko novadpētniecības materiālu klāsts

“Lasītāj, vai tu esi bijis Māras tirgū? Vai tu zini, kāda liela, vispārēja nozīme tam ir visa mūsu apriņķa dzīvē? Uz pirmo jautājienu tu katrā ziņā atbildēsi, ka tu Māras tirgū Talsos esi bijis ne vienu reizi vien, ka tu vēl ļoti labi to atminies, kad tēvs tevi pirmo reizi kā mazu puišeli paņēma tirgū līdzi, kādu lielu, apdullinošu iespaidu tas uz tevi atstāja.”

Šādiem vārdiem sāk savu stāstu iz Talsu apriņķa dzīves Teodors Dzintarkalns 1913. gadā.

Dižmāras tirgus priekšvakarā Talsu Galvenā bibliotēka sagatavojusi ieskatu atmiņās, publikācijās un fotogrāfijās par tirgu Talsos, par Dižmāras tirgu.

Ieskaties.