Novada biblotēkas

talsi

Talsu Galvenā bibliotēka ir lielākā pašvaldības publiskā bibliotēka Talsu novadā un ir metodiskais un konsultatīvais centrs 31 publiskajai bibliotēkai.

Talsu novada Abavas bibliotēka

Abavas bibliotēka dibināta 1927.gadā, atrodas Abavas tautas nama ēkas pirmajā stāvā, 6 km no Sabiles. Nams celts no 1927. līdz 1929.gadam uz Valgales muižas pamatiem. Ēkas otrajā stāvā atrodas tautas nama zāle ar skatuvi. Tautas nama zāli mākslinieciski noformējis un griestu gleznojumus veicis Žanis Sūniņš 1935. gadā.
Abavas bibliotēka cenšas maksimāli nodrošināt Abavas pagasta iedzīvotājus ar tiem nepieciešamo informāciju: ar jaunajām grāmatām, preses izdevumiem, bezmaksas internetu, WIFI, SBA pakalpojumiem. Publiski pieejami ir trīs datori.

Tiek nodrošināta pieeja elektroniskām datu bāzēm – “Letonika” un “Lursoft” laikrakstu bibliotēka, kā arī ir iespēja izmantot e-parakstu.

Adrese:

Vecvalgale, Valgale, Abavas pag., Talsu novads, LV-3294

 

Kontaktinformācija –

 

Bibliotēkas vadītāja – Ritma Vītola

Tālr.: 63200840

E-pasts: abava.biblioteka@talsi.lv

 

Darba laiks:

Pirmdienās, trešdienās, piektdienās: 10.00 – 17.00

 

Bibliotēka interneta resursos – biblioteka.lv; Pašvaldības lapa; Kultūras karte; Facebook

Abavas bibliotēkas nolikums

[collapse]
Talsu novada Ausekļa bibliotēka

ause

Ausekļa bibliotēka dibināta 1989. gadā un tā atrodas pansionāta „Lauciene” telpās. Bibliotēkas lasītāju vairākumu sastāda pansionāta iemītnieki un darbinieki, bet tā ir atvērta arī apkārtējā Čikstiņciema iedzīvotājiem.

Apmeklētājiem ir pieejami četri datori un iespēja lietot bezvadu internetu ar savu datoru vai telefonu.

 

Adrese –

Pansionāts, Lauciene, Laucienes pag., Talsu nov., LV-3285

Kontaktinformācija –

E-pasts: auseklabiblioteka@talsi.lv

raisa.pruse@talsi.lv

Tālr. – 22002513

Bibliotēkas vadītāja – Raisa Prūse

Darbalaiks

 • P:08:30-16:30
 • O:08:30-16:30
 • T:08:30-16:30
 • C:10:00-17:00
 • P:08:30-16:30
 • S:-
 • Sv:-

 

Bibliotēka interneta resursos – biblioteka.lv; Pašvaldības lapa; Kultūras karte

Ausekļu bibliotēkas nolikums

[collapse]
Talsu novada Balgales bibliotēka

balgale

Balgales bibliotēka dibināta 1932. gadā kā Zentenes un Balgales izglītības biedrības “Drosme” bibliotēka. Bibliotēkas apmeklētāji bez maksas var ņemt uz mājām grāmatas, avīzes, žurnālus, lietot datorus ar interneta pieslēgumu, kā arī izmantot bezvadu internetu. Bibliotēkā tiek sniegta palīdzība interneta lietošanā: skolēniem dažādas informācijas meklēšanā, pensionāriem apgūt e-prasmes. Ir iespēja kopēt, skenēt dokumentus, kā arī veikt printēšanas darbus.

Aktīvākās pagasta rokdarbnieces ir apvienojušās interešu klubiņā, un reizi nedēļā viņas pulcējas bibliotēkā. Rokdarbnieču darbi ir apskatāmi izstādē.

 

Adrese –

Grantiņi, Dursupe, Balgales pag., Talsu nov., LV-3287

 

Kontaktinformācija –

Tālr.: 25686322

Bibliotēkas vadītāja – Inta Plivna

E-pasts:  balgalesbiblioteka@talsi.lv; inta.plivna@talsi.lv

 

Darbalaiks –

P: 09:00-16:00

O: 09:00-16:00

T: 09:00-16:00

C: 09:00-16:00

P: 09:00-16:00

S: –

Sv: –

 

Bibliotēka interneta resursos – biblioteka.lv; Kultūras karte

Balgales bibliotēkas nolikums

[collapse]

Talsu novada Dižstendes bibliotēka

 

Dižstendes bibliotēka dibināta 1985. gada 1. janvārī, jo bija būtiski pieaudzis Lībagu ciema iedzīvotāju skaits un ražošanas centrs ap Stendes selekcijas staciju. Pēc pārcelšanās 2009. gadā apmeklētājiem pieejami četri datori ar bezmaksas interneta pieslēgumu, lasītava ar 10 darba vietām, bērnu un jauniešu literatūras nodaļa, pieaugušo literatūras nodaļa un dažādu nozaru literatūra. Bibliotēkā iespējams aplūkot arī izstādes plašā tēmu lokā, kas regulāri tiek mainītas. Lasītavā uz vietas iespējams iepazīties ar jaunākajiem preses izdevumiem, un, kad tie vairs nav jaunums, tiek izsniegti līdzi arī uz mājām. Bibliotēka piedāvā arī maksas pakalpojumus – kopēšanu, printēšanu un skenēšanu.

Adrese –

“Brūži”, Dižstende, Lībagu pag., Talsu nov., LV-3258

Kontaktinformācija –

Tālr.: 63291286 (bibliotēkā)

Bibliotēkas vadītāja – Astra Arbidāne

E-pasts: dizstendesbiblioteka@talsi.lv

Darbalaiks –

P.  9-16
O.  10-18
T.   9-16
C.   9-16
P.  10-17
S –

Sv:-

Dižstendes bibliotēkas vēsture

Bibliotēka interneta resursosbiblioteka.lv; Pašvaldības lapa, Kultūras karte

Dižstendes bibliotēkas nolikums

[collapse]

Talsu novada Dundagas pagasta centrālā bibliotēka

dundaga_dundagas_biblioteka-m

Dundagas bibliotēkas aizsākumi meklējami jau 19.gs.gadsimta 70-tajos gados. 1875.gada 6.oktobrī Dundagas pagasta valde nolēma pagasta namā ierīkot lasāmgaldu. 1891.gada 13.janvārī Dundagas sadraudzīgās biedrības „Vārpa” sapulcē nolēma dibināt bibliotēku. Šim nolūkam atļāva 50 rbļ. Pagasta valde jaunajai bibliotēkai nodeva arī savu bibliotēku – 450 sējumus, kas kopā ar iegādātajām grāmatām sastāda 600 sējumus.

Bibliotēkā lietotāji tiek apkalpoti pieaugušo abonementā, kur pieejami arī preses izdevumi, un bērnu abonementā. Bibliotēkas lietotājiem piedāvājam grāmatas un preses izdevumus lietošanai uz vietas bibliotēkā un lasīšanai mājās, sniedzam uzziņas pēc pieprasījuma. Par samaksu veicam kopēšanas/printēšanas/skenēšanas/laminēšanas pakalpojumus no bibliotēkā esošām krājuma vienībām vai klienta personīgajiem materiāliem. Nodrošināta bezmaksas interneta un datoru izmantošana. Savu darbu plānojam sadarbībā ar pārējām pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām. Bibliotēkā tiek nodrošināta lasītājiem draudzīga un pamudinoša vide mācībām un saturīgai brīvā laika pavadīšanai
Adrese –

Talsu iela 7, Dundaga, LV-3270

Kontaktinformācija –

Tālr.:  26484194
E-pasts: dundagasbiblioteka@talsi.lv

Bibliotēkas vadītāja – Ruta Emerberga

Bibliotekāres – Inese Napska

Lāsma Lavrenova

Darbalaiks –

 • P:09:00-19:00
 • O:09:00-19:00
 • T:09:00-19:00
 • C:09:00-19:00
 • P:09:00-19:00
 • S:-
 • Sv:-

Bibliotēka interneta resursosbiblioteka.lv; Pašvaldības lapa; Kultūras karte; Facebook

[collapse]
Talsu novada Dundagas pagasta Kaļķu bibliotēka

Kaļķu bibliotēka

 

Kaļķu bibliotēka savu darbību sākusi 1951. gadā. Tās atrašanās vieta – mājas ,,Vārpnieki”, kas atrodas pašā Kaļķu ciema centrā. Pirmā bibliotēkas vadītāja bija Regīna Drieka. Sākot ar sešdesmitajiem gadiem līdz astoņdesmito gadu beigām, bibliotēka saņēma grāmatas no bibliotēku kolektora Rīgā divas reizes ceturksnī. Māja ,,Vārpnieki”, kurā atrodas bibliotēka, ir privātīpašums, tā celta 1933. gadā un prasīja lielus ieguldījumus remontam. Šeit bibliotēka atradās līdz 2016. gada aprīlim. Kaļķu bibliotēka turpina darbu jaunās, izremontētās telpās daudzdzīvokļu mājas 1. stāvā – mājā „Ozoli”-1.

Kaļķu bibliotēka saviem apmeklētājiem bez maksas nodrošina grāmatu un preses izdevumu izmantošanu, interneta un datora pakalpojumus. Par maksu tiek veikta dokumentu kopēšana, printēšana un skenēšana.
Adrese –

Ozoli-1, Kaļķi, Dundagas pagasts, LV-3270

Kontaktinformācija –

Tālr.: 25689928
E-pasts: kalkubiblioteka@talsi.lv

Bibliotēkas vadītāja – Laila Ūrmane

Darbalaiks –

 • P:-
 • O:10:00-18:00
 • T:10:00-18:00
 • C:-
 • P:-
 • S:10:00-14:00
 • Sv:-

Bibliotēka interneta resursos – biblioteka.lv; Pašvaldības lapa; Kultūras karte

[collapse]
Talsu novada Dundagas pagasta Vīdales bibliotēka

Vīdales bibliotēka

 

Vīdales bibliotēka savu darbību sākusi 1950. gada decembrī kā Dundagas rajona Vīdales ciema bibliotēka. Tās apkalpes teritorijā ietilpa pieci apkārtējie ciemi un Vīdales septiņgadīgā skola. Bibliotēka atrodas 1877. gadā celtā ēkā, kas pārbūvēta 1957. gadā. Kapitālais remonts veikts 2005. gadā. Ēkai nomainīts jumts 2010. gada vasarā. Bibliotēkas telpas atrodas ēkas pirmajā stāvā. Telpas iekārtotas funkcionāli, estētiski noformētas, ir labā stāvoklī. Bibliotēkas telpās ir iekārtota atsevišķa zona bērniem.

Vīdales bibliotēka savā ciemā ir vienīgais kultūras un sabiedrisko aktivitāšu centrs. Bibliotēka lietotājiem piedāvā grāmatas un preses izdevumus lietošanai uz vietas bibliotēkā un lasīšanai mājās, sniedz uzziņas pēc pieprasījuma. Par samaksu veic kopēšanas, printēšanas un skenēšanas pakalpojumus. Nodrošināta bezmaksas interneta un datoru izmantošana.
Adrese –

„Vīdales skola”, Vīdale, Dundagas pagasts, LV-3270

Kontaktinformācija –

Tālr.: 27409287
E-pasts: vidalesbiblioteka@talsi.lv

Bibliotēkas vadītāja – Santa Sniķere

Darbalaiks –

 • P:-
 • O:09:00-17:00
 • T:-
 • C:09:00-17:00
 • P:-
 • S:09:00-13:00
 • Sv:-

Bibliotēka interneta resursos – biblioteka.lv; Pašvaldības lapa; Kultūras karte

[collapse]
Talsu novada Īves bibliotēka

ivesbiblioteka

1935. gadā Ārlavas pagasta padomes Tiņģeres nodaļai ir muižā izvietota bibliotēka, kur uz 1935. gada 1. janvāri atrodas 815 grāmatu eksemplāri. Pēc kara bibliotēka izvietota `Dimzās`, 60 kvadrātmetru lielās telpās. Kad 1984. gadā tiņģernieku rīcībā nodod jauno ciema padomes ēku, šeit ēkas pirmajā stāvā atrodas arī bibliotēka. No 2009. gada bibliotēka atrodas pilī: atsevišķa telpa fonda izvietojumam, atsevišķa telpa datoriem. Iedzīvotāju rīcībā nodoti seši datori ar kvalitatīvu un ātru internetu, atsevišķa rotaļu istaba mazajiem pagasta iedzīvotājiem. Te reizi mēnesī notiek arī lasītāju kluba tikšanās un dažāda veida izstādes.

Adrese –

Pils, Tiņģere, Īves pag., Talsu nov., LV-3261

Kontaktinformācija –

Tālr.: 63254059 (bibliotēkā)

Bibliotēkas vadītāja – Guntra Grīnberga

E-pasts: ivesbiblioteka@talsi.lv

Darbalaiks –

P:11:00-18:00

O:11:00-18:00

T:-

C:11:00-18:00

P:11:00-18:00

S:11:00-18:00

Sv:-

Bibliotēka interneta resursos – biblioteka.lv; Kultūras karte

Īves bibliotēkas nolikums

[collapse]
Talsu novada Kolkas bibliotēka

kolkl

Bibliotēka izvietota pašvaldības ēkā.

1928.gada janvārī kultūras fonds Latvijas Jaunatnes savienības Kolkas nodaļai piešķīris grāmatu krājumu t.s. tautas bibliotēku, kura 1937.gada janvārī nodota Ventspils aizsargu pulkam. Bibliotēka dibināta 1953.gadā. Sākotnējo inventāru 2 grāmatu plauktus, grāmatu vitrīnas, stendu, galdu un trīs krēslus sarūpējusi Kolkas zivju konservu fabrika.

Bibliotēkas krājums uz 01.01.2016. ir 11122 krājuma vienības. 2015. gadā reģistrēti 294 lietotāji. No pašvaldības līdzekļiem 2015. gadā grāmatu iegādei atvēlēti 1592 €, preses abonēšanai 764 €, par pašvaldības līdzekļiem tika iegādāti trīs datori lietotājiem. Tika nomainīti pirmajā Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēmas projektā 2005. gadā piegādātie lietotāju datori.

2015. gadā bibliotēka abonēja 25 preses izdevumus, bijušas 42 izstādes un 8 pasākumi.

Bibliotēka iesaistās lasīšanas veicināšanas kultūras programmā «Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2015». Projekta īstenošanai no atbalstītājiem saņemtas 7 grāmatas par 46 €.

Adrese –

„Zītari”, Kolka, Kolkas pagasts, Talsu novads, LV-3275

Kontaktinformācija –

Tālr.: 25689880
E-pasts: kolkasbiblioteka@talsi.lv

Bibliotēkas vadītāja – Olita Kalna

Darbalaiks

 • P:-
 • O:11:00-19:00
 • T:11:00-19:00
 • C:13:00-19:00
 • P:11:00-19:00
 • S:09:00-14:00
 • Sv:-

Bibliotēka interneta resursos – biblioteka.lv; Pašvaldības lapa; Kultūras karte

[collapse]
Talsu novada Ķūļciema bibliotēka

 

Ķūļciema pagastā pirmo bibliotēku nodibināja Dzedru mazsaimnieku veicināšanas biedrība 1926. gadā. 1935. gada 1. janvārī bibliotēkas fondā bija 936 bibliotēkas sējumi, lasītāju skaits 59.

Ķūļciema pagasta bibliotēkai pagastā ir kultūras, informācijas, izglītības, izklaidējošas un sociālas funkcijas. Bibliotēkas mērķis ir bibliotekārā un informacionālā apkalpošana. Galvenais uzdevums nodrošināt visiem bibliotēkas lietotājiem brīvu, neierobežotu literatūras un informācijas saņemšanu. Krājuma attīstība balstās uz mērķtiecīgu dažādu lietotāju grupu informacionālo vajadzību apmierināšanu. Īpaši tiek strādāts ar mazajiem bibliotēkas lietotājiem

 

Adrese –

Tīrumi-1, Ķūļciems, Ķūļciema pag., Talsu nov., LV-3283

 

Kontaktinformācija –

Tālr.: 26333288

 

Bibliotēkas vadītāja – Gunita Švarcbaha

E-pasts: kulciemabiblioteka@talsi.lv

 

Darbalaiks –

P:-

O: 09:00-12:00

T: 09:00-18:00

C: 09:00-12:00

P: 09:00-18:00

pusdienas pārtraukums no 12:00 līdz 13:00

 

S: 09:00-13:00

Sv:-

 

Bibliotēka interneta resursos – biblioteka.lv; Kultūras karte

Ķūļciema bibliotēkas nolikums

 

[collapse]
Talsu novada Laidzes bibliotēka

Bibliotēka Laidzē dibināta 1923. gadā kā Latvijas jaunatnes savienības bibliotēka, un tā darbojās Laidzes sešgadīgās skolas telpās skolotājas Mildas Grīnvaldes vadībā. Bibliotēkas vēstures galvenie fakti apkopoti rakstā “Laidzes bibliotēkai – 95 gadi”, kas tika publicēts 2018. gada 12. decembra laikrakstā “Talsu Vēstis” (Nr. 140, 6.-7. lpp.), kā arī ir pieejams Talsu Galvenās bibliotēkas mājaslapā https://www.talsubiblioteka.lv/laidzes-bibliotekai-95/

 

Laidzes bibliotēka reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā 2004. gada 22. janvārī ar reģistra numuru BLB0624.

Misija: bibliotēka – ikvienam pieejams informācijas, izglītības un kultūras centrs.

Vīzija: bibliotēka – pastāvīgo vērtību nesējs mainīgajā sabiedrībā.

Vērtības: izglītība un kultūra.

Stratēģiskie mērķi: piedalīties zināšanu sabiedrības veidošanā; sekmēt sabiedrības interesi par grāmatu lasīšanu, īpaši bērnu un jauniešu vidū.

Uzdevumi: literatūras, lasīšanas un latviešu valodas popularizēšana; informācijas resursu nodrošināšana poligrāfiskā un elektroniskā formātā; atbalsts neformālajai izglītībai un interešu izglītībai; informācijpratības pilnveidošana; informācijas apkopošana un pieejamības nodrošināšana – vietējā kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana, vākšana, sistematizēšana, kolekciju veidošana un atrādīšana; e-prasmju apguves un pilnveides, kā arī digitālā satura pieejamības centrs; valsts un pašvaldību e-pakalpojumu pieejamības nodrošināšana un konsultatīvais atbalsts; vietējās uzņēmējdarbības atbalstīšana; socializēšanās atbalsta pasākumi; izglītības, kultūras, radošuma, sabiedrisko iniciatīvu popularizēšana un veicināšana.

 

Bibliotēkas pakalpojumi ir pieejami cilvēkiem ratiņkrēslos, kā arī vecākiem ar bērnu ratiem. Iekļūšanai ēkā, kurā atrodas bibliotēka, ir izveidota speciāla uzbrauktuve. Pie ēkas atrodas arī velonovietne.

 

Bezmaksas pakalpojumi:

Nr. Pakalpojums Pieejamība
1.
Informācijas resursi
Informācijas resursu saņemšana/nodošana; starpbibliotēku abonements; bibliotēku informācijas sistēmas ALISE pakalpojumi (informācijas resursu elektroniskā pasūtīšana/rezervēšana; kopkatalogs); interneta izmantošana (datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana, bezmaksas Wi-Fi); abonēto un brīvpieejas datubāzu izmantošana (Lursoft Laikrakstu bibliotēka, Letonika, Latvijas standartu datubāze, Nozare.lv, Latvijas filmas, Diva); e-grāmatu pakalpojums; brīvpieejas krājuma un lasītavas izmantošana; izmantošanas termiņu pagarināšana
2.
Tehnoloģiju izmantošana
Stacionāro datoru izmantošana
3.
Uzziņas un konsultācijas
Uzziņas un konsultācijas uz vietas bibliotēkā; uzziņas un konsultācijas pa e-pastu, telefonu; konsultācijas iespieddarbu meklēšanā; konsultācijas elektroniskās informācijas meklēšanā; bibliogrāfisko rādītāju veidošana
4.
Apmācību pakalpojumi
Individuālās un grupas informācijpratības nodarbības ;

individuālas konsultācijas un praktisku iemaņu sniegšana darbā ar datoru un interneta pakalpojumu izmantošanā

5.
Pasākumi
Tematiskie pasākumi/tikšanās; lasīšanas veicināšanas programmas; ekskursijas uz bibliotēku
6.
Izstādes
Izstāde kā komunikācijas forma ar dažādām funkcijām: informatīva, izglītojoša, kultūras, izklaides
7.
Informācija par novadu
Novadpētniecība
8.
Bibliotēkas telpu izmantošana mācībām
Lasītavas grupu darbs
9.
Speciālie pakalpojumi
Izdevumu piegāde dzīvesvietā; pasākumi ārpus bibliotēkas telpām
Maksas pakalpojumi:

Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1.
Datorizdruka
A4 formāta 1 melnbalta lappuse
0,14 €
2.
Datorizdruka
A4 formāta 1 krāsaina lappuse
0,48 €
3.
Kopēšana
A4 formāta 1 melnbalta lappuse
0,07 €
4.
Kopēšana
A4 formāta 1 krāsaina lappuse
0,48 €
5.
Kopēšana
A3 formāta 1 melnbalta lappuse
0,14 €
6.
Attēla vai teksta skenēšana
1 materiāls
0,07 €
7.
Laminēšana
A4 formāta lapa
0,92 €
8.
Dokumenta iesiešana ar spirāli
A4 formāta lapa
0,03 €

 

 

Adrese

“Mežrozes”, Laidze, Laidzes pagasts, Talsu novads, LV-3280

Kontaktinformācija

Bibliotēkas vadītāja – Elita Lāce

Tālr.: 25689971

E-pasts: laidzesbiblioteka@talsi.lv; elita.lace@talsi.lv

 

Darbalaiks

P: 8:00 – 17:00

O: 9:00 – 18:00

T: 8:00 – 17:00

C: 9:00 – 18:00

P: 8:00 – 17:00

S: –

Sv: –

Pusdienu pārtraukums darbdienās 12.00 – 13.00

 

Informācija tīmekļvietnēs

Talsu novada pašvaldības mājaslapā https://talsi.lv/iedzivotajiem/kultura/kulturas-iestades/bibliotekas/laidzes-biblioteka/

Kultūras kartē https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/talsu-novada-laidzes–biblioteka

Latvijas bibliotēku portālā www.biblioteka.lv

 

 

Laidzes bibliotēkas nolikums

[collapse]
Talsu novada Laucienes bibliotēka

 

1910.gada 18.jūlijā tika nodibināta Nurmuižas bibliotēkas biedrība. Viens no dibinātājiem bija pagasta darbvedis Teodors Akmeņkalējs. No 1918.gada Nurmuižas bibliotēkas priekšnieks bija lauksaimniecības un pagasta vecākais Andrejs Alksnis, tās atrašanās vieta bija pārbūvētā Nurmuižas baznīcas krogā.

No 1991.gada bibliotēkas vadītāja ir Daina Bočkore. No 2005. gada septembra bibliotēka atradās bērnudārzā „Bitīte”, no 2020. gada – Laucienes pagastmājā.

 

Adrese –

Laucienes pagasta pārvalde, “Pagastmāja”, Lauciene, Talsu novads, LV-3285

 

Kontaktinformācija –

Tālr.: 26140804; 25698128

Bibliotēkas vadītāja – Daina Bočkore

E-pasts: laucienesbiblioteka@talsi.lv; daina.bockore@talsi.lv

 

Darbalaiks –

P: 09:00-17:00

O: 09:00-18:00

T: 09:00-17:00

C: 09:00-17:00

P: 09:00-16:00

S: –

Sv: –

 

Bibliotēka interneta resursos – biblioteka.lv, Pašvaldības lapa, Kultūras karte

Laucienes bibliotēkas nolikums

[collapse]
Talsu novada Lībagu bibliotēka

libagu_pagasts10

Lībagu pagasta bibliotēkas pirmsākumi meklējami jau ap 1891.g.Šajā gadā tika dibināta Lībagu bibliotēkas biedrības krātuve. Pirmo grāmatu iegādei izlietots Lībagu pamatskolas 10.gadu pastāvēšanas svētku atlikums un svētku dalībnieku ziedojumi. Par iespējamo bibliotēkas dibināšanas gadu, vēl tika uzskatīts 1923.g. Uzceļot jauno pagastmāju 1933.gadā bibliotēka pāriet no skolas uz jauno pagastmāju. 1945.g 18. Septembrī bibliotēkas vadību pārņem J. Kalniņš.1952 g. par bibliotēkas vadītāju kļūst Zeltīte Bikavniece. Vēl vienu reizi bibliotēka maina savu mājvietu, tas notiek 1978.g., kad bibliotēka pārceļas uz jaunām telpām Villās, pie skaistā Villu ezera. Viss, dāsnākais un garākais darba mūžs bibliotēkā ir pavadīts Taigai Asis (Apše) no 1959. gada līdz 2002. gadam.

Ar 2002.g. 10. Jūliju bibliotēkas darbu pārņem Īrisa Apše.

Lībagu bibliotēka atrodas pagasta centrā – Mundingciemā, vienā ēkā ar pagasta pārvaldes administratīvo centru, 1. stāvā, iekārtota 4 telpās. Bibliotēka pieejama iedzīvotājiem ar kustības traucējumiem. Pie ēkas ir norāde par bibliotēku un bibliotēkas darba laiku. „Pagastmājā” apvienotas dažādas sabiedriskas iestādes (medpunkts, sociālais dienests, kase). Skola un bērnu dārzs atrodas 4 km no pagasta bibliotēkas Dižstendē. Regulāri kursē skolēnu autobuss. Pēc nodarbībām skolā bērni vienmēr var paspēt apmeklēt bibliotēku.

 

Adrese –

Pagastmāja, Mundigciems, Lībagu pag., Talsu nov., LV-3258

Kontaktinformācija –

Tālr.: 63237869 (Bibliotēkā)
E-pasts: libagubiblioteka@talsi.lv

Bibliotēkas vadītāja – Īrisa Apše

 

Darbalaiks –

P.     8:00 – 18:00

O.    8:30 – 17:00

T.     8:30 – 17:00

C.    8:30 – 15:00

P.    8:30 – 15:00

S., Sv.   Slēgts

 

Bibliotēka interneta resursos – biblioteka.lv, Pašvaldības lapa, Kultūras karte

Lībagu bibliotēkas nolikums

[collapse]

Talsu novada Lubes bibliotēka

lube

Bibliotēka dibināta 1945. gadā, kad Talsu apriņķī tika izveidots Lubes ciems. Bibliotēka tika iekārtota Lubes dzirnavās, 1951. gadā bibliotēka tika pārcelta uz Lubes ciema ,,Mārsnēniem”. 1972. gadā bibliotēka pārcelta uz kolhoza,, Cīņa” kantora ēku ,,Anužos”, kur tā atrodas joprojām. No 2006. gada līdz 2010. gadam notika Lubes pagasta administratīvās ēkas ,,Sniedzes” (Pārdēvēta bijušā kolhoza ,,Cīņa” kantora ēka) rekonstrukcija, kuras rezultātā iegūtas izremontētas, gaišas, siltas telpas arī bibliotēkai. Bibliotēkā iedzīvotājiem pieejama pieaugušo literatūras nodaļa ar plašu grāmatu fondu, bērnu literatūras nodaļa. Regulāri tiek iekārtotas dažādas interesantas izstādes.

Adrese –

Sniedzes, Anuži, Lubes pag., Talsu nov., LV-3262

Kontaktinformācija –

Tālr.: 28203203
E-pasts: lubesbiblioteka@talsi.lv; dace.derica@talsi.lv

Bibliotēkas vadītāja – Dace Dērica

Darbalaiks –

 • P. 08:30-16:00
 • O. 08:30-18:30
 • T. 08:30-16:00
 • C. 08:30-16:00
 • P.08:30-16:00
 • S., Sv. – SLĒGTS

Bibliotēka interneta resursosbiblioteka.lv, Kultūras karte

Lubes bibliotēkas nolikums

[collapse]

Talsu novada Mazirbes bibliotēka

Bibliotēka izvietota pašvaldības ēkā, Mazirbes internātpamatskolas telpās. Bibliotēka apmeklētājus apkalpo 18 stundas nedēļā.

Bibliotēkas krājums uz 01.01.2016. ir 3758 krājuma vienības. 2015. gadā reģistrēti 164 lietotāji, kas bibliotēku apmeklēja 1489 reizes, bet izsniegums sastādīja 3900 krājuma vienības.

No pašvaldības līdzekļiem 2015. gadā grāmatu iegādei atvēlēti 723 € (salīdzinot ar 2014. gadu kāpums par 106 €), preses abonēšanai 595 € (salīdzinot ar 2014. gadu kāpums par 22 €).

 1. gadā bibliotēka abonēja 14 preses izdevumus.
 2. gadā bibliotēkā bijušas 10 izstādes un 5 pasākumi.

Adrese –

Skolotāju māja 2 – 12, Mazirbe, Dundagas pagasts, LV-3275

Bibliotēkas vadītāja – Sniedze Švāģere

Kontaktinformācija –

Tālrunis – 28656760, 63237851 (fakss)

E-pasts: mazirbesbiblioteka@talsi.lv
Darbalaiks –

 • P:11:00-16:00
 • O:14:00-18:00
 • T:11:00-16:00
 • C:-
 • P:14:00-18:00
 • S:-
 • Sv:-

Bibliotēka interneta resursosbiblioteka.lv; Pašvaldības lapa

[collapse]

Talsu novada Mērsraga bibliotēka

Mērsraga bibliotēka

 

Mērsraga bibliotēka dibināta 1904. gadā, kā Mērsraga Bibliotēkas biedrība ar 37 biedriem.

Adrese –

Lielā iela 25,

Mērsrags, Talsu novads., LV-3284

Kontaktinformācija –

Bibliotēkas vadītāja – Maira Petere

tālr.: 63235783 (bibliotēkā)

E-pasts: mersragabiblioteka@talsi.lv

Darbalaiks –

P: Brīvs

O: 10:00-18:00

T: 10:00-18:00

C: 10:00-18:00

P: 10:00-18:00

S: 11:00-15:00

Sv: Brīvs

Bibliotēkas resursi internetābiblioteka.lv Pašvaldības lapa

[collapse]

Talsu novada Nogales bibliotēka

nogale

Nogales bibliotēka dibināta 1910. gadā kā Nogales izglītības biedrības „Vairāk Gaismas” bibliotēka. Tā atrodas senā muižas ēkā. Bibliotēka veic bibliotekāro, bibliogrāfisko un informacionālo apkalpošanu. Apmeklētājiem ir iespēja bez maksas izmantot datorus ar interneta pieslēgumu (arī bezvadu internetu), ņemt uz mājām grāmatas un žurnālus, laikrakstus, uzziņas materiālus, kā arī izmantot SBA pakalpojumu. Pieejami arī maksas pakalpojumi – kopēšana, printēšana, skenēšana.

 

Adrese –

Nogales tautas nams, Nogale, Ārlavas pag., Talsu nov., LV-3260

 

Kontaktinformācija –

Tālr.: 63254344 (Bibliotēkā)

E-pasts: nogalesbiblioteka@talsi.lv

Bibliotēkas vadītāja – Vineta Reine

 

Darbalaiks –

P:15:00-18:00

O:09:00-14:00

T:15:00-18:00

C:-

P:09:00-14:00

S:09:00-13:00

Sv:-

 

Bibliotēka interneta resursos – biblioteka.lv, Kultūras karte

Nogales bibliotēkas nolikums

[collapse]
Talsu novada Pastendes bibliotēka

paste

Pastendes bibliotēka dibināta 1924. gadā. Pastendes bibliotēka ir Talsu novada Ģibuļu pagasta pārvaldes struktūrvienība, kultūras, izglītības un informācijas iestāde, un tās mērķis ir iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informatīvā apkalpošana. Bibliotēkas misija ir būt par informācijas, kultūras un sabiedrības dzīves centru, kur ikviens tiek īpaši gaidīts. Bibliotēkā ir lasītava, abonements un bērnu nodaļa

 

Adrese –

Talsu novads, Ģibuļu pagasts, Pastende., Skolas iela-2; LV-3251

 

Kontaktinformācija –

Tālr.:  26675306

E-pasts: pastendesbiblioteka@talsi.lv

dzintra.udre@talsi.lv

Bibliotēkas vadītāja – Dzintra Ūdre

Bibliotekāre –  Ilze Meirupska

 

PASTENDES BIBLIOTĒKA

Lasītājiem atvērta

 • P 9.00 – 18.00
 • O 9.00 – 17.00
 • T 9.00 – 17.00
 • C 9.00 – 17.00
 • P 9.00 – 17.00
 • S ————–
 • S ————–

   

Bibliotēkas bezmaksas pakalpojumi
– brīvpieejas grāmatu krājums, periodika (30 nosaukumu preses izdevumi), CD, spēles, kinētiskās smiltis

– novadpētniecības materiāli
– datoru un interneta izmantošana, bezvadu internets
– Talsu novada bibliotēku kopkatalogs, kas attālināti skatāms vietnē talsi.biblioteka.lv un kur lietotāji var izpētīt, kādas grāmatas pieejamas novada bibliotēkās. Bibliotēkā iegūstot autorizācijas datus, var apskatīt, rezervēt, pagarināt sev vēlamo literatūru. Kopkataloga mobilā versija pieejama, viedtālrunī vai planšetdatorā nolasot QR kodu uz lasītāja kartes

– e-grāmatu bibliotēka www.3td.lv

-Latvijas standartu datu bāzes: www.latvia.lv, www.filmas.lv, www.letonika.lv, www.news.lv, vid.gov.lv

– e-pakalpojumi, uzziņas un konsultācijas uz vietas bibliotēkā, pa e-pastu, telefoniski

– bibliogrāfisko rādītāju veidošana

– izdevumu piegāde dzīves vai darba vietā

– SBA (starpbibliotēku abonements)

– Bibliotēkā tiek rīkotas izstādes un pasākumi.

 

Bibliotēkas maksas pakalpojumi – kopēšana,  printēšana, skenēšana, laminēšana, doc. iesiešana
Pastendes bibliotēka tavā telefonā- atver

pastendeqr

 

Bibliotēka interneta resursosbiblioteka.lv, Kultūras karte

Pastendes bibliotēkas nolikums

[collapse]
Talsu novada Pļavu bibliotēka

plavas

Dibināta 1947. gadā. No 2003 gada atrodas Pļavmuižā bijušajā Pļavu skolā, vienā ēkā ar Pļavmuižas saieta namu. Bibliotēkā bez maksas uz mājām izsniedz bērnu un pieaugušo grāmatas, 24 žurnālus un 4 laikrakstus. Bez maksas izmantojami datori ar interneta pieslēgumu.

No 2011 gada darbojas jauniešu istaba ar datoriem, grāmatām un žurnāliem. Pirmskolas vecuma bērniem un jaunāko klašu skolēniem ir pašiem sava telpa ar rotaļlietām un grāmatām. Lai bērni un jaunieši lasītu grāmatas, bibliotēka piedalās lasīšanas veicināšanas projektā «Bērnu un jauniešu žūrija»

Tiek organizēti pasākumi bērniem un pieaugušajiem.

 

Adrese –

Pļavu skola, Laucienes pag., Talsu nov., LV-3285

Kontaktinformācija –

Tālr.:  mob.

Bibliotēkas vadītāja – Gunita Švarcbaha
E-pasts: plavubiblioteka@talsi.lv

Darbalaiks –

 • P: –
 • O: 13:00-18:00
 • T: –
 • C: 13:00-18:00
 • P: –
 • S:-
 • Sv:

 

Bibliotēka interneta resursosbiblioteka.lv, Pašvaldības lapa, Kultūras karte

Pļavu bibliotēkas nolikums

[collapse]
Talsu novada Rojas bibliotēka

Pagastā darbojas Rojas pagasta bibliotēka ar bērnu literatūras nodaļu un Kaltenes bibliotēka.
Galvenie pakalpojumi:

– grāmatu un žurnālu izsniegšana lasīšanai mājās;
– lasītava;
– datoru izmantošana, internets;
– bibliogrāfiskās uzziņas;
– literāri izglītojoši pasākumi;
– tematiskas izstādes;
– izdrukas, kopēšana, skenēšana /maksas pakalpojums/;
– lietotāju apmācība un konsultēšana tradicionālo un elektronisko resursu izmantošanā;
– bezmaksas LURSOFT laikrakstu datu bāze, Letonika, NAIS;
– Starpbibliotēku abonements /pasūtītājam jāsedz pasta izdevumi/.
Adrese –
Adrese: Zvejnieku 5, Roja, Rojas pagasts, Talsu novads, LV-3264
Kontaktinformācija –
Tālrunis:  28616707

Bibliotēkas vadītāja – Anita Andruška
Vecākā bibliotekāre – Daiga Dambīte

Bērnu literatūras nodaļas vadītāja – Iluta Graudiņa

e-pasts: rojasbiblioteka@talsi.lv
Darba laiks –
Atvērta: 11.00-19.00,
sestdien 11.00-16.00
Slēgta: svētdien

Bibliotēkas resursi internetā

biblioteka.lv

Pašvaldības lapa

[collapse]
Talsu novada Rojas pagasta Kaltenes bibliotēka

Dibināta 1948. gadā 15.jūlijā Nogales pagastā. Pēc pirmā bibliotēkas pārziņa atskaitēm zināms, ka dibinot bibliotēku, inventāra iegādei bija tikai 1000 rubļu, no kā iegādājās 3 galdus, 2 grāmatu plauktus un četrus krēslus. Pārējo inventāru: grāmatu plauktu, leti, bilžu un plakātu rāmjus, solus, bibliotēkas norādījumu, darba laika un ziņojuma dēļus, grāmatu stendus, kartotēku kastītes un daudz citu lietu vajadzēja pagatavot pašam bibliotēkas pārzinim.
Kaltenes bibliotēka ir pagasta otrā bibliotēka, tomēr tā ir Rojas novada Rojas pagasta kultūras, izglītības un informācijas patstāvīga iestāde, un tās darbības mērķis ir Kaltenes un Valgalciema iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informacionālā apkalpošana. Pēc sākumskolas likvidācijas 2005. gadā bibliotēkai ir kultūras, informācijas, izglītības un sociālās, kā arī izklaidējošās funkcijas. Pieaugošā nepieciešamība pēc dažādas informācijas jebkuram sabiedrības loceklim veicina bibliotēkas nozīmi un ieguldījumu informācijas ieguves, apstrādes un mūžizglības procesā.

Adrese –

Kaltenes klubs, Kaltene, Rojas pagasts., LV-3264

Kontaktinformācija –

Bibliotēkas vadītāja – Anete Brāle

Tālr.: 27518922
E-pasts: kaltenesbiblioteka@talsi.lv

Darbalaiks –

 • P: Brīvs
 • O: 10:00-18:00
 • T: 10:00-18:00
 • C: 10:00-18:00
 • P: 10:00-18:00
 • S: 10:00-14:00
 • Sv: Brīvs

Bibliotēkas resursi internetā

biblioteka.lv

Pašvaldības lapa

[collapse]

Talsu novada Sabiles bibliotēka

sabbib

Sabiles bibliotēka ir vecākā bibliotēka apkārtnē, par tās dibināšanas gadu var uzskatīt 1920. gadu, kad Sabilē, Rīgas ielā 12, tika dibināta Sabiles un apkārtnes bibliotēka.

Kopš 1956. gada bibliotēka atrodas Sabiles kultūras nama telpās, 2. stāvā. Bibliotēkas krājums izvietots divās telpās – lasītavā ar 10 apmeklētāju vietām un abonementā, kura fonds ir 11 tūkstoši grāmatu. Bibliotēkā lietotājiem pieejamas 6 darba vietas darbā ar datoriem, kā arī bezmaksas interneta pieslēgums. Lietotāji var strādāt arī ar līdzpaņemtajiem portatīvajiem datoriem, jo pieejams arī bezvada interneta pieslēgums, šo pakalpojumu izmanto arī ārpus bibliotēkas telpām. Regulāri bibliotēkā tiek izliktas izstādes par dažādiem rakstniekiem un tematikām, kā arī tiek rīkoti jaunieguvumu apskati, kad lasītājiem ir iespēja iepazīties ar jaunajām grāmatām. Regulāri tiek rīkoti dažādi literāri pasākumi, tikšanās ar rakstniekiem, žurnālistiem un citām radošām personībām.Bibliotēkā pieejamas konsultācijas un uzziņas par dažādām tēmām, kā arī uzkrāts plašs novadpētniecības materiālu krājums, kas pieejams lasītavā. Bibliotēka saviem lasītājiem ik gadus piedāvā 40 dažādus preses izdevumus, ko iespējams lasīt gan uz vietas, gan ņemt uz mājām. Maksas pakalpojumi bibliotēkā- dokumentu drukāšana, kopēšana, skanēšana un faksa nosūtīšana.

 

Adrese: Ventspils iela 14, Sabile, Talsu novads, LV – 3294

Kontaktinformācija –
Tel.: 25689923
E-pasts: sabile.biblioteka@talsi.lv

Bibliotēkas vadītāja – Rudīte Matisone

Bibliotekāre –     Evita Stariņa

Zane Tarasova

Darba laiks no 1. oktobra līdz 1. maijam:
P.: 9:00 – 17:00
O.: 8:00 – 17:00
T.: 9:00 – 18:00
C.: 8:00 – 17:00
P.: 9:00 – 17:00
S.: 9:00 – 13:00
Sv.: slēgts

Darba laiks no 1. maija līdz 30. septembrim:
P., O., T., C., P.: 9:00 – 17:00
S.: slēgts
Sv.: slēgts

 

Bibliotēka interneta resursosbiblioteka.lv, Pašvaldības lapa, Kultūras karte

Sabiles bibliotēkas nolikums

[collapse]

Talsu novada Sabiles bibliotēkas bērnu nodaļa

 

Sabiles pilsētas bērnu bibliotēka dibināta 1955.gada 1.augustā, kad tiek piešķirtas telpas Talsu ielā 1/7 bibliotēkas izveidošanai. Svētki mazajiem lasītājiem bija 1956.gada 2.janvārī, kad bērnu bibliotēka tiek atvērta visiem lasīt gribētājiem. Bibliotēkai ierādītā telpa ir pavisam maza – 14 m2, tajā atrodas 4 grāmatu plaukti. Lasītāju skaits – 223, grāmatu fonds – 4 048. Pirmās grāmatas bibliotēkai bija dāvinājums un ieguvumi no citām bibliotēkām.

Interesantākās darba formas:

 • Literāro un tematisko pasākumu organizēšana (dzejas dienas, Sarkangalvītes, Pepijas, Rūķu pēcpusdienas)
 • Netradicionālo izstāžu veidošana (vietējo mākslinieku, kolekcionāru, rokdarbnieku, u.c.)
 • Sadarbība ar Sabiles kultūras namu, bērnudārzu un Abavas bibliotēku pasākumu veidošanā
 • Informācijas nedēļa (reizi ceturksnī) – jauno grāmatu apskati
 • Latviešu tautas tradīciju stundas (Ziemassvētki, Lieldienas)

Adrese

Talsu iela 1/7, Sabile, Talsu nov., LV-3294

Kontaktinformācija

Tālr.: 25689922 (bibliotēkā)
E-pasts: sabile.bb@talsi.lv; sabilebernu@inbox.lv

Bibliotēkas vadītāja – Rudīte Martinsone

Bibliotekāre –  Elīna Stariņa

Darbalaiks

 • P:9:00-17:00
 • O:9:00-17:00
 • T:9:00-17:00
 • C:9:00-17:00
 • P:9:00-17:00
 • S:-
 • Sv:-

Laikā no 1. maija līdz 30. septembrim darba laiks darba dienās 9:00 – 17:00, sestdienās un svētdienās – slēgts.

 

Bibliotēka interneta resursosbiblioteka.lv, Pašvaldības lapa, Kultūras karte

Sabiles bērnu bibliotēkas nolikums

[collapse]
Talsu novada Spāres bibliotēka

spāre

1900. gadā Spāres skolā sāk darbu skolotājs Ulrihs (Undriķis) Jorniņš. Pēc skolotāja ierosmes tiek dibināta pirmā biedrība Spārē – Bibliotēku biedrība. Bibliotēku biedrība kļūst par aktīvas sabiedriskās dzīves rosinātāju Spārē. Piecdesmitajos gados Spārē darbojas divas bibliotēkas – ciema bibliotēka un kolhoza bibliotēka. 1960. gadā abas bibliotēkas apvieno. Bibliotēka uz mājām izsniedz grāmatas un citus dokumentus, kā arī periodiskos izdevumus. Bibliotēkā bez maksas var izmantot datorus un bezvadu internetu. Bibliotēkā pieejami šādi maksas pakalpojumu veidi: iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana, datorizdrukas, attēla vai teksta skenēšana, faksa nosūtīšana, pasūtīšana SBA kārtā (jāmaksā pasta izdevumi). Katru mēnesi bibliotēkā aplūkojamas izstādes. Bibliotēkā ir plašs novadpētniecības materiālu klāsts. Maksas pakalpojumi: Datorizdrukas, kopēšana, skenēšana, laminēšana.

 

Adrese –

Spāres muiža, Spāre, Ģibuļu pag., Talsu nov., LV-3298

 

Kontaktinformācija –

Tālr.: 25690799
E-pasts: sparesbiblioteka@talsi.lv ; velga.brikmane@talsi.lv

Bibliotēkas vadītāja – Velga Brikmane

 

Darbalaiks –

 • P:09:00-17:00
 • O:09:00-17:00
 • T:09:00-17:00
 • C:13:00-17:00
 • P:09:00-17:00
 • S:10:00-12:00
 • Sv:-

Vasaras mēnešos darba laiks darba dienās no 09.00 līdz 17.00

 

Bibliotēka interneta resursosbiblioteka.lv, Pašvaldības lapa, Kultūras karte

Spāres bibliotēkas nolikums

[collapse]
Talsu novada Stendes bibliotēka

Stendes bibliotēka darbojas bez pārtraukuma kopš 1945. gada. Bibliotēkā bez maksas izsniedz uz mājām grāmatas, žurnālus, uz vietas var lasīt jaunākos periodikas izdevumus un uzziņu literatūru, izmantot bibliotekāra konsultācijas, kā arī lietot datorus ar interneta pieslēgumu (arī bezvadu internetu) un izmantot „Letonikas” datu bāzi. Pieejami arī maksas pakalpojumi – kopēšana, printēšana, skenēšana un laminēšana, iesiešana. Bibliotēkā darbojas darbojas Lasītāju klubs.

Katra mēneša pirmajā ceturtdienā darbojas grāmatu maiņas punkts Meliorācijā, kafejnīcā LĀSĪTE, no 10.00- 12.00.

No 2022. gada bibliotēkas paspārnē ir pilsētas senlietu krātuve “Kultūras krātuve” un piedāvā arī ekskursijas pa Stendes pilsētu.

Adrese

Dumpīšu iela 3a, Stende, Talsu nov., LV-3257

Kontaktinformācija

Tālr.: 28624554
Bibliotēkas vadītāja – Inta Ulmane
Bibliotekāre – Daina Caune
Bērnu nodaļa – Anita Leja

Darba laiks:

Pirmdiena   – 10:00 – 18:00
Otrdiena      – 10:00 – 18:00
Trešdiena    – 10:00 – 18:00
Ceturtdiena – 10:00 – 18:00
Piektdiena   – 10:00 – 18:00
Sestdiena      –

Bibliotēka interneta resursosbiblioteka.lv,      Pašvaldības lapa,     Kultūras karte

Stendes bibliotēkas nolikums

[collapse]
Talsu novada Strazdes bibliotēka

strazde

Strazdes bibliotēka dibināta 1922. gadā. 2011.gadā bibliotēka ir pārvietota uz jaunām, izremontētām telpām Strazdes muižā. Bibliotēkā bez maksas var ņemt uz mājām grāmatas, laikrakstus un žurnālus, kā arī izmantot bibliotekāra konsultācijas. Bibliotēkā ir izveidots bērnu stūrītis,  kurā mazajiem apmeklētājiem iespējams ne tikai saņemt grāmatas, bet arī spēlēt galda spēles.  Bibliotēkā iedzīvotāji bezmaksas var izmantot datorus ar interneta pieslēgumu, kā arī iepazīties ar jaunākajiem preses izdevumiem. Bibliotēkā pieejami arī “Latvijas Pasts” pakalpojumi.

 

Adrese

Strazdes muiža, Strazde, Strazdes pag., Talsu nov., LV-3291

Kontaktinformācija

Tālr.: 29480530

E-pasts: strazdesbiblioteka@talsi.lv

Bibliotēkas vadītāja – Silvija Niķe

 

Darbalaiks

P: 08:00-17:00

O: 08:00-18:00

T: 08:00-17:00

C: 08:00-17:00

P: 08:00-16:00

S:-

Sv:-

Pusdienu pārtraukums : 12.00-13.00

 

Bibliotēka interneta resursosbiblioteka.lv , Kultūras karte

Strazdes bibliotēkas nolikums

[collapse]
Talsu novada Uguņu bibliotēka

ugunubiblioteka

Uguņu bibliotēka dibināta 1924. gadā. Uguņu bibliotēkā jebkurš apmeklētājs var atrast savām vajadzībām un interesēm atbilstošo. Bibliotēkā bez maksas var ņemt uz mājām grāmatas, preses izdevumus, kā arī uz vietas bibliotēkā izmantot  datorus un bezmaksas interneta pakalpojumus (arī bezvada internetu līdzpaņemtajiem  portatīvajiem datoriem). Pieejami arī maksas pakalpojumi – kopēšana, printēšana. Bibliotēkā regulāri tiek veidotas dažādas izstādes un tematiskie pasākumi.

 

Adrese

Avoti, Uguņciems, Vandzenes pag., Talsu nov., LV-3284

Kontaktinformācija

Tālr.: 63254556 (bibliotēkā)

Bibliotēkas vadītāja – Anita Švalbe
e-pasts: ugunubiblioteka@talsi.lv

Darbalaiks

 • P:-
 • O:09:00-17:00
 • T:09:00-17:00
 • C:09:00-17:00
 • P:09:00-17:00
 • S:8:30-12:30
 • Sv:-

 

Bibliotēka interneta resursosbiblioteka.lv , Kultūras karte

Uguņu bibliotēkas nolikums

[collapse]
Talsu novada Valdemārpils bibliotēka

 

1928.gadā dibināta Valdemārpils pilsētas brīvbibliotēka. No 1937.gada – Valdemārpils pilsētas valdes bibliotēka. Par bibliotēkas tālāko darbību (1935.- 1945.) dokumenti nav saglabājušies.Valdemārpils pilsētas bibliotēkas darbība atjaunota pēc Otrā Pasaules kara – 1945.gadā. Savukārt no 2008.gada bibliotēka atrodas jaunās, renovētās telpās. 2009.gadā bērnu literatūras nodaļa pārcēlās uz atsevišķām telpām šajā pašā ēkā. Bibliotēkā izdalīta atsevišķa lasītavas zona un telpa datoriem. Bibliotēka piedāvā bezmaksas interneta pieslēgumu, bezvada interneta pakalpojumus, laminēšanas, skenēšanas, printēšanas un kopēšanas pakalpojumus, novadpētniecības materiālus par Valdemārpils pilsētu un Ārlavas pagastu. Pieaugušo literatūras nodaļā regulāri rudens un ziemas mēnešos darbojas rokdarbu pulciņš, kā arī lasītāju klubiņš. Bērnu literatūras nodaļā izveidojusies aktīva sadarbība ar pirmsskolas izglītības iestādi un vidusskolu.

 

Adrese

Raiņa iela 14a, Valdemārpils, Talsu nov., LV-3260

Kontaktinformācija

Tālr.: 63276634 (bibliotēkā)

Bibliotēkas vadītāja – Līga Kārkle
E-pasts:  liga.karkle@talsi.lv un valdemarpilsbiblioteka@talsi.lv

Bibliotekāres: Dace Lasmane

Bērnu nodaļas vadītāja – Līga Bērziņa

E-pasts: valdemarpilsbiblioteka.berni@talsi.lv un liga.berzina@talsi.lv

 

Darbalaiks

 • P: 10:00-18:00
 • O: 10:00-18:00
 • T: 10:00-18:00
 • C: 10:00-18:00
 • P: 10:00-18:00
 • S: 10:00-13:00 (no 1.X-1.V)
 • Sv: –

Bērnu nodaļa –

 • 09.00 – 17.00 (darba dienās)
 • S: 10:00-13:00

 

Bibliotēka interneta resursosbiblioteka.lv, Pašvaldības lapa, Kultūras karte

Valdemārpils bibliotēkas nolikums

[collapse]
Talsu novada Valdgales bibliotēka

Valdgales bibliotēkas pirmsākumi meklējami Valdemārpilī. 1946.gadā Valdemārpils vidusskolas ēkā atradās Ārlavas pagasta bibliotēka. Šajā gadā ar 850 grāmatu fondu šī bibliotēka uzsāka savu darbību.

1949. gada septembrī grāmatas no šīs bibliotēkas tika pārvestas uz centru Pūņās un izkārtotas “Ceļmalās”, un bibliotēka tika nodēvēta par Valdemāra bibliotēku. Valdemāra bibliotēkas pirmā bibliotēkas vadītāja bija Vera Balmane.

Valdgales bibliotēka no 2012. gada ir Talsu novada Valdgales pagasta pārvaldes struktūrvienība, kura darbojas uz nolikuma pamata.

Bibliotēkai 2013.gada 26.septembra akreditācijā tika piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas statuss.

Bibliotēka atrodas PII Kamenīte telpās. Telpas ir izremontētas un ērti pieejamas ikvienam apmeklētājam. Bibliotēkā ir 7 datori ar interneta pieslēgumu, bibliotēkas apmeklētājiem ir pieejami maksas pakalpojumi – printēšana, skenēšana, kopēšana, laminēšana, dokumentu iesiešana.

 

Adrese

Talsu novada Valdgales bibliotēka

“Kamenītes”, Pūņas,
Valdgales pagasts, Talsu novads, LV-3253

Kontaktinformācija

Tālrunis: 22427565

E-pasts: valdgalesbiblioteka@talsi.lv;

Vadītāja : Gerda Engelberga

Darba laiks –

P. 9:00 – 16.00
O. Slēgts
T. 9:00 – 16.00
C. Slēgts
P. 9:00 – 16.00

 

Bibliotēka interneta resursos – biblioteka.lv,     Pašvaldības lapa,    Kultūras karte

Valdgales bibliotēkas nolikums

[collapse]
Talsu novada Vandzenes bibliotēka

Vandzenes bibliotēka dibināta 1924. gadā. Ir atsevišķa zona bērniem un lasītava. Bibliotēkā bez maksas var lasīt grāmatas, periodiskos izdevumus, novadpētniecības materiālus, izmantot datorus ar interneta pieslēgumu. Žurnālus un laikrakstus var ņemt lasīšanai uz mājām. Bez maksas pieejama datu bāze „Letonika”. Bibliotēkā tiek veidotas arī dažādas izstādes. Pieejami arī maksas pakalpojumi – kopēšana, drukāšana un skenēšana.

 

Adrese –

Tautas nams, Vandzene,

Vandzenes pag., Talsu nov., LV-3281

 

Kontaktinformācija –

Tālr.: 63225220 (bibliotēkā)

Bibliotēkas vadītāja – Inese Oskerko

E-pasts: inese.oskerko@talsi.lv; vandzenesbiblioteka@talsi.lv

 

Darbalaiks

 • P:-
 • O: 08:00-17:00
 • T: 08:00-17:00
 • C: 08:00-17:00
 • P: 08:00-17:00
 • S: 08:00-17:00
 • Sv:-

Pusdienlaiks 12.00-13.00

Bibliotēka interneta resursos –  biblioteka.lv,     Kultūras karte

Vandzenes bibliotēkas nolikums

[collapse]
Talsu novada Virbu bibliotēka

Bibliotēkas dibināšanas gads – 1923. Sākusi savu darbību, kā Latviešu Jaunatnes savienības Jaunpagasta organizācijas bibliotēka un atradusies Virbu pamatskolā. 1937.gadā pēc minētās organizācijas likvidācijas bibliotēku pārņēma Virbu sešklasu pamatskola, 1939.gadā  – Virbu lauksaimniecības biedrība, bet 1941.gadā – Virbu pagasta tautas bibliotēka.

Adrese:

              Kalna 9, Jaunpagasts,
              Virbu pagasts, LV-3292

Kontaktinformācija:

Tālr.: 63252440 (bibliotēkā)
Bibliotēkas vadītāja – Māra Krūzmane
E-pasts: virbubiblioteka@talsi.lv; mara.kruzmane@talsi.lv

Darbalaiks:

 • P:09:00-17:00
 • O:09:00-17:00
 • T:09:00-17:00
 • C:09:00-17:00
 • P:09:00-17:00
 • S:-
 • Sv:-

Bibliotēka interneta resursos –  biblioteka.lv       Kultūras karte

Virbu bibliotēkas nolikums

[collapse]