Novadpētniecības konference “Kultūras mantojuma un novadpētniecības nozīme kopienu veidošanā digitālajā laikmetā”

Sešas Talsu novada biblioteku pārstāves 3. oktobrī devās uz kultūras un mākslas telpu “Siguldas devons”, kurā norisinājās Latvijas bibliotēku novadpētniecības konference “Kultūras mantojuma un novadpētniecības nozīme kopienu veidošanā digitālajā laikmetā” un Digitālā mantojuma diena. 

Konferencē, ar priekšlasījumiem, lai uzsvērtu lokālā kultūras mantojuma nozīmi, bibliotēku lomu kopienās, lai runātu par digitālā mantojuma priekšrocībām un izaicinājumiem, uzstājās dažādu jomu lektori.  Konferences noslēgumā bibliotēkas tika aicinātas iesaistīties notikumu ciklā  “Latviešu grāmatai 500”, kas veltīts pirmās grāmatas latviešu valodā piecsimtgadei, pirmo avīžu latviešu valodā divsimtgadei.

Talsu Galvenā bibliotēka aktīvi iesaistās lokālā kultūras mantojuma veidošanā, saglabāšanā un popularizēšanā digitālajā vidē. Bibliotēka veido digitālu biogrāfisko vārdnīcu “Dižļaudis”, kas regulāri tiek papildināta; šogad sagatavota piemiņas filma “Bibliogrāfs Jānis Tāle” par godu bijušā Talsu Galvenās bibliotēkas direktora 120. dzimšanas dienai, kurā stāstīts par viņa paveiktajiem darbiem un atstātajām pēdām bibliotēku attīstībā; reizi mēnesī, klātienē un tiešsaistē, ir skatāmas sarunu cikla “Mazpilsētas stāstnīca” tikšanās; tiek veidotas virtuālas izstādes, kas skar dažādas tēmas, sākot ar ievērojamiem novada ļaudīm, līdz senākajām grāmatām novadpētniecības lasītavā. 

Lai popularizētu bibliotēkā glabātās un pieejamās unikālās vērtības, Talsu Galvenā bibliotēka  ir iesaistījusies programmā “Latviešu grāmatai 500”, piedāvājot vairākas nodarbības skolēniem un ieplānojot Latvijas Nacionālās bibliotēkas lektoru viesošanos bibliotēkā laika posmā līdz 2025. gadam. 

Lai arī Jūs uzzinātu par jaunākajā aktualitātēm novadpētniecībā, bibliotēkas lomu kultūras mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā, aicinām ielūkoties Novadpētniecības konferences prezentācijās:

https://dom.lndb.lv/data/obj/1056021.html  

 

TGB IRAN vadītāja Lita Zandberga