Novadpētniecība

 


“Vēstures lappuses pāršķirstot…”

Ieskats Talsu Galvenās bibliotēkas vēsturē.

(Materiāls sagatavots 2010. gadā)

 

 

 

 


“Aizgāja kurzemnieks pasaule tālu”

Talsu novada ļaudis pasaules ceļos.talsen

„Aizgāja kurzemnieks pasaulē tālu” pārstāvēti 19 Talsu novada izceļotāji no Stendes, Pastendes, Dundagas, Mērsraga, Talsiem, Strazdes, Lībagiem, Uguņiem, Valdemārpils, Ārlavas, Lubes, Lubezeres, Rojas, Ģibuļiem. Visi viņi bijuši stipras personības, sīksti, uzņēmīgi, neatlaidīgi.

( sagatavojusi Silvija Skromule (2011) )