Novadpētniecība

 • Novadnieku jubilāru kalendārs 2021. gadam

Bibliotēkā tiek vākti un apkopoti publicētie materiāli par Talsu pilsētu un novadu – par ievērojamiem cilvēkiem, notikumiem, iestādēm, kultūras un vēstures pieminekļiem u.c. Tās ir publikācijas no žurnāliem, avīzēm, grāmatām par rakstniekiem, dzejniekiem, mūziķiem, kultūras darbiniekiem, zinātniekiem, mācītājiem, sportistiem un daudziem citiem, kas dzimuši, mācījušies, dzīvojuši, strādājuši Talsos un novadā.

Talsu Galvenās bibliotēkas otrajā stāvā apmeklētājiem pieejama Novadpētniecības Lasītava – gaiša, plaša telpa ar “miljonu vērtu skatu” – Talsu pilsētas ainavu.

Lasītavā pieejamas divas apmeklētāju darbavietas un plašas palodzes, kur iespējams ērti iekārtoties un pētīt materiālus. Viena no darbavietām ir iekārtota pie bibliotēkas bijušā direktora, ievērojamā bibliogrāfa Jāņa Tāles rakstāmgalda un viņa veidotajiem kartīšu kataloga skapjiem. Atmosfēra pasakaina – atjaunotie skapji un rakstāmgalds piešķir senatnes noskaņu, rāma miera sajūtu un pamatīgumu.

Novadpētniecības lasītavā atrodas jaudīgs, moderns lielformāta skeneris ar tekstu atpazīšanas programmu.

Lasītavā atrodas bagātīgs grāmatu (ap 1800 eksemplāru), laikrakstu, rakstu kolekciju krājums par Talsu pilsētu un novadu.

 

 

Novadpētniecības lasītavas krājums:

 • Grāmatas par novadu un novadniekiem;
 • Novadā izdotās grāmatas;
 • Novadnieku darbi daiļliteratūrā un zinātņu nozarēs;
 • Periodiskie izdevumi – laikraksti “Padomju Karogs”, “Talsu Vēstis”, informatīvie izdevumi “Deviņu Pakalnu Pilsēta”, “Talsu Novada Ziņas”, “Skrīnis”, “Pilsēta Kalnā”;
 • Personāliju un nozaru tematiskās mapes;
 • Novadpētniecības elektroniskā datu bāze, kurā ir vairāk par 70 tūkstošiem ierakstu par Talsu novada vēsturi, dabu, pašvaldībām, ekonomiku, izglītību, kultūru, medicīnu, sportu, sabiedriskajām organizācijām, novadniekiem – literātiem, aktieriem, māksliniekiem, mūziķiem. Datubāze pieejama: https://talsi.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx ;
 • Digitālā biogrāfiskā vārdnīca “Dižļaudis”. Vārdnīca ir par cilvēkiem, kuri ar savu radošu darbu darījuši Talsu pilsētas un visa novada vārdu atpazīstamu pārnovados un ārpus Latvijas. Pieejama: http://www.talsubiblioteka.lv/novadpetnieciba/dizlaudis/ ;
 • Bibliotēkas fotoalbumi – lieliski bibliotēkas vēstures atspoguļotāji;
 • Bukleti par Talsu novadu;
 • Audio un video ieraksti diskos (CD, DVD) un kasetēs par novadu vai novadnieku radīti;
 • Jāņa Tāles veidotās kartotēkas (lasītavā atrodas Dzejas tematiskā kartotēka);
 • Jura Jansona aforismu kolekcija (tiek glabāta krātuvē);
 • Novadnieku jubilāru kalendārs, kurā atlasīti apaļo jubileju gaviļnieki. Kalendārs pieejams bibliotēkas tīmekļa vietnes novadpētniecības sadaļā: http://www.talsubiblioteka.lv/novadpetnieciba/ .


Novadnieku jubilāru kalendārs 2021. gadam

 


Novadnieku jubilāru kalendārs 2020. gadam


Novadnieku jubilāru kalendārs 2019. gadam


Prezentācija “Literārā novadpētniecība Talsos”

Kurzemes bibliotekāru vasaras novadpētniecības nometne „Bet neaizmirstiet pa burzmu iekopt sevī Kurzemi” (2012. gada 18., 19. jūlijā)

 


“Talsu tirgi 19. un 20. gadsimtā”


Dižmāras tirgus Talsos vēstures lappuses publikācijās, atmiņās un fotogrāfijās.

 

(pēc Imanta Tamsona materiāliem sagatavojis Andžejs Beļēvičs, 2017)

 

 


“Vēstures lappuses pāršķirstot…”

Ieskats Talsu Galvenās bibliotēkas vēsturē.

(Materiāls sagatavots 2010. gadā)

 

 

 

 


“Aizgāja kurzemnieks pasaule tālu”

Talsu novada ļaudis pasaules ceļos.talsen

„Aizgāja kurzemnieks pasaulē tālu” pārstāvēti 19 Talsu novada izceļotāji no Stendes, Pastendes, Dundagas, Mērsraga, Talsiem, Strazdes, Lībagiem, Uguņiem, Valdemārpils, Ārlavas, Lubes, Lubezeres, Rojas, Ģibuļiem. Visi viņi bijuši stipras personības, sīksti, uzņēmīgi, neatlaidīgi.

( sagatavojusi Silvija Skromule (2011) )