Novadpētniecība


“Talsu tirgi 19. un 20. gadsimtā”


Dižmāras tirgus Talsos vēstures lappuses publikācijās, atmiņās un fotogrāfijās.

 

(pēc Imanta Tamsona materiāliem sagatavojis Andžejs Beļēvičs, 2017)

 


“Vēstures lappuses pāršķirstot…”

Ieskats Talsu Galvenās bibliotēkas vēsturē.

(Materiāls sagatavots 2010. gadā)

 

 

 

 


“Aizgāja kurzemnieks pasaule tālu”

Talsu novada ļaudis pasaules ceļos.talsen

„Aizgāja kurzemnieks pasaulē tālu” pārstāvēti 19 Talsu novada izceļotāji no Stendes, Pastendes, Dundagas, Mērsraga, Talsiem, Strazdes, Lībagiem, Uguņiem, Valdemārpils, Ārlavas, Lubes, Lubezeres, Rojas, Ģibuļiem. Visi viņi bijuši stipras personības, sīksti, uzņēmīgi, neatlaidīgi.

( sagatavojusi Silvija Skromule (2011) )