Abavas bibliotēka

 Ausekļu bibliotēka

 

Balgales bibliotēka

Dižstendes bibliotēka

Dundagas Centrālā bibliotēka

izstāde “Lai tā putra, kur tā putra! Kur tie piena kunkulīši?” (piensaimniecība Talsu novadā) 01.06 – 31.07
izstāde Tematiskās izstādes –“Irmai Grebzdei 110”, “Pasaules vides diena”, “Laimonim Puram 110” jūnijā

Īves bibliotēka

Kaļķu bibliotēka

Kaltenes bibliotēka

izstāde Zinātnieks Jānis Bickis un viņa dzimta jūnijs – jūlijs

Kolkas bibliotēka

pasākums Jaunāko grāmatu apskats 09.06  18:00
izstāde Tematiskās izstādes – “Pasaules vides diena”, “Jānim Erenštreitam 80”; “Visa laba Jāņu zāle”
 

Ķūļciema bibliotēka

izstādes Mākslas studijas “Otiņas”mākslinieku Ingas Freipičas un Artūra Bērziņa gleznu izstāde “Pretpoli” jūnijs
izstādes Vasaras saulgriežu svinēšanas tradīcijas jūlijs

Laidzes bibliotēka

izstāde Rakstniekam Rimantam Ziedonim – 60 jūnijā
izstāde Žurnālistam Fricim Kārkluvalkam – 155 jūnijā

Laucienes bibliotēka

 izstāde Mākslas studijas “Otiņas” gleznu izstāde “Sesavas ezers” jūnijā

Lībagu bibliotēka

pasākums “Visi gaida Jāņu dienu” Lībagu bibliotēkas senioru kluba “Sarma” pasākums 10.06  12:00
pasākums Grāmatu draugu tikšanās 06.07  10:00

Lubes bibliotēka

izstāde Dinas Simsones gleznu izstāde līdz 08.07
izstāde Antras Alksnes teātra izrāžu programmiņu kolekcija līdz 08.07
 izstāde Erikam Ādamsonam – 115 jūnijā
izstāde Literārais izstāžu cikls “Vācu literatūra” jūnijā

Mazirbes bibliotēka

 izstāde “Ielīgosim vasariņu!” jūnijā
izstāde “Rokdarbi no pūra lādēm” jūnijā

Mērsraga bibliotēka

izstāde Maritas Kapenieces krāsoto gleznu izstāde līdz 10.07

Nogales bibliotēka

izstādes Tematiskās izstādes – “Iepazīsti Kurzemi!”; “Nāc, nākdama Jāņa diena!” jūnijā

Pastendes bibliotēka

 izstāde “Kaltenes akmeņainā pludmale” jūnijā
izstāde “Līgo dienu gaidīdami….”; “Kaiminienes alus kausi” jūnijā

Pļavu bibliotēka

 

Rojas bibliotēka

 pasākums Saulgriežus gaidot (Mācīsimies dziesmas, rotaļas un rituālus kopā ar Brigitu) 17.06  15:00
pasākums Rullē uz Kalteni (Skaļās lasīšanas dalībnieku velopārgājiens) 30.06
izstāde Rojas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu diplomdarbu izstāde jūnijā
izstāde “Laimonim Puram 110″ jūnijā
izstāde Vaļasprieka kolekcija “Zivis” jūnijā

Sabiles Bērnu bibliotēka

Sabiles bibliotēka

pastaiga Čaklo lasītāju diena mūsu lasītājiem 03.06  10:00

Spāres bibliotēka

izstāde “Sīkas un mīļas lietiņas” – LMK “Nāmetiņš” izstāde jūnijā
izstāde Ingas Mertenas gleznu izstāde 23.05 – 30.06
izstāde “līgo, rūto Saulgriežos!” jūnijā

Stendes bibliotēka

pasākums Stendes bērnu bibliotēkai 60. “Burti ir mani draugi!” 07.07  14:00
izstāde Antras Derkevicas gleznas “Uzgleznot gaismu” 01.06 – 01.08
izstāde Tematiskās izstādes –  “Nāk nākdami Līgo svētki”

“Rožu ziedēšnas laiks”

“Ar makšķeri pie ūdeņiem”

jūnijs – jūlijs
izstādes Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā –
Bērnu zīmējumu izstāde “Krāsainā pasaule”

“Bērnu bibliotēkai 60”

 “Vasaras piedzīvojumi latviešu autoru darbos”

jūnijs – jūlijs

Strazdes bibliotēka

 

Uguņu bibliotēka

izstāde “Īsa, īsa Jāņu nakts” – vasaras saulgrieži jūnijā
 izstāde Upesgrīvas pamatskolas audzēkņu darbu izstāde
jūnijā

Valdemārpils bibliotēka

pasākums “Burtu paslēpes” – bibliotekārā stunda Valdemārpils vidusskolas topošiem pirmklasniekiem 14.06  13:00
izstāde “Karikatūristam Gunāram Bērziņam – 95”: Valdemārpils Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu zīmētās karikatūras un Aijas Sujetovas sakrāto karikatūru kolekcija jūnijā
izstāde Valdemārpils Mākslas dienās tapušo darbu izstāde bibliotēkas logos visu mēnesi
izstāde Alda Ūdra fotogrāfiju izstāde visu mēnesi
izstāde “Tīģera gads” – Talsu novada Bērnu un jauniešu centra pulciņa “Cita vizuālā māksla” audzēkņu darbi visu mēnesi

Valdgales bibliotēka

Vandzenes bibliotēka

izstāde Tematiskās izstādes – “Jāņi – vasaras saulgrieži“; “Jūlijs – PII Zīlīte Jubilejas mēnesis” jūnijs – jūlijs

Virbu bibliotēka

Vīdales bibliotēka

 izstāde “Kaķa skatījums uz dzīvi”
jūnijs
izstāde “Dundagas pagasta ciemi P.Apiņa grāmatā “Latvijai 100” jūnijs
izstāde Tematiskās izstādes – “Vasaras saulgrieži latviešu dzejā un tautasdziesmās”; “Ārstniecības augi mūsu pļavās”
jūnijs – jūlijs