Pasākumi novada bibliotēkās

 Abavas bibliotēka

izstāde

Idejas rudens vakariem – galdsedziņas, tamborējumi. 20.gs. 70-tie gadi…

no 4. oktobra visu mēnesi

 Ausekļu bibliotēka

 

Balgales bibliotēka

 izstāde Dzejniekam A. Čakam – 120  visu mēnesi

Dižstendes bibliotēka

 

Dundagas Centrālā bibliotēka

 izstāde  Tekstilmākslinieces Līvas Kaprāles darbu izstāde “Emociju pilieni”  01.10. – 30.11.
 izstāde  Dundagas vidusskolas 4.a klases skolēnu ilustrāciju izstāde dzejnieka Lotāra Dubkēviča grāmatai “Ziemassvētku burtnīciņa”  01.10.-31.10.
 pasākums  Unikālās recepšu grāmatas “Pļava” atvēršanas svētki  7.oktobris plkst.17:15
izstāde Māras Svīres straujie gadi 5.10 – 22.10

Īves bibliotēka

pasākums Lasītāju kluba saruna par prozaiķes Māras Svīres daiļradi 28.10. plkst.14.00
izstāde A. Brigaderei -160 1.10 – 10.10
izstāde M. Svīrei – 85 10.10 – 23.10
izstāde H. Gulbim – 95 25.10 – 7.11
izstāde Marutas Šulces rokdarbu izstāde 5.10 – 7.11

Kaļķu bibliotēka

 

Kaltenes bibliotēka

 

Kolkas bibliotēka

 

Ķūļciema bibliotēka

 

Laidzes bibliotēka

 izstāde  Laidzenieka Inta Ovsjaņņika radošie darbi  12.10. – 12.11.
 izstāde  Prozaiķei un dramaturģei Mārai Svīrei – 85  13.10. – 30.10
izstāde Gerdas Ķēniņas tēlotājas mākslas darbu izstāde 16.10. – 16.11.
 pasākums  Laidzenieces Gerdas Ķēniņas tēlotājas mākslas darbu izstādes atklāšana  16.10. plkst. 14.00
 pasākums  Pasaules audiovizuālā mantojuma diena

27.10.   8.30 – 18.00

Laucienes bibliotēka

 izstāde “Talsu vēsturiskās durvis” / Jānis Saliņš.  visu mēnesi

Lībagu bibliotēka

 pasākums Grāmatu draugiem / Rudens nāca sētiņā 6.oktobrī   no 9:00 – 11:00
pasākums Ražas svētki senioru klubā ‘Sarma” 15.oktobrī  no 11:00

Lubes bibliotēka

 izstāde “Rakstniecei Annai Brigaderei – 160” 5.10 – 22.10
izstāde “Rakstniecei un dramaturģei Mārai Svīrei – 85” 4.10 – 15.10
izstāde Mākslas studijas “Otiņas” izstāde “Putni” visu mēnesi

Mazirbes bibliotēka

 

Mērsraga bibliotēka

 

Nogales bibliotēka

 

Pastendes bibliotēka

 izstāde “Dzeja un māksla”  Pastendes skolēnu darbu izstāde  visu mēnesi
 izstāde Latviešu literatūras klasiķi   visu mēnesi 
 izstāde Pastendes KN kamīna zālē ILGAS MADRES mantojuma atspulgs mūsdienu rokdarbos.  visu mēnesi 
 lasīšanas veicināšanas pasākums “Meža vēstules” 2. klasei  oktobrī

Pļavu bibliotēka

 

Rojas bibliotēka

 

Sabiles bibliotēka

 

Sabiles Bērnu bibliotēka

 

Spāres bibliotēka

 izstāde “Kā tūkstošstīgaina kokle ir mana dvēsele” (Annai Brigaderei-160)  visu mēnesi
izstāde Gunta Znotiņa sērkociņkastīšu etiķešu kolekcija  
pasākums Tikšanās ir Maiju Laukmani “Krāsainās rudens noskaņās” 6. oktobris 14.00

Stendes bibliotēka

 meistarklase Spēles ar krāsām kopā ar mākslinieci Ingu Ozoliņu 14.oktobrī 16.00
tikšanās Sirds veselības diena 7.oktobris 14.00
tikšanās Padomi uzturmācībā 21.oktobris 18.00
  “Mana rudens grāmatiņa” 21. oktobris  10.00
  Bibliotēkas nodarbība 7. klasei 15. oktobris
izstāde  “Mārai Svīrei -85“  visu mēnesi
izstāde “Sirds uz trotuāra”. Aleksandra Čaka daiļrade  visu mēnesi
izstāde Mākslinieka Edgara Ozoliņa darbu izstāde  visu mēnesi

Strazdes bibliotēka

 

Uguņu bibliotēka

 izstāde Līgas Reines Smilgaines radošie darbi 01.10.- 12.11.

Valdemārpils bibliotēka

 izstāde Rakstniecei Mārai Svīrei – 85  visu mēnesi
 izstāde “Mazais princis” Valdemārpilī  visu mēnesi

Valdgales bibliotēka

 

Vandzenes bibliotēka

 pasākums “Sākums mūs atrod pats”, K.Kazāka grāmatas prezentācija 21.10  19:00

Virbu bibliotēka

 

Vīdales bibliotēka