Abavas bibliotēka

Adrese:

“Vecvalgale”, Valgale, Abavas pag., p/n Sabile, Talsu novads, LV-3294

 

Bibliotēkas vadītāja –

Ritma Vītola

 

Tālr.:

+371 63200840

E-pasts:

abava.biblioteka@talsi.lv

Par bibliotēku

Abavas bibliotēka dibināta 1927.gadā, atrodas Abavas tautas nama ēkas pirmajā stāvā, 6 km no Sabiles. Nams celts no 1927. līdz 1929.gadam uz Valgales muižas pamatiem. Ēkas otrajā stāvā darbojas sieviešu klubiņš „Valgalīte” un atrodas tautas nama zāle ar skatuvi. Tautas nama zāli mākslinieciski noformējis un griestu gleznojumus veicis Žanis Sūniņš 1935.gadā.

Abavas bibliotēka cenšas maksimāli nodrošināt Abavas pagasta iedzīvotājus ar tiem nepieciešamo informāciju: ar jaunajām grāmatām, preses izdevumiem, bezmaksas internetu, WIFI, SBA pakalpojumiem. Publiski pieejami ir seši datori.

Tiek nodrošināta pieeja elektroniskām datu bāzēm – “Letonika” un “Lursoft” laikrakstu bibliotēka, kā arī ir iespēja izmantot e-parakstu.

Bibliotēkas akreditācija:

 

 

 

Akreditācijas apliecības Nr.:

Akreditācijas datums:

Akreditācijas termiņš:

 

227A

10.07.2019

10.07.2025

Darba laiks:

 

Pirmdiena 10:00 – 17:00
Otrdiena
Trešdiena 10:00 – 17:00
Ceturtdiena
Piektdiena 10:00 – 17:00
Sestdiena
Svētdiena