Novada bibliotēkas papildina projekta “Vērtīgo grāmatu iepirkums Latvijas publiskajām bibliotēkām” grāmatas

Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB), izmantojot Kultūras ministrijas (KM) piešķirto 300 000 EUR finansējumu Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai kultūras nozarē, arī 2021. gadā aicināja Latvijas izdevējus piedalīties grāmatu iepirkuma programmā publiskajām bibliotēkām.

Ņemot vērā nepieciešamību gan atbalstīt krīzes skarto grāmatniecības nozari un pastarpināti grāmatu autorus un ilustratorus, gan arī kvalitatīvi papildināt Latvijas publisko bibliotēku krājumus ar augstvērtīgiem izdevumiem, programmas ietvaros plānots bibliotēku vajadzībām iegādājās ap 300 nosaukumu grāmatu. Lai veiktu kvalitatīvu atlasi, ir izveidota ekspertu žūrija un noteikti atlases kritēriji:

 

  • augstvērtīgas, laikposmā no 01.01.2019. līdz 31.08.2021. Latvijas izdevēju publicētas grāmatas, kā arī iepriekšējā periodā izdotu augstvērtīgu darbu papildināti vai atkārtoti izdevumi, kam izdevējs var piedāvāt vismaz 31 eksemplāru;
  • starptautiska un nacionāla līmeņa literatūras un grāmatu mākslas konkursos nominētas un apbalvotas grāmatas (Eiropas Savienības Literatūras balva, Baltijas Asamblejas balva, Latvijas Literatūras gada balva, Jāņa Baltvilka balva, “Zelta ābele” u.c.);
  • latviešu oriģinālliteratūra, tostarp arī nozīmīga nozaru literatūra;
  • augstvērtīgi, kultūrvēsturiski nozīmīgi daiļliteratūras un nozaru literatūras tulkojumi (t. sk. grāmatas svešvalodās, kas izdotas Latvijā), tostarp starptautiska līmeņa literatūras balvas ieguvuši vai nominēti izdevumi (Nobela prēmija literatūrā, Bukera balva, Pulicera balva, Gonkūru balva u. c.);
  • ekspertu komisijas ieteikti izdevumi (ar papildu pamatojumu).

 

Projekta ietvaros Talsu Galvenā bibliotēka saņēmusi 1335 grāmatu eksemplārus 12 405 EUR vērtībā. Šīs grāmatas tika sadalītas visām Talsu novada pašvaldības publiskajām bibliotēkām.