Novada bibliotēku plauktus ir papildinājušas projekta “Rakstītāji un rakstu darbi: latviešu autori un literatūra bibliotēkās” grāmatas

Vērtīgo grāmatu iepirkums

Talsu Galvenās bibliotēkas un novada bibliotēku plauktus ir papildinājušas Latvijas Nacionālās bibliotēkas organizētā un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta “Rakstītāji un rakstu darbi: latviešu autori un literatūra bibliotēkās” grāmatas.

Latvijas Nacionālā bibliotēka 2019. gadā aizsāka projektu “Vērtīgo grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām”.  Grāmatu iepirkums ir viena no projekta “Rakstītāji un rakstu darbi: latviešu autori un literatūra bibliotēkās”, ko izstrādā Latvijas Nacionālā bibliotēka, bet finansē Valsts Kultūrkapitāla fonds, aktivitātēm. Projekta rezultātā Latvijas bibliotēku krājumos ir nonākušas augstvērtīgas grāmatas – oriģinālliteratūras darbi, kultūras izdevumi, uzziņu literatūra, dzeja un tulkotā literatūra.

2023. gadā Latvijas publisko bibliotēku vajadzībām ir iegādātas 320 nosaukumu grāmatas, 10367 eksemplāros no 39 izdevējiem. No kopējā grāmatu skaita 68% ir oriģinālliteratūra, 32% tulkojumi. Pēc tematikas un izdevumu veida 42% ir daiļliteratūra, 21%  daiļliteratūra bērniem, 14% memuāru un dokumentālā literatūra, 8% populārzinātniskā literatūra, 6% uzziņu literatūra, 6% zinātniskā literatūra. 3% attēlizdevumi.

Talsu novada 31 bibliotēka šogad saņēma  444 eksemplārus par summu 5302.45 eiro. Talsu Galvenā bibliotēkas plauktus papildinājuši 40 grāmatas par summu 578.40 eiro – gan daiļliteratūru pieaugušajiem un bērniem, dažādus likumu krājumus, mākslas un kultūras grāmatas.  Šīs grāmatas būs izglītojoša un interesanta lasāmviela plašam lasītāju lokam.

 

Ar projektā iegādātajām grāmatām iepazīties un pasūtīt lasīšanai vari šeit.

 

Informāciju sagatavoja Aīda Arhipova