Novada bibliotekāri tiekas seminārā

Kārtējā ikmēneša metodiskajā dienā, 9. novembrī Talsu Galvenajā bibliotēkā tikās Talsu novada bibliotekāri. Seminārā novada bibliotekāri iepazinās ar šī brīža aktualitātēm bibliotekārajā jomā, pārrunāja un risināja aktuālos jautājumus ikdienas darbā.

Talsu Galvenās bibliotēkas Informācijas resursu attīstības nodaļas vadītāja Lita Zandberga informēja klātesošos par aktualitātēm programmu ciklā “Latviešu grāmatai 500”.

Par Ziemeļvalstu literatūras nedēļas programmu un piedāvājumiem novada bibliotekārus iepazīstināja Bērnu nodaļas vadītāja Vita Kukute.

Semināra izglītojošo daļu vadīja sociālpsiholoģisko treniņu vadītāja, lektore Dzintra Līce. Nodarbība bija ne tikai informatīva, bet arī kā psiholoģisks treniņš. Pielietojot dažādus komunikāciju un saskarsmes instrumentus bibliotekāri trenējās stiprināt pašapziņu, veselīgi un atbilstoši reaģēt uz savām un citu emocijām.

Semināru apmeklēja vairāk kā 40 Talsu novada bibliotekāri.


Semināra prezentācijas:

Latviešu grāmatai 500. Lita Zandberga

Ziemeļvalstu literatūras nedēļa. Vita Kukute

Ja Tu satiec lāci – papildmateriāls Ziemeļvalstu literatūras nedēļa