Notikumu kalendārs novada bibliotēkās

 janvārī:

 

 

 

 

ABAVAS BIBLIOTĒKA
03.01. – 31.01   Gundegai Repšei – 60 Abavas bibliotēka
13.01 – 31.01   Barikāžu atceres laiks Abavas bibliotēka

 

LAIDZES BIBLIOTĒKA

Visu mēnesi   Aktuālie bibliotēkas pasākumi fotogrāfijās “Te mēs – bibliotēkas ritmi” Laidzes bibliotēkā
Visu mēnesi   Izstāde ”Starptautiski atzīmējamo dienu kalendārs” Laidzes bibliotēkā
Visu mēnesi   1991. gada barikāžu aizstāvju atceres dienai veltīta izstāde Laidzes bibliotēkā
Visu mēnesi   Talsu Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde Laidzes bibliotēkā
Visu mēnesi   Dalība lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” Laidzes bibliotēkā

 

LAUCIENES BIBLIOTĒKA
Visu mēnesi   Daces Zeltiņas un Elīnas Šuršinas Gleznu izstāde / Divas pasaules. bibliotēka

 

NOGALES BIBLIOTĒKA
02.– 13.01   Izstāde – Čehu rakstniekam Karelam Čapekam – 130 Nogales bibliotēkā
14. – 31.01   Izstāde – Rakstniecei Annai Saksei – 115 Nogales bibliotēkā

 

SPĀRES BIBLIOTĒKA
Visu mēnesi   Okeāns un jūra Spāres bibliotēka
Visu mēnesi   Zeme, daba un tauta Spāres bibliotēka
9.01. 13.00 Mākslas studijas “Otiņas” izstādes “Ziedi – otrais piegājiens” atklāšana Spāres bibliotēka
no 9.01.   Mākslas studijas “Otiņas” izstāde “Ziedi – otrais piegājiens” Spāres bibliotēka

 

VALDEMĀRPILS BIBLIOTĒKA
2.- 31.01.   Lasītākās grāmatas 2019.gadā Valdemārpils bibliotēkā
6.- 31.01.   Rakstniecei Gundegai Repšei 60 Valdemārpils bibliotēkā
1.-31.01.   Janvāris – Vinnija Pūka mēnesis Valdemārpils bibliotēkas bērnu nodaļā
 

Tiks precizēts

 

 Tiks precizēts Grāmatu starts “Pūčulēnu skola” Valdemārpils bibliotēkas bērnu nodaļā

 

VANDZENES BIBLIOTĒKA
Visu mēnesi   Mārtiņa Holcmaņa fotoizstāde “… un mirklī apstājas laiks” Vandzenes b-kā
Visu mēnesi   Vandzenes PII Zīlīte bērnu darbiņu izstāde Vandzenes b-kā