Notikumu kalendārs

Septembrī:

 

 

Kad? Cikos? Kas? Kur?

Abavas bibliotēka

09.09. – 30.09.   No novadpētniecības krājumiem – Mūžizglītība un izglītība  no 20.gs. sākuma līdz 20.gs. beigām. Abavas bibliotēka
01.09. – 30.09.   Lerhim-Puškaitim -160 Abavas bibliotēka
09.09. – 13.09.   Dzejas dienas Latvijā Abavas bibliotēka

 

Balgales bibliotēka
1.-30.09.   Balgales dzejnieku grāmatu izstāde Balgales bibliotēkā

 

Laidzes bibliotēka

Visu mēnesi   Aktuālie bibliotēkas pasākumi fotogrāfijās “Te mēs – bibliotēkas ritmi” Laidzes bibliotēkā
Visu mēnesi   Izstāde ”Laidze literatūras avotos” Laidzes bibliotēkā
Visu mēnesi   Izstāde “Agrāko laiku izdevumi no Laidzes pagasta iedzīvotāju personīgajām bibliotēkām” Laidzes bibliotēkā
Visu mēnesi   Izstāde “Pagasta informatīvais izdevums “Laidze” (1988-2009)” Laidzes bibliotēkā
Visu mēnesi   Izstāde “Folkloristam, rakstniekam Ansim Lerhim-Puškaitim – 160” Laidzes bibliotēkā
Visu mēnesi   Izstāde “Laidzes dzejas svētku tradīciju veidotājai, skolotājai Antonijai Dreslerei – 85” Laidzes bibliotēkā
Visu mēnesi   Talsu Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde Laidzes bibliotēkā
11.09. 14.00 Inas Lavrinovičas un Daces Krūmiņas Dzejas diena. Muzikālais priekšnesums – Īras Vēberes izpildījumā Brīvdabā pie Laidzes bibliotēkas

 

Lībagu bibliotēka
04.09. 9:00-

11:00

Grāmatu draugu tikšanās

Teātra karalienei aktrisei Vijai Artmanei -90

Lībagu skolā
10.09 14:00 Labdarības radošā darbnīca – Biedrības “Sirds siltuma darbnīca” atbalstam. Bibliotēkā
16.09 13:00 Dzejas dienu pasākums kopā ar Lībagu sākumskolas audzēkņiem

‘Katrs pats sev sirdī dzejnieks…”

Bibliotēkā
No 02.09   Radošo darbu izstāde biedrības “Sirds siltuma darbnīca” atbalstam Bibliotēkā

 

Nogales bibliotēka
02.– 17.09   Izstāde ”Rakstniekam Dž.F.Kūperam – 230” Nogales bibliotēkā
16. – 31.09   Izstāde ”Gleznotājam Jāzepam Pīgoznim – 85” Nogales bibliotēkā
14.09  11.00 Pasākums – Dzejas pietura “Nogale” Nogales bibliotēkā

 

Pļavu bibliotēka

9.09. Izstāde “Jaunumi dzejas dārzā” Pļavu bibliotēkā
20.09. Izstāde “Lielais ķirbju tusiņš” Pļavu bibliotēka
21.09. 11.00 -14.00  Atvērto durvju diena Pļavu bibliotēkā  un Pļavmuižas saieta namā Pļavu bibliotēka

 

LUBES BIBLIOTĒKA

Visu mēnesi Andas Dzenes darbu izstāde “Grāmatu māksla” bibliotēkā
09.-20.09. Mūsu novadniecei, dzejniecei un rakstniecei Ainai Zemdegai – 95 bibliotēkā
11.09. 12:00 Dzejas dienu pasākums dzejnieces Ainas Zemdegas mājās “Toreiz un tagad Lubes dzirnavās” Lubes dzirnavās
23.-30.09. Literatūras izstāžu cikls “Rudens lapu oranžais” bibliotēkā
24.09. 15:00 Lasītāju klubiņa atkalsatikšanās bibliotēkā

 

 

Spāres bibliotēka
visu mēnesi   Izstāde ”Jostas, prievītes, pakeles jeb uzbantes, siksnas”  Spāres bibliotēkā
visu mēnesi  Izstāde – ”Smel manī gaismu”  Spāres bibliotēkā

 

Valdemārpils bibliotēka
1.-15.09. Izstāde “Dārza labumi burciņās” Valdemārpils bibliotēkā
  1.-30.09. Izstāde “Septembris – mēnesis dzejai” Valdemārpils bibliotēkā
1.- 30.09. Izstāde “Dzejas dienu noskaņās” Valdemārpils bibliotēkas bērnu nodaļā
16.-30.09. Izstāde “Miķeļi – rudens saulgrieži” Valdemārpils bibliotēkas bērnu nodaļā
11.09. 11:00 Tikšanās ar dzejniekiem, valdemārpilnieci Inu Anševicu un pitradznieku Gunāru Anševicu Valdemārpils

Dupurkalna estrādē(lietus gadījumā Valdemārpils bibliotēkā)