Notikumu kalendārs

Jūlijā:

Lībagu bibliotēka 10.07. 9:00-

11:00

Grāmatu draugu tikšanās

Dzejniekam J.Peteram 80

Lībagu skolā
Laidzes bibliotēkā

Visu mēnesi

Aktuālie bibliotēkas pasākumi fotogrāfijās “Te mēs – bibliotēkas ritmi” Laidzes bibliotēkā
Visu mēnesi Izstāde ”Laidze literatūras avotos” Laidzes bibliotēkā
Visu mēnesi Izstāde “Agrāko laiku izdevumi no Laidzes pagasta iedzīvotāju bibliotēkām” Laidzes bibliotēkā
Visu mēnesi Izstāde “Laidzenieki preses slejās” Laidzes bibliotēkā
Visu mēnesi Izstāde “Grāmatas par vasaru” Laidzes bibliotēkā
Visu mēnesi Talsu Mākslas skolas audzēkņu darbu izstādes Laidzes bibliotēkā