Notikumi Talsu bērnu bibliotēkā

Talsu bērnu bibliotēkā sākusies jaunā sezona pirmsskolas lasīšanas programmai “Grāmatu starts”. PII “Sprīdītis”grupiņa “Lācēni” 1. nodarbībā uzzināja, kas ir bibliotēka, kura ir lielākā Latvijas bibliotēka, ar ko bibliotēka atšķiras no grāmatnīcas. Mēģinājām saprast, kā rodas dzejolis. Ar L. Apšenieces burtiņu dzejoļiem iepazināmies, noklausoties savam vārda burtiņam atbilstošu dzejoli. Minējām mīklas, kuras sarakstītas panos. Dāvanā bērni saņēma Pūcītes somu, kurā katrā nodarbībā ieliks jauniegūtās zinības.

 Grāmatu starts

Talsu, Rojas, Mērsraga un Dundagas skolās notiek Skaļās lasīšanas vietējie konkursi piekto un sesto klašu skolēniem. Savu labāko lasītāju uz reģionālo konkursu, kas notiks 19. martā Talsu tautas nama Spoguļzālē, jau izvirzījušas Stendes pamatskola, Mērsraga vidusskola, Pūņu pamatskola un Talsu pamatskola.

Talsu pamatskolas finālisti pirms konkursa kopā ar tiesnešu komandu

 

Sacensības dalībnieki pēc labi padarīta darba saņēmuši diplomus

 

Informāciju sagatavoja –

Ilze Jaunbērziņa