Notiks seminārs veltīts pētniecībai un izdevējdarbībai

 

Lai atbalstītu novada vēstures izpēti Talsu Galvenā bibliotēka, programmas “Latviešu grāmatai 500” ietvaros, 24. novembrī 17:00, aicina uz semināru “Pētniecības nozīme latviskā mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā”.

Seminārā ar priekšlasījumiem viesosies Dr.h.c.philol. Gundega Grīnuma, grāmatu sastādītāja Zaiga Lasenberga un biedrības “Aleksandra Pelēča lasītava” vadītājs Zigurds Kalmanis.

 

Programmā:

Dr.h.c.philol. Gundega Grīnuma “”Visu Raini – visai tautai”: Kā tapa Raiņa kopoti raksti 30 sējumos (1976–1987)”

Novadniece, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieces Gundegas Grīnumas līdzdalībā un vadībā 20. gs. 80.—90. gados par nozīmīgu latviešu literatūrzinātnes pētniecības virzienu kļuvusi Raiņa un Aspazijas daiļrades izpēte jeb t.s. rainoloģija. Seminārā Gundega Grīnuma pastāstīs par to, kā tapa Raiņa Kopotu rakstu akadēmiskais izdevums 30 sējumos. Priekšlasījumā ieskicēti izdevuma vadošo sastādītāju un redaktoru portreti gan profesionālā, gan cilvēciskā profilējumā; parādīts, kā pētniecības veterānu un mācekļu ikdienas kopdarbā pilnveidojās latviešu tekstoloģijas skola un izauga jauna rainologu paaudze.

 

Zaiga Lasenberga “Kā top grāmata: Zaigas Lasenbergas pieredzes stāsts”

Zaiga Lasenberga ir ilggadēja apgāda „Zvaigzne ABC” latviešu valodas, literatūras un mākslas redakcijas vadītāja. Tulkotājas Zaigas Lasenbergas stāsts par grāmatu rediģēšanu, sastādīšanu un citiem jautājumiem, kas skar grāmatu veidošanu.

 

Zigurds Kalmanis “Pētniecība un izdevējdarbība Aleksandra Pelēča lasītavā”.

Biedrības “Aleksandra Pelēča lasītava” vadītājs Zigurds Kalmanis pastāstīs par biedrības pirmsākumiem un darbību, dalīsies pieredzē darbā ar pētniekiem un ļaudīm, kuru darbi izdoti Aleksandra Pelēča lasītavā.

 

Seminārs notiks klātienē un būs skatāms tiešsaistē Talsu Galvenās bibliotēkas Facebook vietnē – https://www.facebook.com/TalsuGB

 

Seminārs notiek ar LNB bibliotēkas projekta “Latviešu grāmatai 500” atbalstu, papildinot pasākuma cikla 2023. gada tēmu par  grāmatu un ideju izplatīšanu un izdošanu (izceļot izdevēja Anša Gulbja 150 gadadienu) un lai atbalstītu un aktualizētu novada vēstures izpēti, veicinātu jaunradi literārajā jomā.