Notiks cikla “mazpilSētas stāstnīca” kārtējā tikšanās

19. okobrī Talsu Galvenajā bibliotēkā notiks kārtējā tikšanās sarunu ciklā “mazpiSētas stāstnīca”. Šajā reizē uz sarunu ir aicināts dundadznieks Gunārs Laicāns.

Gunārs Laicāns – latgalietis, kurš teju 50 gadus dzīvo Talsu novadā. Strādājis par fizikas skolotāju Dundagā. Kopā ar domubiedriem aizrautīgi darbojies diskotēku lauciņā, šodien godpilni nesot titulu “diskotēku vectētiņš”. Nu jau vairākus gadus Gunārs pievērsies mājas muzeja veidošanai un uzturēšanai, kurā glabājas un ir apskatāmas neskaitāmas vēsturiskas lietas un vērtības.

Tiešsaistē pieslēgties aicināts ikviens interesents TGB facebook lapā –

 

“MazpilSētas stāstnīca”, tā ir iespēja brīvā, nepiespiestā sarunā satikt Talsu novadam nozīmīgus cilvēkus — rakstniekus, dzejniekus, aktierus, kultūras un sabiedriskos darbiniekus. Visdažādāko jomu pārstāvjus, kuru vārds un personība jau ir vai vēl tikai nākotnē tiks spilgti iezīmēts Talsu pilsētas un novada vēsturē. Tomēr sarunu cikla pamatmērķis ir iegūt un saglabāt vēsturei Talsu novadam nozīmīgu personību stāstus par sevi, ieskatoties pagātnē un šodienā, stāstus par savu laiku un vietu Talsos, par ceļu, kas veidojis un uzturējis personības radošo garu. Visas sarunas tiek ierakstītas un saglabātas audio un video formātā.