Noslēgusies šī gada “Grāmatu starts” programma Pūcīšu skola

Novada izglītības iestādēs sācies izlaidumu gaidīšanas un gatavošanās laiks. Bet Talsu Galvenajā bibliotēkā sava izlaiduma svētkus jau nosvinējuši paši mazākie lasītāji – Pūcēnu skolas veicināšanas projekta „Grāmatu starts“ dalībnieki.

PII Pīlādzītis un PII  Ķipars piedalījās Bērnu literatūras centra veidotajā lasīšanas veicināšanas programmā “Grāmatu starts”. Mācību programma tika uzsākta jau pagājušā gada novembrī un kopā notikušas 7 nodarbības. “Pūcīšu skolas” izlaidumu svinēja PII Pīlādzītis grupiņas “Pūcītes” un “Zaķēni”, kā arī Pastendes PII “Ķipars” audzēkņi.

Mācību laikā mazie Pūčulēni iepazinās ar dažādām grāmatiņām, ar to kā top grāmata u.c.  Noslēgumā pārrunājām ko bērni apguvuši, atceras no nodarbībām, iemācījās nosaukt un uzrakstīt savu burtiņu uz digitālās tāfeles. Eksāmenu izturēja visi. Absolventi saņēma diplomu par Pūčīšu skolas beigšanu. Visiem dalībniekiem mācību laikā tiek dāvināts pūču komplektiņš – mugursoma, lasāmgrāmata, mīļlietiņa pūčulēns, kas ir šīs programmas simbols, un noderīgs materiāls vecākiem par lasīšanu. Mazos topošos lasītājus apsveikt ar veiksmīgu skoliņas pabeigšanu bija ieradusies arī pati skolas “patronese” Pūce.

„Grāmatu starts” ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības projekts. Programma „Grāmatu starts” radīta, lai veicinātu pašos mazākajos bērnos interesi par lasīšanu un „parādītu ceļu” uz bibliotēku – vietu, kura iedvesmo bērnus lasīt un palīdz izaugt par grāmatu draugiem.

 

PII “Pīlādzītis”  grupiņas “Pūcītes” izlaidums:

Pūcīšu skola 2024

Pūcīšu skola 2024

Pūcīšu skola 2024

Pūcīšu skola 2024

 

PII “Ķipars” izlaidums:

Pūcīšu skola 2024 Ķipars

Pūcīšu skola 2024 Ķipars

Pūcīšu skola 2024 Ķipars

Pūcīšu skola 2024 Ķipars

 

PII “Pīlādzītis” grupiņas “Zaķēni” izlaidums:

Pūcīšu skola 2024 Zaķēni

Pūcīšu skola 2024 Zaķēni

Pūcīšu skola 2024 Zaķēni

Pūcīšu skola 2024 Zaķēni