Noslēgusies reģionālā konference “Talsos pēta, raksta un lasa”

2022. gada 22. septembrī Talsu Galvenajā bibliotēkā notika Valsts kultūrkapitāla fonds finansētās programmas “Literatūras zināšanas mūsdienīgam bibliotekāram” reģionāla norise “Talsos pēta, raksta un lasa”.

Reģionālās norises programma veidota no divām daļām. Pirmajā daļā izskanēja Latvijas Universitātes mācībspēku un pētnieku ziņojumi, kuri atklāja ar Talsu reģionu saistītu literātu daiļradei veltītus pētījumus, novada kultūrvēsturi, vai arī ziņojumu autoriem ir Talsu novada izcelsme – Latvijas Universitātes docenti, pētnieki, lektori un studenti.

Latviešu dialektu pētniece Anete Ozola pastāstīja par tāmnieku izloksni Talsu apkārtnē, izloksnes fonētiku un pārmaiņām sintaksē.

Literatūrzinātnieces Gundegas Grīnumas stāsts par Aspazijas brāļameitas Virēnas Rozenbergas personību, ģimeni un savstarpējām attiecībām ar dzejnieci pāršķīra mazāk zināmas Talsu vēstures lappuses.

Par teātra un digitālās pasaules kopsakarībām pandēmijas un modernās dzīves ietekmē un nesamierināmi atšķirīgo pastāstīja teātra kritiķe Zane Radzobe.

Līnas Oliņas referāts “Ēšanas paradumi Andra Kalnozola romānā “Kalendārs mani sauc”” ievadīja otrās daļas paneļdiskusiju un sarunu par romānu. Sarunā piedalījās visi referenti un romāna autors Andris Kalnozols.

Visas konferences norises ir skatāmas ierakstā Talsu Galvenās bibliotēkas facebook profilā.

Reģionālo norisi atbalstīja Valsts kultūrkapitāla fonds. Organizēja Latvijas Nacionālā bibliotēka, LNB Bibliotēku attīstības centrs sadarbībā ar Talsu Galvenā bibliotēka, kā arī Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļa.