Noslēgts sadarbības memorands ar LU Akadēmisko bibliotēku

Talsu Galvenajā bibliotēkā 7. jūnijā viesojās Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas delegācija – bibliotēkas direktore Venta Kocere, izpilddirektors Jānis Ezers un Austrijas bibliotēkas un Šveices lasītavas vadītāja Ilze Garda.

Viesi iepazinās un atzinīgi novērtēja jaunās bibliotēkas projekta realizāciju, bibliotēkas sniegto un piedāvāto pakalpojumu un tehnoloģiju klāstu.

Apzinoties bibliotēku kopējās intereses un sadarbības iespējas bibliotekārajā darbā, zinātniskajā un kultūrvēsturiskā mantojuma izpētē, projektu izstrādē un realizācijā, LU Akadēmiskā bibliotēka un Talsu Galvenā bibliotēka noslēdza un parakstīja savstarpējās sadarbības memorandu.

Memorands paredz LU Akadēmiskās bibliotēkas informatīvo pakalpojumu sniegšanu, dalību Talsu Galvenās bibliotēkas organizētajā izglītības un kultūras popularizēšanas darbā, sadarbību informācijas resursu izmantošanas veicināšanā un starpkultūru dialoga paplašināšanā, kopīgu akadēmisku un kultūras projektu izstrādi un īstenošanu sadarbībā ar Latvijas valsts institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, ārzemju un starptautiskajām organizācijām.

Sadarbības memorandu parakstīja LU Akadēmiskās bibliotēkas direktore Venta Kocere un Talsu Galvenās bibliotēkas direktore Rita Alkšbirze.