Noslēdzies lasīšanas projekts “Mūsu mazā bibliotēka”

Talsu bērnu bibliotēka projektā iesaistīja PII “Sprīdītis” grupiņu “Mārītes”, Talsu 2. vidusskolas 1. a, 1. b, 1. c klasi. Pavisam 74 bērni darbojās programmā. Projekta kolekcijā iekļautas 6 grāmatas: pa vienai no Latvijas un Igaunijas, pa divām no Polijas un Slovēnijas. Katra klase nāca uz bibliotēku 6 reizes, katrā reizē runājām  par vienu grāmatu. Pārspriežot grāmatas notikumus, apskatījām arī autora un ilustratora foto, valsts karogu un ģērboni, raksturīgākās vietas valstī, parunājām par dzīvniekiem, kādi mīt attiecīgajā zemē, noklausījāmies himnu. Runājot par latviešu rakstnieku Mārtiņu Zuti, bērni skaisti dziedāja Latvijas himnu ( paldies skolotājām!)

Programmu realizējām 6 mēnešos. Salīdzinot pirmo un pēdējo nodarbību, redzama  bērnu izaugsme, uzmanības noturība, interese par valsti, kurā dzīvo rakstnieks, un, svarīgākais, spēja izteikt savu viedokli, kas un kāpēc patika vai nepatika grāmatā. Ja šie bērni piedalīsies  Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā, viņiem nebūs problēmu, izpildot elektronisko anketu, izteikt savu vērtējumu par grāmatām sakarīgos teikumos.

“Mūsu mazās bibliotēkas”mērķis arī  bija attīstīt lasītprasmi, trenēt domāšanu un rosināt fantāziju.

Ar bērniem bija patīkami strādāt. Paldies “Mārīšu” grupas audzinātājām Zitai Preiss un  Zanei Pudurei, 2. vidusskolas skolotājām Lolitai Burdiņai, Danai Laukšteinai un Silvijai Ošiņai par prieku līdzdarboties “Mūsu mazajā bibliotēkā”.

Attēlā – bibliotēkas lasītavā izvietoti vilcieniņi, kuri ved vagonus ar bērnu parakstiem. Katrs programmas dalībnieks uzrakstījis savu vārdiņu kā apliecinājumu, ka grāmata izlasīta.

Informāciju sagatavoja – Ilze Jaunbērziņa