Norit aktīva novadpētniecības materiālu digitalizācija

Talsu Galvenā bibliotēka aktīvi strādā novadpētniecības materiālu digitalizācijas jomā. 2023. gadā ir digitalizējusi vairāk nekā 120 novadpētniecības personāliju mapes, papildinājusi Digitālo bibliotēku ar vairāk nekā 100 unikāliem materiāliem. Bibliotēka aktīvi strādā ar materiālu – rakstu un grāmatu vāciņu – vizualizāciju Elektroniskajā katalogā.

 

Novadpētniecības mapes pieejamas datorā

Novadpētniecības lasītavā pieejamas ne tikai grāmatas un laikraksta „Talsu Vēstis” visi numuri, pieejami arī citi materiāli par Talsiem, novadu un novadniekiem. Lai būtu pieejami apkopoti materiāli par noteiktiem tematiem, Novadpētniecības lasītavā veidojam materiālu kopas jeb mapes par ievērojamām personām un tematiem. Lai nodrošinātu materiālu ilglaicīgāku saglabāšanu, plašāku piekļuvi, aktīvi veicam materiālu digitalizāciju. Šobrīd strādājam ar 165 novadpētniecības personāliju mapju digitalizāciju, no kurām 123 mapes ir digitalizētas – rezultātā ir iespēja izmantot digitālo mapju jeb digitālo kolekciju saturu Novadpētniecības lasītavas un Klusās lasītavās datorā. Materiāli tiek apstrādāti ar teksta atpazīšanas programmu (OCR), kas nodrošina vārdu meklēšanu tekstā. Tas nozīmē, ka vairs nav jāpāršķirsta katrs raksts lai atrastu meklēto – atliek vien meklēšanas lodziņā ierakstīt nepieciešamos atslēgvārdus, lai no kolekcijas tiktu atlasīti raksti, kuros šie vārdi iekļauti.

 

Digitālā bibliotēka – vieta, kur glabājam unikālus materiālus

Talsu Galvenā bibliotēka kopā ar novada bibliotēkām rūpējas par unikālu materiālu plašāku pieejamību un ilgmūžīgu saglabāšanu. Lai to īstenotu, esam izveidojuši kolekciju „Talsu novadpētniecība” Latvijas Nacionālās bibliotēkas Digitālajā bibliotēkā. Kolekcijā šobrīd pieejami vairāk nekā 160 materiāli – fotogrāfijas, audioieraksti, video, rokraksti. Kolekcijā Talsu Galvenā bibliotēka ievietojusi vairākas fotogrāfijas, kurās redzami Talsi 20. gadsimta sešdesmitajos gados. Pakāpeniski tiek ievietoti arī pasākumu cikla „Mazpilsētas stāstnīca” materiāli. Aicinām apmeklēt Novadpētniecības lasītavu vai sazināties ar bibliotekāru, lai uzzinātu, kādi unikāli materiāli vēl ir pieejami.

 

Elektroniskais katalogs – meklē sev nepieciešamos materiālus šeit

Aptuveni gadu Talsu novada bibliotēku Kopkatalogs ir ieguvis jaunu izskatu – tas ir vizuāli pievilcīgāks. Talsu Galvenā bibliotēka aktīvi turpina strādāt ar materiālu vizualizāciju, pievienojot sīkbildes. Aprakstus par bibliotēkās pieejamajiem novadpētniecības materiāliem meklējiet, ierakstot atslēgvārdu Elektroniskā kataloga meklēšanas logā. Kreisajā joslā ir izvēle Katalogi, kas izdala grāmatas, plates, diskus (Elektroniskais katalogs) no avīžrakstiem un citiem novadpētniecības materiāliem (Novadpētniecība). Ja vēlaties izmantot materiālu, bet to nav iespējams rezervēt, ievietojiet to vēlmju sarakstā (sirds simbols), lai vēlamā materiāla apraksts tiktu saglabāts vēlmju sarakstā un varētu to lūgt izsniegt bibliotēkā.