Nodarbību un sarunu cikls “Biez grāmat, plāns laps” Dundagas bibliotēkā

Dundagas bibliotēkā

Latvijas Nacionālās bibliotēkas notikumu cikla “Latviešu grāmatai 500” ietvaros ar LR Kultūras ministrijas atbalstu no 2024. gada aprīļa līdz oktobra beigām Dundagas bibliotēka rīko nodarbību un sarunu ciklu “Biez grāmat, plāns laps” jeb “dundzniks runę, las un rakst skaidar valad un duomę ka top grāmats” (vietējos dialektos).

Mērķauditorija: Dundagas vidusskolas 9.–12. klašu audzēkņi, latviešu valodas un literatūras skolotāji un pieaugušo publika – vietējās kultūras, vēstures interesenti.

Mērķis ir, izmantojot Dundagas bibliotēkas krājuma novadpētniecības daļu, iepazīt un popularizēt Dundagas izloksni, celt godā dundadznieka Viļņa Mitlera atstāto unikālo mantojumu, kuru savā darbības laikā Kubalu skolas – muzeja vadītājs Ivars Abajs (1961–2017) paspēja saglabāt un 2015. gadā izdot grāmatā “Dundznik valad”. Šai grāmatai ir liela pievienotā vērtība ar tajā iekļauto vārdnīcu, vārdu skaidrojumiem un valodas piemēriem, atjautīgajiem un humora pilnajiem tekstiem un nostāstiem, sakāmvārdiem un parunām.

Plānotajās nodarbībās tiks strādāts ar Viļņa Mitlera grāmatu “Dundznik valad”. Lasīsim to, iepazīsim grāmatas vārdnīcā fiksētos vārdus un jaunu apvidvārdu vākšanas un saglabāšanas principus un iespējas. Piedāvāsim katram pašam izdomāt, uzrakstīt mazu stāstiņu vai izvēlēties fragmentu no citas grāmatas un pēc tam to uzrakstīt Dundagas izloksnē. Laika periodā 01.04.2024.–30.10.2024. iecerēts novadīt 6 nodarbības. Pirmā – 26. aprīlī plkst. 10:35, kuru vadīs Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta dialektoloģe Anete Ozola.

Piesakies tel. 26484194

Informāciju sagatavoja Dundagas bibliotēkas vadītāja Ruta Emerberga

 

Adrese:

Talsu iela 7, Dundaga, Talsu novads, LV-3270

Tālr.: +371 26484194